Klamydia är en bakteriell infektion som orsakas av en typ av bakterie som kallas Klamydia trachomatis och överförs genom samlag. Som sådan klassificeras den som en bakteriell könssjukdom och är utan tvekan den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Information på den här sidan

Till att börja med kommer vi att debunkera påståendet att klamydia endast kan passeras genom penetrerande sex – det här är långt ifrån sant eftersom det finns många andra överföringsvägar, bland annat:

  • Oskyddad vaginal, anal eller oralsex
  • Delaning av sexleksaker
  • Icke-penetrerande könsorganskontakt
  • Kontakt mellan genitala vätskor och ögon

Klamydia visar nödvändigtvis inte symtom hos de drabbade. Som nämnts på vår sida om klamydias symtom utvecklar ungefär 7 av 10 kvinnor och hälften av männen inga märkbara tecken. Men bara för att villkoren förblir asymptomatiska betyder det inte att det är något mindre smittsamt eller mindre sannolikt att orsaka allvarligare hälsokomplikationer.1

Klamydia överföringsvägar

Som en följd av bakteriens livscykel i människokroppen kan klamydia överföras från en person till den andra på flera olika sätt.

Oskyddat vaginalt sex

Klamydia kan passera från partner eller vice versa under oskyddad vaginalt sex. Detta kan hända via slidvätska, spermier eller bara kontakt mellan könsorganens. Det är viktigt att notera att detta innebär att ejakulation inte behöver uppstå för överföring av klamydia eftersom bakterierna som orsakar tillståndet är närvarande i slemhinnorna, så det är tillräckligt för smitta genom endast kontakt mellan könen.

Oskyddat analsex

Överföringsmekanismen under oskyddad analsex är detsamma som vid vaginalt sex, eftersom slemhinnor exponeras även i rektummet.

Oskyddat oralsex

Klamydia kan också överföras via oralsex, antingen genom smittad sperma eller via smittad vävnad i munnen. Emellertid är denna överföringsväg mycket sällsynt, eftersom vävnad i könsorganet är mycket mer mottagligt för bakterieinfektioner, i motsats till slemhinnor i munnen. Men det betyder också att det är mer troligt att en kvinna blir infekterad genom att få oralsex från en partner som redan har chlamydia i munnen. Med andra ord kan vagina-till-mun eller anus-till-mun-överföringar vara möjliga men mycket sällsynta än munnen-till-slidan eller munnen-till-anus-överföringarna.

Klamydias överföring via sexleksaker

En klamydiainfektion kan också överföras genom delning av sexleksaker om vätskor av den berörda personen finns sig på ytan av sexleksaker som då används av deras partner. Med andra ord förmedlas kontakten mellan slemhinnor i detta fall med en sexleksak.

Klamydias överföring till ögonen

Klamydia kan överföras genom ögonhinnan från någon typ av kontakt med slemhinnor. Så som ett finger med bakterien till att klia sig i ögat. Symtomen inkluderar rodnad av vävnaden som omger ögat, inflammation och ibland även flytningar.

Kan klamydia överföras från mor till barn? 

Om en gravid kvinna är infekterad med klamydia kan infektionen överföras till barnet under förlossningen. Om detta inträffar kan barnet få konjunktivit eller andra infektioner. Dessutom har klamydia varit känt för att orsaka betydande komplikationer under graviditeten.

Kan jag få klamydia?

Alla som är sexuellt aktiva riskerar att bli smittad. Självklart, om du är i ett monogamiskt förhållande med en långvarig partner som vet inte har klamydia, är chansen att få klamydia att vara noll.

Om du är sexuell aktiv och inte har en långvarig partner är risken dock exceptionellt högre. Om du har några anledningar att misstänka att du kanske har smittats, är det viktigt att bli testad så snart som möjligt så att du kan få diagnosen och påbörja din behandling. Om diagnosen är bekräftad bör du undvika sexuella aktiviteter tills du får bekräftelse att infektionen har eliminerats helt.

Trots att du haft oskyddat sex med en infekterad person betyder det inte att du kommer bli drabbad. Som diskuterats tidigare varierar överföringsgraden beroende på olika faktorer, inklusive arten av sexuella handlingar som utförs. Det uppskattas att en enda oskyddad exponering kommer att resultera i en överföring i ungefär 25% av fallen.

Dessutom verkar det som om överföringshastigheterna mellan män och kvinnor är något högre med 40% jämfört med överföringshastigheter mellan män och kvinnor som når omkring 32%. Upprepad exponering, vilket är uppenbart, kommer dramatiskt öka oddsen att bli smittade. Men även då kan skydd användas som en tillförlitlig försiktighet.2

Källor:

  1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
  2. Information om test av könssjukdomen – 1177 Vårdguiden