Många könssjukdomar som är vanliga i Sverige kan ofta vara lätta att helt missa på grund av att de ofta även är helt utan symtom under en längre tid. Hur som helst, bara pågrund av det inte finns några märkbara symtom behöver det inte betyda att du inte är påverkad. Detta faktum är särskilt viktigt att komma ihåg och vi kommer nämna det igen – även fast du inte har några symtom kan infektionen smitta genom oskyddat sex.

Det behöver knappt nämnas att risken att drabbas av en könssjukdom ökar om du har flera sexpartners, men samtidigt kommer allt oskyddat sex med en risk. Om du kommer i kontakt med en sexuellt överförbar sjukdom kommer du aldrig vara immun, hur än dina sexuella vanor ser ut.

Information på den här sidan

Hur vet jag om jag har en STI?

I denna artikel kommer vi att ge en överblick kring de mest allmänna symtomen av olika könssjukdomar och vilka som är de vanligaste i Sverige. Precis som vilken annan text om detta ämne kan inte denna artikel ersätta professionella tester för könssjukdomar som du både kan köpa direkt hem eller göra på en klinik.

Klamydia

Utan tvekan påverkar klamydia den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Orsakad av en bakteriestam kallad chlamydia trachomatis som kan överföras via oskyddad anal, vaginal eller oralsex eller användningen av delade sexleksaker.

Om de är smittade, kommer både män och kvinnor att uppleva buksmärtor, särskilt i underdelen av buken. För kvinnor kommer detta att åtföljas av mellanblödningar och mer intensiv menstruationsblödning, medan män kan uppleva smärta i testiklar. I sällsynta fall kan klamydia också spridas till ögonen, vilket medför symtom som är identiska med konjunktivit, inklusive rodnad och smärta.

Det som emellertid gör det svårt att upptäcka klamydia är det faktum att det kan vara helt utan symtom hos upp till 80% av kvinnorna och 50% av de drabbade männen. Därför är STI-test avgörande och dess vikt understrykas ytterligare av det faktum att även när det är utan symtom kan obehandlad klamydia orsaka svåra fertilitetsproblem och ett antal andra komplikationer.

Gonorré

En annan bakteriell STI, gonorré, orsakas av en bakterie som kallas för Neisseria gonorrhoeae. Denna kan smittas genom alla former av oskyddat sex, och precis som med klamydia kan du gå utan symtom under en lång tid. Denna sjukdom har räknats vara relativt ovanlig under 2000-talet har senaste åren visat en stor ökning av gonorréfall i Sverige.

När symtomen väl dyker upp är de ganska otrevliga, men som tur är lätt att identifiera. Båda kön kan märka av en otrevlig, illaluktande, gröngul flytning från sina kön, med en risk för fortsatt spridning av infektionen till analen, ögonen eller svalget där den inte bara kan orsaka svullnad utan även märkbara obekvämligheter.

Det finns också en del symtom på gonorré som håller sig specifikt till ett kön. Dessa inkluderar:

Män Kvinnor
Svullnad i förhuden av penis, smärtsam urinering, obehag, ömhet och överkänslighet hos testiklarna Smärtsam och brännande känsla vid urinering, ömhet och överkänslighet i underlivet, mellanblödningar, intensivare och smärtsam mens

Trots detta utbud av ganska obekväma symtom kan detta tillstånd fortfarande vara utan symtom för en betydande del av de drabbade – 10% av männen och 50% av kvinnorna. På samma sätt som klamydia kan obehandlad gonorré orsaka infertilitet och andra hälsoproblem.

Syfilis

Orsakad av  bakterie Treponema pallidum är syfilis ännu en till bakteriell STD som är vanligare hos män än hos kvinnor, med 80% av de registrerade fallen är hos homosexuella män. Denna sjukdom är otroligt farlig och den utvecklas genom tre separata faser, där varje ny fas kommer med värre komplikationer.

Vanligtvis är det första symtomet på syfilis som ofta förbises, bildandet av ett litet sår eller sår som kallas chancre på den plats där överföringen ägde rum – vanligtvis penis, vagina, anus, mun, läppar eller skinkor. I denna fas kan svullnad av lymfkörtlarna också förekomma.

Det som är särskilt bekymrat med syfilis är det faktum att det första och mest framträdande symtomet ofta förbises och läker vanligtvis av sig själv inom några veckor. När detta händer kan även de som märkte det helt enkelt anta att problemet helt har gått över av sig självt, men detta kan vara långt ifrån sanningen. När såret har läkt börjar vanligtvis den andra fasen av syfilis.

I denna fas är dessa några av de mer vanliga symtomen:

 • Hudutslag på händer och fötter
 • Små hudtillväxter på anus eller vagina
 • Viktminskning
 • Håravfall
 • Symptom på influensa och allmän sjukdom
 • Ytterligare svullnad av lymfkörtlarna

Dessa symptom är inte alltid närvarande de gå igenom flera faser där de kommer och går. Om de lämnas obehandlade kommer dessa symtom att gå bort av sig självt inom några månader. På den tiden kan många anta att immunförsvaret lyckats besegra infektionen vilket då är långt ifrån verkligheten.

