Fedme er en sygdomstilstand, der fastslås ved et Body Mass Index (BMI) højere end 30, hvilket betyder at overskydende kropsfedt har hobet sig op indtil der er en betydelig sundhedsrisiko for den enkelte. Fedme bør derfor ikke ligestilles med at være overvægtig, selvom de to ofte er nært beslægtede, da disse forhold kan afvige betydeligt hvad angår risici og farer for ens sundhed og velvære. Mens officielle data fra 2013 viser, at omkring 52% af de voksne europæere er overvægtige, kan kun 17% klassificeres som værende fede eller svært overvægtige.

Information på denne side:

Mens fedmestatistikker for børn ikke er helt så præcise eller detaljerede, viser de seneste vurderinger, at fedme hos børn har været støt stigende siden det sidste årti i det foregående århundrede. Således er 1 ud af 3 børn enten overvægtig eller svært overvægtig, hvilket kan føre til sundhedsproblemer gennem hele livet, som sukkersyge, hjertesygdomme og andre alvorlige kroniske sygdomme.

Men da overvægt og fedme er forskellige forhold, kan det være vigtigt at fremhæve forskellene mellem dem. Den vigtigste forskel er, at fedme anses som en sygdomstilstand præget af mange sundhedsrisici og mulige komplikationer, mens en person kan klassificeres som overvægtig, når ens BMI er højere end den ideelle værdi (25), hvilket indikerer forekomst af overskydende kropsfedt, men som ikke kan forårsage yderligere medicinske problemer eller komplikationer.

Hvad er BMI?

Body Mass Index (engelsk for “legemsmasseindeks”), også kaldet Quetelets Index er en måling, som opnås ved at dividere en persons vægt med kvadratet af personens højde, som udtrykkes i enheden kilogram pr. Kvadratmeter (kg/m2) som følge af højden målt i meter og kropsmasse i kilogram. Bortset fra beregningen af denne værdi kan BMI også udledes af en tabel eller et diagram, der viser BMI som en funktion af masse og højde, ved hjælp af konturlinjer for at angive grænserne mellem forskellige BMI-kategorier.

BMI bruges til forsøg på at give et estimat af mængden af vævsmasse i et individ og bruge resultatet for at klassificere denne person i en af fire almindeligt anvendte kategorier: undervægtig, normalvægtig, overvægtig og fed. Mens der er en igangværende debat blandt eksperterne om de nøjagtige BMI-værdier, der adskiller kategorierne, er der nogen enighed om de grove estimater:

BMI Klassifikation
< 18,5 Undervægtig
18,5 – 24,9 Normalvægtig
25 – 29,9 Overvægtig
30+ Fed/Svært overvægtig

Det er dog vigtigt at nævne, at de her angivne værdier ikke er universelle, men er gennemsnitlige BMI-intervaller for personer af europæisk afstamning. Forskerne understreger, at der er betydelige forskelle, når det gælder kropsmasseindeks for folk af asiatisk afstamning, da de har forskellige sammenhænge mellem BMI, andelen af kropsfedt og sundhedsrisici end dem, der er af europæisk oprindelse.

Forekomst af fedmestatistik

I dag er mere end en ud af to voksne og mere end en ud af seks børn overvægtige overvægtige, hvor mellem 2,9 og 4,4 millioner børn er svært overvægtige alene i EU. Imidlertid er dette tal ikke statisk: de seneste tal viser, at der forekommer en støt stigning i fedmeudbredelsen, selvom Europa ligger omkring 10 eller 15 år bag USA.

For Europa er den årlige stigning i fedmeudbredelsen omkring 2%, hvilket er en svimlende stigning fra 0,2% i 1970’erne, 0,2-0,6% i 1980’erne og 0,3-0,8% i 1980’erne. Hvis denne tendens fortsætter, vil der i løbet af det næste årti være omkring 20 millioner overvægtige børn, hvoraf 5 millioner vil være overvægtige i Europa alene, og dette vil ske til trods for et fald i den europæiske børnebefolkning.1

Farer ved overvægt

Fedme er, sammen med rygning, en af de førende forebyggelige dødsårsager globalt set med én million årlige dødsfald i Europa som følge af overvægt (ca. 7,7% af de samlede dødsfald årligt). Fedme er kendt for at øge risikoen for mange alvorlige sygdomstilstande og komplikationer, herunder hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnø, visse typer kræft samt slidgigt, depression og astma.

Undersøgelser har vist, at op til 35% af iskæmiske hjertesygdomme i Europa skyldes fedme, hvoraf 11% af hjerteanfald hos mænd og 16% hos kvinder skyldes samme årsag. Statistikker over fedme tyder således klart på en direkte sammenhæng mellem denne tilstand og nogle af de alvorligste kardiovaskulære problemer. For eksempel er over 85% af patienterne, der er ramt af forhøjet blodtryk, også overvægtige, med risiko for, at hypertension øges for fede mennesker op til fem gange sammenlignet med dem med normal kropsmasseindeks.

Bortset fra at have en direkte indvirkning på hjertets sundhed og funktionalitet, er fedme også direkte forbundet med unormale kolesterolniveauer med øget LDL-kolesterol (også kendt som dårlig kolesterol) og nedsat HDL-kolesterol (godt kolesterol). Desuden øger fedme risikoen for dyb venetrombose og lungeemboli med op til 2-3 gange.

Andre undersøgelser fremhæver måske den mest kendte udløsning af fedme: nemlig diabetes, og mere specifikt type 2 diabetes. Sygdommen er direkte forbundet med fedme, da op til 90% af dem, der lider af tilstanden, også er overvægtige.

Tal over fedmebehandlinger

For at runde dette korte overblik over fedme-statistikken af positivt, kan vi nævne, at selvom det er seriøst, kan denne medicinske tilstand behandles med succes, og selv uden nogen anden metode end ændringer i livsstil, herunder sundere kostvaner og fysisk aktivitet.

De seneste undersøgelser har vist, at kun to timers moderat til intensiv aerob fysisk aktivitet ugentligt kan reducere risikoen for iskæmisk hjertesygdom med op til 30%, risikoen for diabetes med 27% og risikoen for bryst- og tyktarmskræft med 21 og 25 % henholdsvis. Undersøgelser viser imidlertid, at mere end en tredjedel af befolkningen er utilstrækkelig fysisk aktiv, så fordelene ved denne enkle fedmebehandling er stadig stort set underudnyttet. Desuden er denne tendens sandsynligvis ikke til at ændre, med den gradvist øgede afhængighed af automatiserede maskiner og arbejdskraftbesparende teknologi hjemme og på arbejdspladsen.2

Kilder:

  1. Overvægtige i EU – Europa-Kommissionens nyhedsbrev
  2. Globale tal over overvægt – Sundhedsstyrelsen