Nikotin orsakar både fysiskt och mentalt beroende. Nikotinpreparat kan användas för att underlätta fysiska abstinenssymtom. Nikotin och Nicorette finns i nikotinplåster, tuggummi, oral spray, pastiller och som inhalator.

Fördelen med dessa produkter är att kroppen får den nödvändiga nikotin, men inte de många giftiga ämnena som uppstår vid tobaksrökning. Detta gör det också enklare att sluta röka helt. Vetenskaplig forskning visar att sannolikheten för att sluta röka är dubbelt så hög om du använder nikotinprodukter än om du inte gör det. Nikotinbehandlingar är därför mycket effektiva.

Nikotintillskott gör det lättare att sluta röka genom att det minskar de fysiska abstinenssymtomen. Nikotinplåster och nikotintuggummi reducerar tobaksrökning. Många klarar av att sluta röka utan nikotinprodukter, dock är framgångsfaktorerna lägre. Nikotinprodukter avlägsnar bara några av abstinenssymtomen under rökning och förändrar därför inte själva elementet av rökning.

Information på den här sidan

Nikotinplåster biverkningar

Vid användning av nikotinplåster är biverkningar sällsynta. Om det uppstår några biverkningar är de ofta hudrelaterade på platsen där plåstret sitter. Rödhet, svullnad eller hudutslag, som kan indikera en allergisk reaktion, kan uppstå i det område där plåstret appliceras. Dessa reaktioner är vanligtvis milda och försvinner vanligtvis på en dag. Om det händer ofta ska du sluta använda plåstret.

Andra biverkningar kan vara huvudvärk:

 • ångest
 • yrsel
 • sömnlöshet
 • förstoppning
 • illamående
 • diarré
 • svullnad
 • muskelvärk
 • förlust av smak
 • munsår

Mer sällan kan dessa biverkningar infinna sig:

 • migrän
 • muskelryckningar
 • hjärtklappning
 • bröstsmärtor
 • känsla av värme
 • magont
 • matsmältningsbesvär
 • halsbränna
 • muskelkramper
 • överdriven svettning

Du bör inte börja använda nikotinplåster utan samråd med läkare om du lider av hjärtarytmi, minskat kranskärl, hudsensibilisering till nikotin och kroniska hudsjukdomar som psoriasis, urtikaria eller dermatit. Om det här är fallet, tala med en läkare om användningen av nikotinsubstitut.

Nikotinplåster dosering

För att undvika överdosering är det viktigt att följa råden på bipacksedeln noga. Nicotinell finns i tre styrkor: Nicotinell 21 mg, Nicotinell 14 mg och Nicotinell 7 mg. Nicorette finns i Nicorette 25 mg, Nicorette 15 mg och Nicorette 10 mg. Den korrekta doseringen beror på din egen rökhistoria. Ju mer du har rökt desto starkare dos behöver du vanligtvis. Om du röker mer än 20 cigaretter om dagen, börja med den högsta dosen och använd den i 3-4 veckor innan du flyttar till mitten av styrkan. Detta används också i 3-4 veckor följt av minsta i en till tre veckor.

Om en person som försöker sluta röka, har rökt mindre än 20 cigaretter om dagen, är det bäst att börja med ett medium-dos och använda den i 3-8 veckor, och sedan använda den lägsta styrkan i ytterligare 3-8 veckor.

Fungerar nikotinplåster?

Studier visar att nikotinplåster förbättrar chansen att sluta röka. De är särskilt lämpliga för måttliga- eller storrökare, eftersom de utsöndrar en jämn dosering nikotin under dagen. Nikotinplåster är också mycket lätt att använda, och sannolikheten för överdosering eller skapar beroende av plåstret är mycket låg. Under graviditet bör inte vara nikotin infinna sig i kroppen alls, därför rekommenderas gravida kvinnor att sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel. Men om sluta utan hjälp kan vara mycket svårt, därför kan du diskutera med din läkare om nikotinplåster kan användas under graviditet.

Nicotinell och Nicorette plåster

Nikotinplåster kan köpas från apotek utan recept. De är också tillgängliga att beställa hem nikotinplåster på online. Priset varierar något med förpackningsstorlek och mängden innehåll och kan iblan skiljas från apotek till apotek.

