Suuri osa sähkötupakan suosiosta johtuu niiden maineesta terveellisenä vaihtoehtona perinteiselle tupakalle. Vähänikotiininen tai kokonaan nikotiiniton sähkötupakka on eräänlainen kompromissi täydellisen tupakoinnin lopettamisen ja perinteisen, myrkyllisen tupakan polttamisen välillä. Koska sähkötupakka on vielä niin uusi tuote, sen pitkäaikaisista terveysvaikutteista ei ole vielä tarpeeksi tietoa esimerkiksi syöpäriskin suhteen, mutta se voidaan sanoa varmasti, että myös sähkötupakka on terveydelle haitallisempaa kuin täydellinen tupakoimattomuus.

Sisältö:

Mitä sähkötupakointi on?

Sähkötupakkaa ei todellisuudessa polteta, vaan sen kautta hengitetään höyryä. Sen takia sen käytössä ei synny myöskään palamistuotteita, kuten savua tai häkää. Hengitettävän höyryn pääainesosat ovat propyleeniglykoli, vesi, glyseroli ja etanoli. Sähkötupakkaa saa myös nikotiinittomana versiona ja niistä on saatavilla monia eri makuja. Niinpä ne voivat soveltua sekä fyysisten, että psyykkisten vieroitusoireiden hoitoon.

Sähkösavuke nikotiinikorvaushoidossa

Nikotiinikorvauksena ne voivat soveltua erityisen hyvin käytettäväksi ensimmäisinä lopettamisen jälkeisinä päivinä sen sijaan, että tupakoinnin lopettaisi kuin seinään. Vaarana on kuitenkin se, että pidemmän päälle nikotiinin määrää ei vähennetä, ja lopettamiseen tähdännyt henkilö siirtyy yksinkertaisesti saamaan nikotiininsa sähkötupakasta tavallisen tupakan sijaan.

Joka tapauksessa näin on ainakin mahdollista saada nikotiiniannos ilman tupakan sisältämiä terveydelle haitallisia myrkkyjä. Vaikka nikotiini onkin terveydelle haitallista, kannattaa silti muistaa, että tupakassa on myös yli 4 000 muuta vaarallista yhdistettä joita sähkötupakasta ei saa.

Toimiiko sähkötupakka todella tupakoinnin lopettamisessa?

Uusiseelantilaisen Aucklandin yliopiston tutkijat julkaisivat syyskuussa 2013 tutkimuksen, jossa tutkittiin sähkötupakkaa tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä. Heidän tuloksensa osoittivat, että sen käyttäneistä 7,3 prosenttia ei ollut aloittanut tupakointia uudelleen kolme kuukautta lopettamisen jälkeen. Nikotiinilaastareita käyttäneessä ryhmässä onnistujien määrä oli 5,8 prosenttia ja placeboryhmässä 4,1 %. Eri tutkimusten tulokset kuitenkin vaihtelevat varsin runsaastikin.

Ovatko sähkösavukkeet parempia terveydelle?

Ei ole olemassa tieteellisiä tutkimuksia siitä, kuinka moni onnistuu sähkötupakan avulla pääsemään kokonaan irti tupakasta, mutta on silti edelleen nikotiiniriippuvainen sen takia. Ei ole myöskään tilastotietoa siitä kuinka moni aiemmin tupakoimaton, erityisesti nuorempi ihminen, aloittaa sähkötupakan käytön, koska sillä on terveellisempi imago kuin perinteisellä tupakalla. Ei ole olemassa myöskään luotettavia tutkimustuloksia sähköisen tupakan pitkän tähtäimen terveysvaikutuksista, koska niitä on ollut markkinoilla vasta joitakin vuosia. Myöskään passiivisen tupakoinnin vaaroista sähkötupakan suhteen ei ole tietoa, sillä myös sähkötupakasta leviää ilmaan pienhiukkasia.1

Sähkötupakat eivät ole vaarattomia

On kuitenkin tiedossa, että monissa sähkötupakkanesteissä on karsinogeenejä, kuten formaldehydiä ja hengitysteitä ärsyttäviä aineita, kuten propyleeniglykolia, jotka muuttuvat erittäin haitallisiksi kuumetessa.2 Vaikka käyttäisi nikotiinitonta sähkötupakkaa, nämä haitalliset yhdisteet ovat silti olemassa. Näistä syistä johtuen jotkut ovat ajaneet sen käytölle rajoituksia tai jopa täydellistä kieltoa.

