Mercilon är ett hormonellt p-piller som tillhör kategorin kombinerade orala preventivmedel och innehåller två aktiva substanser – etinylestradiol och desogestrel – som är syntetiska bioekvivalenter av de naturligt förekommande könshormonerna östrogen respektive progesteron. Mercilon utvecklas och marknadsförs av läkemedelsföretaget Merck Sharp och Dohme i Sverige, men en relativt låg dos som gör detta p-piller lämpligt för kvinnor som är mer mottagliga för biverkningar av läkemedlet. Precis som många andra p-piller, tas Mercilon kontinuerligt i 21 dagar, följt av en veckas lång paus innan cykeln börjar igen.

Information på den här sidan:

Hur pålitligt är Mercilon?

Trots sin något lägre dos jämfört med andra kombinerade preventivmedel på den svenska marknaden så är Mercilon lika effektiv och ger skydd mot graviditet till 99%. Som ett p-piller innehållande två hormoner så är det något mer tillförlitligt jämfört med alternativ som endast innehåller progesteron, minipiller. För att säkerställa ett maximalt skydd mot oönskade graviditeter när du använder Mercilon ska du se till att använda pillerna på rätt sätt, i enlighet med instruktionerna från din läkare. Det innebär att du aldrig får glömma ett piller och att du noggrant ska följa mönstret om 21 dagar följt av 7 dagar lång paus innan den nya cykeln börjar. Det är också viktigt att vara medveten om andra läkemedel och vanor som kan äventyra det skydd som Mercilon ger dig. Dessa inkluderar som innehåller eller behandlar:

 • Epilepsi
 • HIV eller AIDS
 • Högt blodtryck
 • Johannesört
 • Ciklosporin
 • Lamotrigin

Ytterligare information om hur man säkerställer maximalt skydd med Mercilon finns i den officiella informationsbroschyren med patientinformation som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet.

Hur förebygger Mercilon graviditet?

Hormonella p-piller piller alla beroende av syntetiska, konstgjorda versioner av naturligt förekommande könshormoner, progesteron och östrogen. De aktiva ingredienserna i Mercilon, etinylestradiol och desogestrel efterliknar de naturliga hormonerna och via deras verkningsmekanism kommer de att störa de naturliga processerna som är relaterade till menstruationscykeln men stör också olika förberedelser inför graviditet som kvinnokroppen går igenom under varje cykel, oavsett om det faktiskt kommer att äga rum eller ej.1 De ovan nämnda könshormonerna spelar emellertid olika roller i kvinnokroppen och som sådana kommer föreningarna som efterliknar dem att minska risken för oönskade graviditeter på olika sätt.

Varför innehåller Mercilon desogestrel?

Naturligt förekommande progesteron är absolut nödvändigt för att sätta igång ägglossningen, processen under vilken en äggcell frisätts från äggstockarna till äggledarna där det kan bli befruktat av spermier. Om befruktning sker kommer den befruktade äggcellen att resa till livmodern där den implanteras och fortsätter att utvecklas. Med detta i åtanke kommer det inte som någon överraskning att syntetiskt progesteron verkar genom att lura kroppen för att felaktigt uppfatta att ägglossningen redan har ägt rum, vilket förhindrar äggstockarna från att frigöra äggceller.

Varför innehåller Mercilon etinylestradiol?

Dessutom kommer det syntetiska östrogenet att ge ytterligare skydd ut. Det kommer att bidra till förtjockning av slemhinnan i livmoderhalsen och förändringar i tillstånden av väggarna av livmodern. Dessa processer kommer att bidra till att förhindra oönskade graviditeter på olika sätt – den förtjockade konsistensen av livmoderhalsvätskorna gör det svårare för spermierna att nå äggcellen och förändringarna i livmodern gör det mindre troligt att den befruktade äggcellen kommer att kunna implanteras.

Kan jag köpa Mercilon online i Sverige?

Precis som andra p-piller så är Mercilon ett receptbelagt läkemedel och kan därför endast erhållas genom ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Idag är det dock inte ett hinder för att köpa behandlingen online. I Sverige finns det många onlinepotek som gör att du kan göra exakt det – beställa din behandling från ditt hem, efter att ha konsulterat en läkare via specialiserade appar eller servicefunktioner på onlineklinikens hemsida.

I de flesta fall kommer du att bli ombedd att fylla i ett detaljerat och personanpassat medicinskt frågeformulär som läkaren kommer att använda för att bedöma din lämplighet för att använda Mercilon. När läkaren har fått en detaljerad inblick i din medicinska profil och historia, kommer denna att kunna fatta ett välgrundat beslut. När ni har gått igenom allt kommer du att få receptet och det kan används för att få dina  p-piller levererade från partnerapoteket till adressen du angav under registreringsprocessen.

Hur tar du Mercilon?

För att säkerställa maximalt skydd när du använder Mercilon bör du alltid följa de instruktioner som din läkare ger dig och de riktlinjer som beskrivs i den officiella informationen i bipacksedeln som du hittar i ditt paket med Mercilon.2

Nedan kommer vi att ge en kort översikt över några av de vanligaste sakerna du måste komma ihåg när du tar det här p-pillret. Observera att texten nedan inte kan användas som ersättning för den officiella informationen, och inte heller en läkares instruktioner. I stället är det till för att hjälpa dig att få en bättre förståelse av hur en behandling med Mercilon kan se ut.

 • En förpackning innehåller tre remsor och täcker således tre månadscykler
 • En full månadscykel varar 28 dagar
 • Under de första 21a dagarna tar du en Mercilon-tablett varje dag, vid samma tidpunkt varje dag
 • När du har tagit den sista tabletten har du tömt hela remsan
 • Efter den 28:e dagen, börja en ny behandling. Den kommer att se likadan ut som den tidigare.
 • Ta tabletterna hela med vatten. Tugga eller bryt dem aldrig
 • Använd pilarna och etiketterna på remsan för att hålla reda på var du är i din behandling
 • De som tar Mercilo bör läsa igenom patientinformationen som kommer som bipacksedel innan du påbörjar behandlingen
 • Om du har glömt en dos, läs bipacksedeln för att se hur du ska göra

Ger Mercilon biverkningar?

Vanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
·       Migrän

·       Huvudvärk

·       Viktförändringar

·       Ömma bröst

·       Utslag

·       Orolig mage

·       Generell sjukdomskänsla

·       Depression

·       Minskat libido

·       Hjärtproblem

·       Cirkulationsproblem

·       Ödem

·       Oregelbundna utsöndringar från vaginan

·       Högt blodtryck

·       Gallstenar

·       Danssjuka

·       Förvärring av systemisk lupus

·       Pankreatit

·       Crohns sjukdom

·       Ulcerös colit

·       Förvärring av ostoskleros

·       Problem med blodsocker

·       Förvärring av porphyria

Observera att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar. Vi uppmanar dig att se till den officiella patientinformationen för en mer omfattande översikt. Om det här pillret inte är för dig kan du tillsammans med din läkare se på alternativt såsom pillerna Microgynon eller tabletterna Anastrella.

Källor:

 1. Mer om mens – 1177 Vårdguiden
 2. Bipacksedel – FASS