Hur fungerar nikotintuggummi?

Om du väljer att använda dig utav nikotintuggummi som kompensation för tobaksrökning krävs det en lite större insats än ett plåster som sitter på armen som du inte märker. Nikotintuggummi kan å andra sidan hjälpa till att minska den viktökning som kan uppstå efter slutning av rökning. Nikotintuggummi finns i en mängd olika sorter och dess grundläggande smak är densamma som för ett normalt tuggummi. Det är tillåtet att ta ett tuggummi i timmen men inte mer än 16 stycken per dag.

Nikotintuggummi bör tuggas långsamt under en halvtimme, där då nikotinet åker in i blodomloppet via munslemhinnan. Om du tuggar för fort kan du inte absorbera all nikotin. Läs alltid bipacksedeln före behandling.

Nikotintuggummi dosering

Precis som med nikotinplåster beror den korrekta dosen på hur mycket tobak du brukar röka. Både Nicorette och Nicotinell finns i 2 mg och 4 mg versioner. Röker du mindre än 20 cigaretter om dagen rekommenderas vanligen 2 mg, medan om du röker mer än 30 cigaretter om dagen rekommenderar rökare 4 mg tuggummi.. Efter ungefär en månads användning bör styrkan på ditt dagliga nikotintuggummi minskar och nikotinfria tid mellan dem bör förlängas.1

Nikotintuggummi biverkningar

Nikotintuggummi genererar generellt inga biverkningar. Men vissa kan uppleva bieffekter som:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • förstoppning
 • diarré
 • buksmärtor
 • trötthet
 • illamående
 • kräkningar
 • smärta i käken

Mycket sällan kan du få biverkningar som:

 • hjärtklappningar
 • arytmier
 • urtikaria
 • allergiska reaktioner

Nikotomy kan ibland fastna i konstgjorda tänder om användaren har det. Nikotingummi rekommenderas inte om du bara röker ibland. För icke-rökare, kan nikotin orsaka en överdos av nikotin.

Pris för nikotintuggummi

Nikotintuggummi är i allmänhet något billigare än en nikotinplåster. Detta gäller åtminstone för den inledande perioden, vilket i allmänhet är lite större intag. Tuggummi är också ett betydligt billigare alternativ än till exempel. hypnos eller terapi. 

Nikotintabletter

Både Nicorette och Nicotinell erbjuder också pastiller. Fördel är att de kan vara mycket subtila, eftersom de är mindre iögonfallande än tuggummi. Båda sugtabletter finns i mintsmak, är Nicotinell smak kallas ”mint” och Nicorette ”icemint”. Nicotinelltabletter finns i doser på 1 mg och 2 mg, medan Nicorette erbjuder 2 mg och 4 mg som alternativ. Lika som med plåster och tuggummi, är det desto mer har du rökt före avbrytandet, som bestämmer vilken dos du kommer börja med. Sedan minskar du dosen långsamt, vilket resulterar i en minskning av nikotinberoende, som så småningom försvinner helt och hållet. Champix är den vanligaste läkemedlet i Sverige mot rökning.

Genom absorberingen av pastillerna infinner det en stark smak av mynta i munnen. I detta fall absorberas nikotin i blodet. Fullständig absorption av tabletten tar ungefär en halvtimme, vilket är på samma sätt som nikotintuggummi ska tuggas.

Medicinska läkemedel mot rökning – Hur använder jag Champix?

Du påbörjar din behandling med Champix medan du fortfarande röker. Vanligast är det att sedan sluta röka under den andra veckan av behandlingen. Du ska alltid ta läkemedlet med enligt en läkares anvisningar. Har du några funderingar kan du alltid kontakta en vårdcentral eller apotek och be om hjälp.

Tabletterna tas hela med vatten. För att få bästa effekt bör de tas regelbundet samma tid varje dag. Om du drabbas av illamående efter att ha tagit läkemedlet kan du testa att ta dem innan en måltid.

