Det finns många olika typer av preventivmedel. De kommer i två huvudkategorier: de med hormoner och de utan hormoner. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda icke-hormonella preventivmedel.  Det främsta fördelen är att det inte ger samma risk för biverkningar som med hormonella medel. Men en nackdel är att det inte ger lika högt skydd.

Information på den här sidan

Varför ska jag välja preventivmedel utan hormoner?

Det kan finnas många anledningar till att kvinnor inte vill använda preventivmedel som innehåller hormoner. Några av dessa skäl kan vara att de:

  • inte lämplig för att använda hormoner, till exempel om de har stor risk att få blodproppar eller får många biverkningar
  • vill ha en naturlig form av preventivmedel
  • ofta glömmer att använda preventivmedel rätt och uppnår därför inte hög säkerhet
  • behöver bara skydd ibland och vill därför ha en annan form av preventivmedel

Vilka typer av preventivmedel utan hormoner finns det?

Lyckligtvis finns det många sätt att skydda sig mot oönskade graviditeter utan att använda sig utan hormonbaserat skydd.

Kopparspiral och spiralpreventivmedel

En spiral är en liten t-formad stång som sätts in i livmodern. Det fungerar på så sätt att spermierna inte kan tränga sig in och befrukta något ägg i livmodern. Det finns två olika typer av spiraler. En är en hormonspiral, som innehåller hormoner, medan den andra är en kopparspiral. Kopparspiral är helt fritt från hormoner och därför ett naturligt preventivmedel. ett helt hormonellt preventivmedel. Både mer hormonspiral och kopparspiral behöver en läkare eller gynekolog insätta.

Kopparspiralen utsöndrar koppar som är giftigt för spermier, de försämrar spermiers rörelseförmåga och kan därför inte tränga sig in livmodern och befrukta ett ägg. Om det ovanligt nog skulle tränga igenom en spermie så skyddar även kopparspiralen genom att göra så att äggen inte kan fastna på slemhinnan.

Fördelarna är att det ger ett högt skydd för oönskade graviditeter utan att användning av hormoner. Det fungerar också under en lång period och är inte något du behöver tänka på i din vardag.

Nackdelarna är tyvärr att många kvinnor får en kraftigare och mer smärtsam mens.  Dessutom ökar risken för bukinflammation. Det finns också en liten chans att den kan åka ut och då måste du igen besöka läkare eller gynekolog för att sätta in den på rätt plats igen.  Preventivmedlet skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar så om du är sexuellt aktiv med olika partner är det viktigt att du skyddar dig på annat sätt.

Kondom som skydd

En av de mest klassiska formerna av skydd är kondomen som de flesta människor känner till. Det är den vanligaste formen av preventivmedel utan hormoner och används över hela världen.

Kondomen är gjort av gummi och placeras på den manliga penisen. Kondomen har den mycket stora fördelen att det är den enda formen av skydd som kan skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och gonorré. När sperman samlas i kondomen är det också effektivt skydd mot graviditet på över 94% om den används korrekt. Dessutom kan de köpas nästan överallt och är därför mycket tillgängliga.

Nackdelen är att det kan sänka personens känslighet på penis och kan därför ge mindre njutning. Det kan också finnas ett hål i kondomen eller att spermierna kan åka ut vid kanterna, vilket kan ge upphov till oönskade graviditeter om ingen annan form av skydd används.

Pessar och pessargel

En annan form av preventivmedel utan hormoner är en pessar, ett litet halvcirkulärt membran av silikon eller gummi som sätts in i vagina före samlag. Den stänger vägen så att spermaceller inte kan tränga sig in i livmodern och befrukta något ägg. Pessaren måste smörjas med en spermiedödande medel innan den används.

Det är en relativt säker metod, lika som kondomen, ger den 94% säkert skydd mot graviditet. Den kan sättas upp 2 timmar före samlag och påverkar inte samlaget.

Nackdelarna med pessar är att den inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar som kondomen gör, och vissa tycker det är svårt att placera i slidan. Dessutom kan vissa kvinnor vara överkänsliga mot pessarmedlet, då ska man inte använda denna metod.

Femidom

Femidom kallas också kvinnlig kondom, eftersom det fungerar på många sätt som en vanlig kondom. Skillnaden är att den ligger i slidan istället för på mannens penis. Den består av ett rör av mjukt material med en ring i varje ände. I ena änden är den öppen och den andra är stängd. Den ligger i slidans öppning så mannens penis kan införas i femidomen under samlag. Då kommer det att fungera som en form av inre kondom.

Skyddet är nästan lika säkert som kondom och ger både skydd mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar, vilket är en stor fördel. Nackdelen är att det kan vara lite svår att placera samt att det kan vara lite störande under samlaget.

Naturligt preventivmedel

Letar du efter preventivmedel utan hormoner och utan några andra ”tillbehör” finns det också några metoder i den kategorin. En av dem är ”säkra metoden”. Denna metod är baserad på beräkning när du har din ägglossning och när du har mycket liten chans att bli gravid. Det kan göras på olika sätt, t.ex. genom temperaturmätningar, ägglossningstest eller en app avsedd för ändamålet. När du vet när du har din ägglossning vet du också när den största risken är att bli gravid. Det vill säga de säkra perioderna ligger när du inte har ägglossning.

Det är en relativt osäker metod som kräver mycket data innan det kan klargöras fullständigt när du har ägglossning. Eftersom spermier kan vara i livmodern i flera dagar och fortfarande vara aktiva bör detta också beaktas i processen.

En annan naturlig form av preventivmedel är avbruten samlag. Metoden är att mannen drar sig ur kvinnan strax innan han kommer, så att ingen sperma kan komma in i slidan. Metoden är relativt osäker eftersom det kanske kan bli lite sperma före själva utlösningen.

Dessutom skyddar ingen av dessa metoder mot sexuellt överförbara sjukdomar.1

Källor:

  1. Information om naturligt skydd – 1177 Vårdguiden