Saxenda är en unik viktminskningsmedicin som produceras i form av en injektion. Preparatet är utvecklat och producerad av Novo Nordisk och är baserat på de aktiva ämnet liraglutid – en syntetisk version av det naturlig förekommande GLP-1. De som är välbekanta med dagens farmacimarknad lägger kanske märke till att detta är samma aktiva ämne som används i diabetesmedicinen Victoza. Kom dock ihåg att dessa två mediciner inte är utbytbara mot varandra och inte på något sätt är bioekvivalenta.

Information på den här sidan:

Saxenda är också unikt på så sätt att det finns viktminskningsprogram som är utvecklade för att användas tillsammans med medicinen och hjälper användarna att nå sitt mål.

Hur hjälper Saxenda med viktminskning?

Saenda är en injektion som hjälper en att hantera viktnedgång. Preparatet är baserat på den aktiva ingredientsen liraglutid, vilket är en syntetisk version av hormonet GLP-1 som frisätts i magen efter att man har ätit ett mål mat. Följdaktigen kommer det här hormonet att fungera som en agonist i relation till vissa receptorer i hjärnan som sköter aptiten. Då liraglutid effektivt härmar aktiviteten från GLP-1 kommer den att få samma effekt1 – den minskar begären efter mat och minskar användarens hungerkänslor. Som sådan är Saxenda inte en mirakelkur som hjälper dig gå ner i vikt extremt snabbt, och ger inte resultat utan andra ansträngningar. Istället behöver man se till att ha ett bredare perspektiv med ett viktminskningsprogram som involverar en strikt diet och regelbunden fysisk aktivitet.

Kan jag köpa Saxenda online?

Ja, du kan köpa den här medicineringen online. Dock bör du veta att Saxenda är receptbelagt och att det således endast går att få tag på med ett giltigt recept utskiven av vårdpersonal. Samma sak gäller om du köper det i butik eller online. Om du söker att förnya ditt recept kan du göra det via en onlineklinik. Där kommer du att bli ställd ett antal frågor som säkerställer att din läkare kan avgöra din lämplighet för preparatet.

Vanligtvis kommer du att bli tilldelad ett medicinskt formulär som hjälper din läkare att få insikt i din medicinska profil och historia. Om han dömmer dig var lämplig kommer du att få ett recept som du kan använda på ditt apotek online eller i butik. Som sådan är Saxenda en av de få receptbelagda medicinerna som hjälper dig att gå ner i vikt.

Ingår Saxenda i mitt högkostandsskydd?

Saxenda ingår tyvärr inte i hökostnadsskyddet. Detta innebär att du måste stå för hela kostnaden för behandlingen själv. Detsamma gäller för viktminsknignspillrena Mysimba, men Xenical är ett exempel på viktminskningsmedel som kan ingå i högkostnadsskyddet.2 Pris för Saxenda brukar ligga på ca 165kr per milliliter.

Hur använder man läkemedlet?

Som ovan nämnt är Saxenda ovanligt då man administrerar det genom en injektion. Detta göra att det är extra viktigt att du följer instruktionerna noggrant. Även bortsett från det ovanliga administrationssättet är det viktigt att följa läkarens ordination för att säkerställa optimala resultat och minimera riskerna för biverkningar. Du bör alltid noggrant läsa igenom patientinformationen som kommer på ett blad med varje förpackning av läkemedel, så att du är väl bekant med detaljerna i din behandling. Om läkarens instuktioner och patientbladet säker skilda saker bör du fokusera på de instruktioner du har fått från din läkare.

Nedan kommer vi att ge en överblick över några av de viktigaste riktlinjerna när du använder läkemedlet. I vilket bör du i första hand lyssna på patientinformationen och på din läkare.

