Mer än en miljard människor världen över är idag aktiva rökare och omkring 80 till 100 tusen unga börjar röka varje dag. Omkring 7 miljoner människor dör varje år av rökningsrelaterade sjukdomar, varav 6 miljoner är resultatet av direkt rökning och 1 miljon orsakas av passiv rökning. 1

Tobak dödar omkring 50 % av sina aktiva användare, ett faktum som tar upp frågan om det verkligen är värt att riskera dessa odds? Rökning står för omkring 30% av alla fall dödsfall orsakade av cancer och upp till 87 % av alla dödsfall orsakade av lungcancer. Detta kommer nog inte som en överraskning då rökning ökar risken att drabbas av cancer upp till 23 gånger och kan kopplas med åtminstone 15 typer av cancer.

Information på den här sidan

Statistik cigarettrökning

Visste du att bortsett från nikotin innehåller cigarettrök omkring 4000 andra kemikalier? Dessa kommer in i lungorna i form av små rökpartiklar i hög hastighet och temperatur, vilket både orsakar temporära skador på insidan av lungorna och långsiktig skada genom att stanna kvar i lungorna där de förhindrar effektiv läkning och återuppbyggnad av skadad vävnad. Inandning av varma och skadliga rökpartiklar är en ofta förbisedd men fortfarande väldigt viktig fara vid rökning.

Statistik visar att mer än en tredjedel av världens manliga population röker, och var sjätte sekund dör någon på grund av en tobaksrelaterad sjukdom. Detta kommer inte lika mycket som en överraskning med tanke på att omkring 15 miljarder cigaretter säljs varje dag, vilket motsvaras av 10 miljoner per minut 2 vilket bidrar till de 744 biljoner dollar som tobaksindustrin tjänar varje år.

Inom EU varierar andelen personer som röker dagligen från 7.5 % i Sverige till 37.3 % i Cypern. Trots det faktum att det generellt sett finns fler manliga än kvinnliga rökare, minskar klyftan mellan könen kraftigt i en del länder som exempelvis Storbritannien, Danmark och Nederländerna. Det enda undantaget är Sverige där det finns 2 % fler kvinnliga rökare.

När det gäller nivåerna av cigarettrökning inom EU skiljer man ofta på kraftiga rökare som röker 20 eller mer cigaretter per dag och rökare som röker färre. Omkring 5.9 % av Europas befolkning klassas som storrökare och 12.9 % som lätta rökar, med den största andelen storrökare kommer från Turkiet, Grekland, Polen, Bulgarien och Cypern. Det finns även en del länder där storrökare endast står för en liten och obetydlig del av populationen, där Finland leder med sina 0%.

Statistik kring hjärt och lungsjukdomar och rökning

Vad som är ännu mindre känt är att hjärt och lungsjukdomar orsakade av rökning dödar fler personer än cancer och många läkare menar att hjärt och kärlsjukdomar är den främsta risken med rökning. Gifter i tobaken orsakar inflammation och förhårdnad av artärerna vilket ökar risken att drabbas av hjärtattack, stroke eller KOL. Dessa tillstånd samt komplikationer relaterade till dessa leder till fler dödsfall än lungcancer vilket minskar möjligheten att leva ett långt och lyckligt liv.

Rökare har dubbelt så stor risk att få en hjärtattack jämfört med människor som aldrig rökt. Faktum är att en tredjedel av alla dödsfall som orsakas av hjärt och kärlsjukdomar är direkt relaterad till rökning. 3 Även när du väl slutat röka tar det tid för ditt hjärta och blodådror att återställas. Det positiva är att det är en drastiskt minskad risk att drabbas av dessa sjukdomar när du väl slutar röka jämfört med rökare 4 så ju snabbare du agerar, desto större chans är det att du förbättrar din hälsa och reducerar riskerna associerade med denna dåliga vana.

Statistik kring tobaksindustrin

De 744 miljarder dollar som denna industri omsätter årligen är främst fördelad mellan fyra stora tobaksbolag – Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco och Japan Tobacco. Den största producenten volymmässigt är China National Tobacco men de indiska och brasilianska företagen hack i häl. Varje år produceras omkring 6.7 miljarder ton tobak i världen. De främsta producenterna av tobak är Kina som utgör 39,6 %, Indien med 8,35, Brasilien med 7,0 % och USA med 4,6%. Andra viktiga producenter är Pakista, Indonesien, Argentina och Malawi.

