Mycket av populariteten hos elektriska cigaretter beror på deras rykte som ett hälsosamt alternativ till traditionell tobak. Det verkar som en perfekt kompromiss mellan att sluta röka helt och sluta röka av den skadliga tobaken. Eftersom de elektroniska cigaretterna fortfarande är nya produkter på marknaden har det inte forskats tillräckligt om deras långsiktiga hälsoeffekter.  

Faktum är att e-cigaretter inte brinner, däremot förångas innehållet. Som ett resultat ger användningen inga förbränningsprodukter såsom rök. Huvudkomponenterna i ångan är propylenglykol, vatten, glycerol och etanol. Produkterna är lätta att beställa på nätet och säljs i många fysiska butiker. Priset skiljer sig från butik till butik och från märke till märke.

Information på den här sidan

E-cigaretter som ett alternativ till rökning

Det finns en nikotinfri version av produkten samt det finns många olika smaker. Därför kan de vara lämpliga för behandling mot både fysiska och mentala abstinenssymtom. Detta kan vara en mellanväg till att sluta helt så abstinensbesvären inte kommer lika kraftfullt. Det finns däremot en risk att mängden nikotin inte reduceras av användare och därför utvecklas ett beroende av e-cigaretten istället. Även om nikotin är hälsofarligt är det värt att komma ihåg att det finns också mer än 4000 andra farliga ämnen i tobaken, som undviks av den elektroniska cigaretten.

Sluta röka med e-cigaretter

I september 2013 publicerade forskare från Nya Zeeland University i Auckland en studie om användningen av elektronisk tobak som ett verktyg för att sluta röka. Resultat visade att 7,3% av dem som använde e-cigaretter efter tre månader inte hade börjat röka igen. I gruppen som testades av nikotinplåster var framgångsgraden 5,8% och placebogruppen 4,1%. Därför kan e-cigaretter vara ett mycket bra alternativ.

E-cigaretter och hälsa

Det finns inga vetenskapliga studier som visar hur många människor som blir av med tobaksberoende med hjälp av en elektronisk cigarett. Det finns inte någon statistisk om hur många som börjar använda den elektroniska cigaretten, trots att de aldrig har rökt vanlig tobak. Det finns inte heller några tillförlitliga forskningsresultat om de långsiktiga hälsoeffekterna, eftersom de bara har varit på marknaden under några fåtal år. Vissa forskare tror dock att fördelarna är mycket större än de möjliga nackdelarna.

I Sverige är det inte tillåtet att annonsera om e-cigaretter. Varken med eller utan nikotin. Du kan sälja dem utan nikotin, men med nikotin måste det rapporteras till säkerhetsmyndigheten.

Risker vid användning av e-cigaretter

Vid användning av elektroniska cigaretter finns risk för överdosering av nikotin. Några av symtomen kan vara:

  • yrsel
  • muskelsmärta
  • ökad svettning
  • magsmärtor
  • illamående
  • kräkningar
  • ökad salivproduktion
  • förhöjt blodtryck
  • hjärtfel