Kvinnor som är drabbade av könssjukdomar kan bli med barn utan några problem och gravida kan fortfarande bli infekterade genom osäkert sex. I dessa fall kan dock komplikationerna med den potentiella könssjukdomen bli mycket mer allvarliga.

De flesta gravida kvinnor kommer att få genomgå tester för könssjukdomar som en del av sin rutinmässiga hälsokontroll, men ibland täcker dessa test bara de mest allvarliga tillstånden, som exempelvis hepatit B, syfilis och HIV, som kan leda till en allvarlig hälsorisk för barnet.

Listan för alla könssjukdomar är förstås längre. Här kommer vi att ta upp några olika tillstånd som kan påverka din graviditet.

Information på den här sidan

Bakteriella STIs

Bakteriella könssjukdomar är väldigt vanliga, och till dessa hör bland annat klamydia, gonorré, syfilis och bakteriell vaginos (BV). Alla dessa förutom BV orsakas pågrund av att oönskade bakterier kommer in i kroppen genom osäkert sex.

Klamydia, gonorré och BV är alla kända för att komma med liknande problem under graviditeten, inkluderande:

Chlamydia, gonorrhoea and BV have all been known to cause a similar array of issues during pregnancy, including:

  • Pretermbrottning av membran som omger barnet
  • För tidig födsel
  • Missfall

Förutom dessa väldigt allvarliga konsekvenser kan även klamydia och gonorré föras vidare från modern till barnet om barnet föds vaginalt (till skillnad från kejsarsnitt). Detta kan leda till allvarliga problem hos barnet i form av en ögon eller lunginfektion.

Obehandlad syfilis är en ännu större fara för fostret och nyfödda då det kan leda till för tidig födsel, dödsfödsel eller att barnet dör kort efter födseln. Även om spädbarnet överlever kan flera olika komplikationer drabba barnet, bland annat organdysfunktioner, seriösa problem med hjärnan, ögonen, hjärtat, öronen, huden, benen eller tänderna.

Det som är tur är att bakteriella könssjukdomar lätt och effektivt kan behandlas under graviditeten i de flesta fall.

Virala STIs

Virala könssjukdomar är sexuellt överförda infektioner orsakade av virus. Till dessa hör herpes, kondylom, HIV och hepatit. Dessa infektioner har ännu högre sannolikhet att bli överförda till barnet vid födseln, oftast genom vaginal födsel.

Herpes simplex virus, HSV, kan vara mycket allvarligt om det sprids vidare till spädbarnet. På grund av detta brukar läkare rekommendera att föda barnet genom kejsarsnitt ifall modern har ett aktivt herpesutbrott när det är dags att föda. Hos spädbarn kan HSV leda till väldigt allvarliga komplikationer som blindhet, skador på nervsystemet, allvarliga inlärningssvårigheter, och ibland även vara dödligt.

Kondylom är inte lika farligt men kan vara väldigt problematiskt då vårtorna kan blomma upp under graviditeten och bli större och fler i antal. I vissa fall måste de bli helt borttagna innan det är dags att föda för att det ens ska vara möjligt att föda vaginalt. Detta tillstånd orsakas av humant papilloma virus (HPV) och kan även drabba barnet under födseln. I väldigt sällsynta fall kan det leda till laryngeal papillomatosis, ett tillstånd där en godartad men otrevlig tillväxtuppkommer i barnets strupe.

Hepatit B är en annan viral könssjukdom som kan spridas från modern till barnet, och risken är kraftigt större om modern blev smittad närmre födelsedatumet. I en del fall, om doktorn anser att barnet är i risk, kan hen föreslå en tidig vaccination som kommer minska riskerna för seriösa komplikationer under de kommande åren, inkluderat leversjukdomar och även levercancer.

Slutligen kan den mest ökända av alla STD: er, humant immunbristvirus (HIV eller AIDS) överföras från moder till barnet  när som helst under graviditeten. Det är nog inte nödvändigt att diskutera farorna bakom detta. Men lyckligtvis finns det många behandlingar som kan minimera risken. För närvarande är risken för överföring av HIV från mor till barn mindre än 2% med korrekt behandling.

Könssjukdomar och befruktning

Naturligtvis kan det vara väldigt jobbigt för en kvinna som försöker bli gravid att drabbas av en könssjukdom. De goda nyheterna är dock att en majoritet av alla kvinnor som får rätt behandling i tid inte kommer uppleva några komplikationer i de tidiga faserna av graviditeten. Det är även viktigt att komma ihåg att en del könssjukdomar kan leda till sterilitet hos både män och kvinnor om de lämnas obehandlade. För kvinnor kan alla tillstånd som påverkar äggstockarna göra det svårare att bli gravid.

Könssjukdomar kommer även med en större risk att drabbas av missfall eller utomkvedshavandeskap ifall infektionen sprider sig till de reproduktiva organen i livmodern eller om livmoderhalstappen drabbas. Om dessa lämnas obehandlade kan det leda till bäckeninflammation och därmed permanent skada viktiga organ i det kvinnliga reproduktionssystemet. De könssjukdomarna som främst är kopplade till detta är klamydia och gonorré.

STI-orsakade komplikationer under graviditeten

Det är väldigt vanligt att kvinnor upplever att deras vilande infektioner blommar upp under graviditeten. Faktum är att det inte är ovanligt att kvinnor som tidigare haft symtom som ej varit aktiva upptäcker att de är smittade på grund av graviditeten. Några av symtomen kan bli särskilt obekväma under graviditeten eftersom korpen genomgår några dramatiska förändringar. Den mest obekväma kan vara framväxten av nya kluster av genitalvårtor som i vissa sällsynta fall kan blockera födelsekanalen, vilket gör att vaginal leverans är omöjlig. 1

Hur behandlar jag STI under eller före graviditeten?

De flesta antibiotikabehandlingar som vanligtvis föreskrivs för behandling av bakteriell STI kan användas säkert under graviditeten – detta inkluderar läkemedel för klamydia, gonorré och syfilis. Men om du för närvarande tar en STI-behandling och planerar att bli gravid, är det lämpligt att rådgöra med din läkare eller apotekspersonal så att hen kan ge dig råd om vilken behandling du ska använda i framtiden och när ska du börja använda det.

Källor:

  1. Könssjukdomar – 1177