Rökning och ålder

Bland tonåringar mellan 13 och 15 år röker omkring 1 av 5 globalt och omkring 80 000 till 100 000 barn röker sin första cigarett varje dag, främst i Asien. Enligt vissa studier kommer omkring 50 % av de som börjar röka i ung ålder inte sluta förrän efter 15 till 20 år efter sin första cigarett. Det mest skrämmande är att de flesta tonåringar inte har koll på de stora farorna med rökning. Som tur är kan man se hur rökning bland de äldre åldersgrupperna gradvis minskar, ett bevis på att folk lyckas sluta med sin vana.

Statistik för rökning bland socioekonomiska grupper

Något som tydligt kan ses är att rökning är betydligt vanligare bland den delen av populationen som har lägre lön och detta samband syns även tydligt på en större skala. Medan rökning gradvis minskar i höginkomstländer ökar det i de länder med låg inkomst. Sydasien och Oceanien är de länder som drabbats hårdast av denna epidemi av rökning. Medan cigarettkonsumtionen har minskat i Europa med 26% mellan 1990 och 2009 har den ökat i Afrika och Mellanöstern med hela 57%. Nikotinberoende har även en stor påverkan på fattigdom och utveckling vilket utgör ännu en gömd fara med rökning. I fattigare länder kan upp till 30% av ens inkomst spenderas på tobak, vilket minskar möjligheterna att köpa näringsrik mat, ha råd med utbildning och vård. Denna tobaks epidemi är inte bara ett hot på individnivå utan även mot den globala ekonomin då tobaksprodukter berövar världsekonomin på 1-2% av sitt BNP årligen.  

Fördelar med att sluta röka

Låt oss nu avsluta denna överblick av statistik kring rökning och dess faror på ett mer positivt sätt. Vad händer i din kropp när du slutar röka? Absolut, du kommer bli mer hälsosam, leva längre och minska din risk att drabbas av flertalet allvarliga hälsofaror. Visste du att det även finns direkta fördelar med att sluta, flera förbättringar sker så fort du rökt din sista cigarett. Här kommer en kort överblick av dessa omedelbara fördelarna med att sltua röka vilket kommer ge dig en större tacksamhet kring din kropps förmåga att reparera sig själv.

Inom 20 minuter efter din sista cigarett kommer din puls och dina händer och fötters temperatur återgå till det normala. Efter 8 timmar kommer det kvarvarande nikotinet i ditt blodomlopp ha fallit till en högsta nivå  på 6,25% vilket är en minskning på 92,75%. 12 timmar senare ökar din syrenivå i blodet medan kolmonoxidnivåerna minskar och når en normal balans. Du kommer känna av den värsta abstinensen inom 24 timmar, en känsla som inte kommer försvinna helt förrän efter omkring 2 veckor. Efter endast 48 timmar kommer skadade nervtrådar börja återställas och ditt smak samt luktsinne börjar återgå till det normala. Du kommer även ha upplevt de värsta nivåerna av ilska och irritabilitet, känslor som därmed endast kommer kännas lättare från och med nu. Inom 72 timmar är din kropp 100% fri från nikotin! När du har kommit såhär långt kommer de värsta symtomen på abstinens såväl som röksug passerat och kommer inte komma tillbaka med samma intensitet. Dina lungor kan även äntligen börja återuppbygga sig efter den skada de tagit av rökningen. Du kommer känna att det blir lättare att andas och din lungkapacitet ökar. 

Gör ditt val nu och sluta röka och du kommer få uppleva alla fördelarna med att lägga ner cigaretten en gång för alla. Annars är det enda alternativet att bli en del av den mycket mörkare statistiken.

Källor:

 

 

  1. Tobacco – WHO
  2. Smoking Statistics – WHO
  3. Smoking & Cardiovascular Disease – CDC
  4. Smoking, Cardiovascular Disease & Stroke – AHA