Dag Dos
Dag 1-3 En tablett Champix 0,5 mg en gång om dagen.
Dag 4-7 En tablett Champix 0,5 mg två gånger om dagen, morgon och kväll, omkring samma tillfälle varje dag.
Dag 8-14 En tablett Champix 1 mg två gånger om dagen, morgon och kväll, vid ungefär samma tillfälle varje dag.
Dag 15- slutet av behandlingen En tablett Champix 1 mg två gånger om dagen, morgon och kväll. Tabletterna bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

Ifall behandlingen fungerar för dig och du blir av med ditt beroende kan du få en extra omgång av behandlingen utskriven av en läkare för att motverka risken att börja röka igen.

Doseringen kan varieras beroende på om du har några njurproblem eller upplever kraftiga biverkningar efter att ha använt dig av behandlingen. Kliniska prövningar har visat att du ökar dina chanser att sluta röka ifall du tar alla doser enligt en läkares anvisningar.2

Vem kan använda Champix?

Behandlingen riktar sig till rökare som vill sluta men inte lyckats utan andra ej medicinska metoder. Champix är receptbelagt och en läkare behöver därmed avgöra ifall tabletterna är lämpliga för dig. När man slutar röka upplever en del större besvär med psykiska symtom och kan leda till försämring av redan existerande sjukdomar som exempelvis depression. Om du är eller har varit drabbad av psykiska sjukdom är det viktigt att du pratar med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar riskerar att drabbas av nya eller försvårande symtom. Om du upplever några besvär under din behandlingen kontakta alltid en läkare. Det finns inte tillräckligt med information om hur behandlingen påverkar foster. Är du gravid ska du därmed avstå behandlingen. Om du ammar bör du prata med din läkare innan du påbörjar behandlingen. Det finns ingen forskning på om och isåfall hur läkemedlet kommer ut i bröstmjölken. Champix kan försämra din körförmåga. Du bör därmed inte bege dig ut i trafiken eller andra situationer där du framför ett fordon under din behandlingsperiod.

Champix Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel finns det risk att drabbas av biverkningar när man använder Champix. När du beslutar dig för att sluta röka kommer du troligtvis drabbas av olika symtom som inte är kopplade till användandet av Champix. Dessa symtom inkluderar humörsvängningar, abstinens och ökad aptit. Även allvarliga psykiska förändringar såsom depression och självmordsbeteende kan kopplas till rökavvänjning. Om du inte mår bra ska du alltid kontakta en läkare för vård.

Den vanligaste biverkningen de som använder sig av Champix upplever är inflammation i näsa och hals, huvudvärk, sömnsvårigheter och illamående.

Övriga vanliga biverkningar inkluderar:

 • Luftvägsinfektion
 • Förändring i aptit
 • Sömnighet och yrsel
 • Hosta och andnöd
 • Matsmältningsbesvär
 • Hudutslag
 • Trötthet
 • Led- och/eller muskelvärk

Mindre vanliga biverkningar som upp till 1 av 100 drabbas av är:

 • Svamp och virusinfektioner
 • Psykiska besvär
 • Krampanfall, skakningar, mindre känsel
 • Ögonproblem
 • Ökat blodtryck
 • Inflammation i näsa, bihålor eller hals
 • Mag- och tarmproblem
 • Muskelspasmer
 • Behöver kissa oftare
 • Mer mens
 • Högt blodsocker
 • Hjärtattack

En del biverkningar, som exempelvis illamående, går över när du har tagit behandlingen ett tag. Detta på grund av att kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Läs mer om recensioner från andra om läkemedlet här.

Alla de besvär som du kan drabbas av under din behandling är inte på grund av biverkningar utan abstinens av nikotinet. Om biverkningarna är allvarliga eller oväntade sluta med läkemedlet och kontakta läkare för säkerhets skull.3

Köpa Champix online

För att få ett recept utskrivet måste du först besöka en läkare som kan avgöra ifall du är i behov av behandlingen. Sedan kan du enkelt hämta ut ditt recept på ett apotek.

Det är även möjligt att göra detta via en onlineklinik. Där kan du enkelt och snabbt få din situation utredd av en läkare och eventuellt ett recept utskrivet. Läkemedlet skickas sedan hem till dig direkt på posten.

Källor:

 1. Det finns olika typer av hjälpmedel – 1177 Vårdguiden
 2. Information om den dåliga vanan – 1177 Vårdguiden
 3. Information om läkemedlet – FASS