Injektionspennor baserade på epinefrin (adrenalin) är ofta en sista utväg vid nödsituationer då man måste förebygga en anafylaktisk chock, ett svårt tillstånd som kommer med vissa allergiska reaktioner. Läkemedel som EpiPen, Emerade eller Jext är bland de mest populära tillverkarna. Deras användarvänlighet och höga effektivitet gör dem särskilt lämpliga för barn som kan uppleva en oväntat allvarlig allergisk reaktion i skolan eller i någon annan situation hemifrån.

Information på den här sidan:

Anafylaktisk chock

Vissa människor får en stark reaktion på ämnen som de är allergiska mot, och hamnar i en så kallad anafylaktisk chock. Reaktionen är ofta plötslig och uppstår strax efter att du har haft kontakt med det ämne som du är känslig mot. Den här reaktionen bör ses som ett akut tillstånd, och man bör omedelbart kontakta 112 efter att ha utdelat adrenalinpennan. Dessa kan också påverka om man kan få en allergipenna utskriven eller inte.

Det finns olika nivåer av allergiska reaktioner, varav vissa inte är klassade som anafylaktiskt chock. Graden av ens allergi skall vara tydligt dokmenterat i ens diagnos. De olika graderna är som följer1:

Förhöjt blodtryck, arytmi, ångest, skakningar, svimningar, infektioner

Kategorisering Symptom
Ej anafylaxi Klåda, Flush, nässelutslag, angioödem, Konjunktivit, Rinit, klåda, löppsvullnad, svullnadskänsla i min och svalg, Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkning, trötthet
Anafylaxi grad 1 Som ovan, men med ytterligarebuksmärta, upprepade kräkningar, diarré, hesthet, lindrig bronkobstuktion, uttalad trötthet, rastlöshet, oror
Anafylaxi grad 2 Som ovan, men med ytterligare skällhosta, sväljbesvär, medelsvår bronkobstuktion, svimningskänsla och katastrofkänsla
Anafylaxi grad 3 Som ovan, men ytterligare med urin- och/eller fecesavgång, hypoxi cyanos, svår bronkobstruktion, andningsstopp, hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp, förvirrning och medvetslöshet

 

Getinstick eller nötallergi – vad är en allergisk chock?

En person som reagerar på ett särskilt allergen får en så kallad allergisk reaktion. Detta börjar med att allergenet (som till exempel pollen, fastän ) kommer in i kroppen, vilket gör att immunsvaret reagerar och skickar ut antikroppar. Antikropparna är fästa vid speciella celler, som kallas mastceller. När pollen kommer i kontakt med antikropparna reagerar mastcellerna genom att frisätta vissa ämnen, varav ett är histamin. När frisättningen av histamin beror på en allergen kan den resultera i svullnad och inflammation vilket kan vara extremt irriterande och obehagligt. De allvarligaste reaktionerna är anafylaxi – en livshotande reaktion i kroppen som kan försvaga andningen, orsaka en dramatisk minskning av blodtrycket och påverka hjärtfrekvensen. Det kan vara dödligt och måste behandlas snabbt med en injektion av epinefrin (adrenalin).

Hur fungerar adrenalinpennorna?

Adrenalinet, eller så kallat ”stresshormon”, ökar kroppens motståndskraft när den lider av en allergisk reaktion. Det avsväller, hjälper andningsunktionen och håller uppe blodtrycket. 2Pennorna är färdigladdade sprutor som, vid nödtillfällen, sticks in i lårmusklen, på utsidan av benet. Sprutornas effekt håller inte alltför länge, så proceduren bör återupprepas var 5:e-10:e minut. Väl under läkarvård bör patienten hållas under uppsikt i 4-12 timmar, beroende på hur allvarlig reaktionen är.3

Vad är de vanliga AAI-doserna?

Vanligtvis kommer AAI-läkemedel i tre doser:

 • 150mcg (0.15mg) – Används för barn som väger mindre än 30 kg
 • 300mcg (0.3mg) – Används för barn som väger mer än 30 kg och vuxna
 • 500mcg (0.3 mg) – Används för vuxna över 60kg

Hur används akut adrenalinbehandling?

Du kan hitta detaljerad information om hur adrenalinpennor används på produktbladen som beskriver de specifika produkterna, så som adrenalinpennorna EpiPen4, Emerade och Jext5. Det är dock viktigt att komma ihåg att våra beskrivningar av administrationstekniker inte är avsedda att användas som riktlinjer, utan snarare för att du ska få en allmänna uppfattning om hur läkemedlen ser ut. Skriftliga guider kan aldrig ersätta specifik utbildning.

För att vara säker på att pennan fungerar korrekt är det viktigt att läsa in sig på riklinjerna:

 • Ta bort skyddshyttan innan pennan används
 • Stöt adrenalinpennan hårt mot yttersidan av låret. Insprutningen börjar automatiskt.
 • Håll pennan fastpressad mot låret i 10 sekunder innan du tar bort den
 • Massera injektionsstället i 10 skeunder, efter en spruta
 • Använd en ny spruta efter 5-10 minuter om symptomen inte har avtagit
 • Önskar du vidare information hänvisas du till instruktionsbladet som kommer med pennan
 • Ring till 112, eller få någon annan att göra det, efter en spruta

Barn och allergi: Injektionspennor i skolan

Läkemedlet är receptbelagt, men man kan få det utskrivet beroende på vilken grad av reaktion man får av allergenen. Der finns ingen övergripande överenskommelse för hur detta skall skötas, utan det bedöms oftast i individfall. Barnen är ofta rekommenderade att ha med sig en adrenalinpenna, så att den alltid finns nära till hands. Det är ofta upp till den ordinerande läkaren att bestämma om individen är kapabel att utföra egenvård. Om inte bör man upprätta en dialog med barnets skola. Rektorn är i regel ansvarig för att se till att barnets behov för stöd att utföra egenvård utreds. Om utredningen visar att eleven kan få hjälp med egenbehandling på ett säkert sätt kan skolan hjälpa till, annars behöver familjen och sjukvården komma överens om en lösning.6 Läs mer här om hur du kan arbeta med ditt barns skola för att säkerställa att ditt barn inte kommer i kontakt med allergener.

Kan jag få biverkningar av adrenalinsprutan?

Som med alla receptbelagda medel kan det uppstå biverkningar vid bruk av adrenalinsprutan, fastän de är rätt ovanliga. Dock är det viktigt att vara förberedd om man ändå skulle uppleva någon av biverkningarna och kan då kontakta sin läkare. De vanligaste biverkningarna vid användning av adrenalinpenna omfattar:

Förekomst Biverkningar
Sällan (1 av 1000 patienter) Hjärtproblem, överkänslighetsreaktion på grund av innehållet av natriummetabisulfit
Okänt Förhöjt blodtryck, arytmi, ångest, skakningar, svimningar, infektioner

Källor:

 1. Anafylaxi – SFFA
 2. Injektionspenna – 1177 Vårdguiden
 3. Anafylaxi – SFFA
 4. Videoinstruktion – Medicininstruktioner
 5. Videoinstruktion – Medicininstruktioner
 6. Handbok för skolhälsan – Örebro Län