Adrenalinsbaserede injektionspenne (allergisprøjte) ses ofte som den sidste udvej, der anvendes i nødsituationer for at forhindre anafylaktisk shock, som kan ledsage de mest alvorlige allergiske reaktioner. Lægemidler som EpiPen, Emerade eller Jext er blandt de mest populære mærker. Deres brugervenlighed og høje virkning gør dem særligt brugervenlige for både børn og voksne.

Information på denne side:

Anafylaktisk shock overordnet set

Anafylaktisk shock, som også kaldes anafylaktisk reaktion eller allergisk shock, er den stærkeste allergiske reaktion, man kan udsættes for som allergiker. Det forekommer efter man er blevet udsat for noget man er allergisk overfor, såsom bestemte former for medicin, fødevarer, eller dyre- og insektgift mm..
Det forekommer hyppigst udenfor sygehuse efter indtagelse af penicilin eller insektbid, og kan også hænde efter udførelse af vacciner, hvilket er grunden til, at alle som er blevet vaccinerede skal vente mindst 30 minutter, inden de forlader vaccinationsstedet.

Det er en livstruende tilstand, som kræver øjeblikkelig behandling, i tilfælde af, at det sætter ind, og der hænder omtrent 150 anfald hvert år. Dog kan dødsfald sagtens forebygges, såfremt den rette behandling igangsættes i tide.
De tilhørende anfald sætter som regel ind få minutter efter allergikeren har været udsat for det udløsende stof. Reaktionerne kan dog allerede sætte ind så hurtigt som få sekunder til så lang tid som en hel time, og derfor er det vigtigt at man bliver bekendt med de tidlige symptomer på det allergiske anfald, som omfatter:1

 • Kløe på kroppen, f.eks. i hovedbund, øregang, håndfalder og fodsåler
 • Fornemmelse af slaphed eller svimmelhed
 • Uro eller angst

I tilfælde af anfald skal man straks ringe 112, samt sikre sig at have frie luftveje og altid have sin adrenalinpen klar til indsprøjtning.

Såfremt du er interesseret i at vide mere om hvem der kan berøres af allergi, så læs her.

Hvordan får jeg fat i en adrenalinpen?

Som alle andre former for adrenalinbaseret medicin, kan adrenalinpenne kun købes mod gyldig recept, der er udstedt af en medicinsk sagkyndig, som f.eks. din praktiserende læge. Men hvis du ønsker at springe køen over hos din læge eller andre klinkker, kan du også opnå recept hos en online klinik. Her kan du hurtigt komme i kontakt med en sagkyndig via en online live-chat, som vil vurdere din egnethed til medicinen ud fra et brugertilpasset spørgeskema eller en dyberegående samtale med dig. Det er yderst vigtigt i den henseende, at du videregiver al relevant information fra dine sundhedsdata samt sygejournal, således at kontraindikationer samt uønskede bivirkninger kan undgås. Såfremt du får udstedt den gyldige recept, vil adrenalinpennen øjeblikkeligt blive tilsendt din angivede adresse, og er dermed hurtigt klar til levering.2

Hvordan anvender jeg den?

I tilfælde af allergisk shock skal en adrenalinpen indsprøjtes hårdt gennem ydersiden af låret, og det er yderst vigtigt, at det ikke indsprøjtes gennem andre steder.

Adrenalinpenne indtages i følgende doser:

 • 150mcg (0.15mg) – Bruges til børn under 30 kg.
 • 300mcg (0.3mg) – Bruges til voksne og børn over 30 kg.
 • Er patienten barn og vejer under 7,5 kg., skal doseringen fastsættes efter vurdering af egen læge

For at sikre at adrenalinpennen påføres korrekt, er det vigtigt at hæfte sig til følgende retningslinjer:

 • Fjern den blå beskyttelseshætte inden pennen benyttes
 • Stød adrenalinpennen hårdt mod ydersiden af låret. Indsprøjtningen foretages automatisk
 • Hold adrenalinpennen fastpresset mod låret i 10 sekunder, inden du fjerner den
 • Massér injektionsstedet i 10 sekunder, efter endt indsprøjtning
 • Anvend en ny sprøjte efter 5-15 minutter, hvis ikke symptomerne er aftaget
 • Ønsker du yderligere information, da bør du henvises til den vedlagte indlægsseddel og brugsvejledningen
 • Ring straks 112, eller få andre til at gøre det, efter endt indsprøjtning

Er der bivirkinger involveret?

Som det er tilfældet med al receptpligtig medicin, kan der også opstå bivirkninger med brug af adrenalinpen, omend de er yderst sjældne. Dog er det stadig vigtigt, at gøre sig bekendt med dem, således, at man kan kontakte sin læge eller akutservice, såfremt de hænder.
De mest generelle bivirkninger ved brug af adrenalinpen omfatter:

Hyppighed Birvirkninger
Sjælden (1 af 1000 patienter) Sygdom i hjertemuskulaturen, overfølsomhedsreaktion pga. indholdet af natriummetabisulfit
Ukendt Forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser.
angst, rysten, svimmelhed, infektioner

Kontraindikationer

Der forekommer også kontraindikationer ved brug af adrenalinpenne, men disse skal der ikke tages højde for, da medicinen er livsnødvendig i tilfælde af allergisk shock.
Dog skal adrenalinpen anvendes med forsigtighed ved følgende:

 • Ældre
 • Astma
 • Hjertekarsygdomme
 • Diabetes
 • Forhøjet stofskifte
 • Forhøjet blodtryk

Ydermere kan adrenalinen forstærke visse former for medicin, så sørg for, at meddele din læge hvis du tager andre former for medicin sideløbende med. Dog skal du som sagt ikke tage højde for kontraindikationer, hvis du havner i et livstruende anfald.

Hvis du er gravid eller for tiden ammende, skal du kun anvende en adrenalinpen i livstruende situationer.3 Hvis du ønsker mere at vide om dette, da læs mere om håndtering af allergi ved graviditet her.

Kilder:

 1. Information om anafylaktisk shock – Den offentlige sundhedsportal
 2. Information om adrenalinpenne – Den offentlige sundhedsportal
 3. Forbehold ved brug af adrenalinpenne – Min medicin