Betrakta riktlinjerna nedan som en illustration som hjälper dig att få en bättre förståelse för din behandling. Några saker att tänka på är:

 • Saxenda måste användas tillsammans med en hälsosam diet och rigorös träningsplan för att vara effektiv
 • Den initiella dosen är relativt låg, varefter dosen ökar steg efter steg över en period av fem veckor
 • Under första veckan skall du injiceras 0.6mg en gång per dag
 • Under andra veckan bör du injicera 1.2mg en gång per dag
 • Under tredje veckan bör du injicera 1.8mg en gång per dag
 • Under fjärde veckan bör du injicera 2.4mg en gång per dag
 • Från den femte veckan och framåt, bör du injicera 3mg per dag – detta kommer sedan att vara den dagliga dosen för resten av behandlingen
 • Behandlingen kommer att utvärderas av din läkare med jämna intervaller
 • Innan du påbörjar behandlingen bör du genomgå ordentlig träning med en läkare eller sjuksköterska för hur du ska använda injektionssprutan
 • Instruktionerna kan hittas i den officiella patientinformationen om du skulle behöva fräscha upp minnet
 • Du kan ta Saxenda vilken tid på dygnet som helst, men när du har valt en viss tid bör du hålla dig till denna.
 • Sprutan ska injeiceras subkutant, allra helst i ditt lår eller i buken
 • Injicera ladrig Saxenda i en muskel eller ven
 • Om du glömmer en dos kan du ta den så snart du kommer ihåg det, såtillvida att det är inom 12 sedan du skulle ha tagit dosen
 • Om mer än 12 timmar har gått sedan du skulle ha tagit dosen, hoppa över den och fortsätt med behandlingen som vanligt
 • Ta aldrig en dubbel dos som kompensation om du skulle missa en

Har injektionerna några biverkningar?

Innan du påbörjar din behandling, bör du bekanta dig med detaljerna kring hur du använder Saxenda. Fastänläkaren kommer att ge dig detaljer om behandlingen finns den officiella patientinformationen bland annat för att ge dig insikt i vilke bieffekter som har dokumenterats. Det kommer att att vara viktigt att diffrentiera mellan biverkningar som kan vara obehagliga men ofarliga och de som gör att du bör avbryta behandlingen och omedelbart söka vård.

Till exempel, om du känner av symptom som indikerar att du skulle vara på väg att få en allergisk reaktion bör du omedelbart söka vård. Detsamma gäller om du skulle erfara något av följande:

 • Buksmärtor som sträcker sig till ryggen
 • Illamående och kräkningar
 • Smärta i övre buken
 • Smärta under revbenen

Du bör också komma ihåg att Saxenda fortfarande är under viss utvärdering. Det har blivit godkänt för försäljning, men det finns fortfarande en risk för att man kan upptäcka fler biverkningar som ännu inte har dokumenterats. Så om du känner av några symptom som inte finns i patientinformationen bör du rapportera dem till Läkemedelsverket.

Är läkemedlet säkert att använda? Finns det kontraindikationer?

Som med alla läkemedel, är Saxenda inte lämpligt för alla och det är vissa människor som kommer att rekommenderas att inte använda den här medicinen. Till exempel bör du meddela din läkare om du för tillfället tar några diabetesmediciner eller blodförtunnande.

Utäver detta kommer preparatet förmodligen inte att skrivas ut för personer som har eller nyligen har haft:

 • Hjärtsvikt
 • IBS (förkortning för Inflammatory Bowel Syndrome)
 • Lever- eller njurproblem
 • Diabetes
 • Bukspottskörtelinflammation
 • Problem med sköldkörteln
 • Gallsten
 • Mediciner som kan orsaka uttorkning

Slutligen, den här behandlingen är inte rekommenderad för någon som är 75 år eller äldre. Saxenda är inte heller rekommenderad för kvinnor som är gravida, försöker att bli gravida eller som för tillfället ammar.

Källor:

 1. Mer om substansen – FASS
 2. Med om olika alternativ – 1177 Vårdguiden