Den tredje och sista etappen av syfilisinfektion kallas också latentfasen eftersom inga symtom på infektionen fortsätter att vara närvarande. Vid denna tidpunkt är den relativt enkla behandlingen med antibiotika inte längre möjlig och chanserna för potentiellt livshotande komplikationer kommer att öka betydligt.

Den latenta fasen följs av fördröjd tertiär fas som inträffar 15 år efter infektionen i genomsnitt och innefattar symtom som bildandet av så kallade gummer, mjuka, tumörliknande inflammerade bollar på huden, benet och leveren. Dessutom kan sjukdomen sprida sig till andra organ, vilket leder till blindhet, permanent neurologisk skada och till och med död.

Genital herpes (HSV-2)

Till skillnad från tillstånden vi tidigare diskuterat är genital herpes en viral STI som orsakas av herpes simplex virus, HSV. Det känns lätt igen och har ofta väldigt otrevliga symtom som inkluderar formationen av smärtfyllda blåsor kring genitalierna. Det är en väldigt smittsam sjukdom som smittar direkt vid kontakt med slemhinnorna. Trots detta kan symtom på herpes ofta saknas eller gå igenom perioder där de försvinner och dyker upp igen.

Det är viktigt att komma ihåg att HSV inte bara är en sorts virus, istället kommer det som flera nära besläktade varianter som kan påverka flera av kroppens slemhinnor. Bland annat finns HSV-1, även känt som munherpes, en infektion som inte räknas som en könssjukdom och som kan drabba vem som helst. Denna typ av herpes drabbas oftast området kring munnen. HSV-2 är den typ a virus som oftast är känt som genital herpes och påverkar genitalierna.

Förutom de mest kända blåsorna inkluderar symtomen smärtsam urinering, allmänt dåligt mående samt vaginala flytningar och blåsor på livmoderhalstappen hos kvinnor.

Det är viktigt att komma ihåg att när detta virus väl har nått kroppen kan det inte botas helt och hållet. Med rätt behandling kan du dock effektivt hantera dina besvär så att du inte drabbas av besvär ofta om än alls.

Kondylom

Kondylom är en vanlig virusinfektion som orsakas av human papillomavirus, även känt som HPV och är relativt smittsamt då det smittar genom hudkontakt. Dess symtom är relativt lätta att känna igen och kännetecknas av formationen av små tillväxter på genitalierna. Tillväxterna kommer ha ett blomkålsliknande utseende.

Hos drabbade kvinnor förekommer tillväxter vanligtvis i slidan, på vulva, livmoderhals, övre lår eller anus, medan för män är de vanligaste platserna penis, anus, urinrör, övre lår. Men dessa symtom uppstår inte nödvändigtvis så snart man drabbas av viruset – tvärtom kan genitalvaror ligga vilande i flera veckor eller till och med månader innan symptomen manifesterar sig.

Trichomoniasis (TV)

Trichomonisasis, även känd som TV, är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av en parasitisk infektion. Infektionen är relativt ovanlig i Sverige men desto mer vanlig på andra ställen i världen.

När symtom väl dyker upp tenderar de att vara relativt bundna till kön. Kvinnor kan drabbas av:

 • Oregelbundna flytningar (förändringar i konsistens, färg eller lukt)
 • Smärta och inflammation runt slidan
 • Klåda i övre låren
 • Smärtsam urinering
 • Smärtsamt samlag

Män kan uppleva följande symtom:

 • Infektion i urinröret
 • Infektion av förhudet
 • Inflammation i prostatakörteln
 • Smärtsam urinering
 • Smärtsam utlösning
 • Regelbunden urination
 • Tunn vit flytning och ömhet runt ollonet (balanit)

Bakteriell vaginos (BV)

Bakteriell vaginos, vanligtvis förkortad till BV är ännu ett mycket speciellt hälsotillstånd. Medan det vanligtvis kallas en sexuellt överförd infektion, är det inte helt sant. Detta tillstånd påverkar slidan, men det överförs inte genom oskyddad sex. Faktum är alla kvinnor kan drabbas men sexuellt aktiva kvinnor har en högre risk. Kännetecken på BV inkluderar tunna och gråa flytningar med obehaglig ”fiskig” lukt men många drabbade kvinnor upplever inte några symptom alls.

Detta tillstånd behandlas väldigt lätt med antibiotika och samtidigt som det kan leda till komplikationer är detta väldigt ovanligt.1

Slutsats 

Vad vi kan se från texten är att många av de mest vanliga könssjukdomarna kan vara helt symtomfria under längre tidsperioder. Detta betyder att virus, bakterier och parasiter kan vara närvarande i kroppen utan att ge några märkbara symtom. På grund av detta är det väldigt viktigt att testa sig för könssjukdomar ifall du har oskyddat sex.

Källor:

 1. Könssjukdomar – 1177 Vårguiden