Jotkut toiset tutkijat taas ovat sitä mieltä, että sähkötupakan hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin potentiaaliset haitat. Joitakin rajoituksia kuitenkin on ja esimerkiksi Suomessa sen mainonta on kiellettyä, kuten muidenkin tupakkatuotteiden.

Sähkötupakka ei ole nikotiinin korvike

Suomessa sähkötupakkaa ei suositella käytettäväksi nikotiinin korvikkeena tupakointia lopetettaessa. Toisin kuin nikotiinilaastari, joka vapauttaa nikotiinia tasaisesti pitkin päivää, sähkötupakasta nikotiinia tulee elimistöön hengityksen mukana silloin, kun sitä poltetaan. Se ei siten vaikuta nikotiiniriippuvuuteen, vaan riippuvuuden ylläpitämiseksi tarvittu nikotiini vain saadaan eri muodossa. Lisäksi sähkötupakka on esimerkiksi pienhiukkastensa takia terveydelle haitallinen ilman nikotiiniakin. Se ei siis ole terveellinen vaihtoehto tupakoinnille.

Mahdolliset vaarat

Sähkötupakan vaara piilee mahdollisessa nikotiinin yliannostuksessa. Tämä johtuu siitä, että tavallista tupakkaa polttaessa polttaminen lopetetaan, kun tupakka on palanut loppuun, mutta sitä on mahdollista polttaa vahingossa liikaa. Nikotiinin yliannostus on tappava vain hyvin harvoin, mutta se voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia:

 • huimausta
 • lihaskipua
 • lisääntynyttä hikoilua
 • vatsakipua
 • pahoinvointia
 • oksentelua
 • syljenerityksen lisääntymistä
 • korkeaa verenpainetta
 • takykardiaa eli sydämen tiheälyöntisyyttä

Keväällä 2014 astui voimaan Euroopan Parlamentin tupakkatuotedirektiivi, joka velvoittaa kaikki jäsenmaat asettamaan sähkötupakalle laatu- ja turvallisuusstandardit. Näihin kuuluvat muun muassa nikotiinin määrän yläraja (20 mg/100 ml), selkeät pakkausmerkinnät siitä, mitä ainesosia se sisältää ja valmistajan sertifikaatti tuotteen turvallisesta käytöstä.

Pysy kaukana yrttisavukkeista

Toinen nikotiinivapaa vaihtoehto perinteisille savukkeille ovat yrttisavukkeet. Ne koostuvat tupakattomasta yrttisekoituksesta ja voivat auttaa tupakoinnin lopettamisessa, sillä ne auttavat hallitsemaan fyysistä riippuvuutta. Ne eivät sisällä nikotiinia, mutta niiden avulla voidaan pitää kiinni vanhoista tupakointirituaaleista.

Yrttisavukkeet eivät kuitenkaan ole terveellinen vaihtoehto tupakoinnille, eikä niitä sen takia pitäisi käyttää pysyvänä savukkeenkorvikkeena. Yrttitupakat muodostavat palamistuotteita, kuten tervaa, joka päätyy keuhkoihin.

Jos vuosien tupakoinnin jälkeen päättää aloittaa tupakattoman elämän, lopullisena tavoitteena tulisikin olla muuttaa rituaalejaan ja tapojaan niin, että lopulta voi olla täysin ilman mitään tupakkatuotteita. On melko selvää, että sähkötupakka on perinteistä tupakkaa terveellisempi vaihtoehto, mutta tupakoinnin lopettamisesta ja nikotiiniriippuvuudesta irti pääsemiseksi on olemassa monia parempiakin vaihtoehtoja.

Hinta

Sähkötupakan aloituspakkausten hinnat vaihtelevat noin 25 ja 70 euron välillä. Jatkokustannukset riippuvat kulutuksen määrästä ja siitä, kuinka hyvin tuotteista pidetään huolta. Joka tapauksessa se tulee pitkässä juoksussa paljon halvemmaksi kuin perinteisen tupakan polttaminen. Sähkötupakkatuotteita on helppo tilata myös internetistä.

Lähteet:

 1. Haitat vasta selviämässä – Yle
 2. Aine muuttuu karsinogeeniseksi imettäessä – Tekniikka ja Talous