Er fedme virkelig en epidemi? Ifølge mange medicinske eksperter og forskere er det rent faktisk, eller i det mindste er det på vej mod at blive det meget snart. Ikke alene er forekomsten af fedme meget større end for nogle år (eller årtier) siden, men det viser ikke noget tegn på at falde. Faktisk er det 21. århundrede blevet præget af en temmelig konstant stigning i andelen af mennesker, der er overvægtige i Danmark, resten af EU samt USA.

Denne kendsgerning alene fremhæver en anden vigtig kendsgerning: fedme er ikke lige så udbredt globalt, og det rammer mest mennesker i den udviklede verden. Men ikke engang dette er helt sandt, da der er forskellige, måske endda overraskende fakta, der ikke passer fint ind i vores ide om overvægtige byboere. Fedme i Europa er for eksempel mere almindelig blandt befolkningen på landet sammenlignet med folk, som bor i storbyer.

Information på denne side:

Som en udbredt sygdomstilstand såvel som livsstilssygdom, der er direkte forbundet med mange sundhedsrisici og kroniske tilstande (type 2 diabetes, hjertesygdom, hypertension) og som en negativ faktor, der påvirker mental sundhed og selvværd, har fedme været i videnskabens lys i årtier nu. Og forskernes fremfundne tal fortæller en historie: en historie der fortæller hvorfor vægttab er vigtigt i tilfælde af fedme.

Konsekvenserne af fedme

Udover de allerede nævnte risici, som fedme udgør mod sundhed og velvære hos en person, sætter denne tilstand også en mærkbar belastning på folkesundheden samt de sociale ydelser. Dette skyldes i høj grad, at fedmeepidemien er et ret nyt fænomen, så de rette tiltag, der skal tages, sakker fortsat håbløst bagud.

Fedme i Danmark

Som et udviklet første verdens land er Danmark et perleeksempel på et land, der har anlæg til fedme. Og disse antagelser bekræftes kun af de udførte undersøgelser. De medicinske sagkyndige samt statistikere er kommet til enighed om, at omkring 51% af den danske befolkning kan klassificeres som overvægtige eller svært overvægtige, og ca. hver sjette dansker (16,8 %) kan klassificeres som værende svært overvægtig. Denne tendens er endnu mere bekymrende, når vi sætter det i perspektiv: i år 2000 var blot 10 % af den danske befolkning svært overvægtig, hvilket svarer til en stigning på intet mindre end 168% i løbet af de sidste 18 år

Hvad har forårsaget stigningen i forekomsten af overvægt?

Forskerne har identificeret flere tendenser, der tilsyneladende har bidraget til foruroligende statistikker over fedmeepidemien i Danmark. Selv om der fortsat ikke er opnået nogen konsensus om den nøjagtige virkning af hver enkelt af disse endnu ikke er nået, er de fleste enige om, at følgende kan ses som bidragende faktorer ift. øge andelen af overvægtige mennesker i Danmark:

 • Forøgelse af brug af ​​biler
 • Forøgelse af antallet af supermarkeder pr. kvadratkilometer
 • Forøgelse af forekomsten af ​​fastfoodrestauranter
 • Dominans af energitætte fødevarer på markedet
 • Forøgelse af disponibel indkomst for den gennemsnitlige danske indbygger
 • Fald i forbruget af hjemmelavede måltider
 • Nedsat fysisk aktivitet
 • Udskiftning af gang med offentlig transport

Det komplekse samspil mellem disse forskellige faktorer har bidraget til ubalancen mellem energiforbruget og forbrændt energi, hvilket medfører akkumulering af overskydende næringsværdi i fedtlagrene. Mens ingen af ​​disse faktorer kan forårsage fedmeepidemien alene selv, i takt med de andre, udgør de stadig hovedårsagen bag en farlig tendens.
1

Hvilken dansk region har flest overvægtige?

Mens fedme forekommer i hele Danmark, ser det ud til, at Region Sjælland er den mest berørte, mens den mindst overvægtige region er Region Hovedstaden. Der er også en sammenhæng mellem socioøkonomisk status og forekomsten af fedme, hvoraf omfanget er størst i de mere socialt udsatte områder.

Overvægt i EU

Fedmestatistkken ser en smule anderledes ud, hvis man tager udgangspunkt i EU’s undersøgelser. Her er andelen af svært overvægtige danskere oppe på 19,3%, men der er fortsat et stykke vej op til EU-landet med flest svært overvægtige indbyggere: omtrent 25 % af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands befolkning er svært overvægtige. Derimod er der stadig andre EU-lande, hvor andelen af svært overvægtige er højere ift. Den samlede befolkning. Nedenfor har vi skitseret et overblik over andelen af svært overvægtige i de respektive EU-lande.

2

Bemærk venligst at andelen af kun generelt overvægtige er udeladt

Land Befolkningsandel som er svært overvægtig i %
Tjekkiet 26,8
Malta 26,6
Litauen 25,9
Slovakiet 25,7
Irland 25,6
Polen 25,2
Slovenien 25,1
Ungarn 24,0
Frankrig 23,9
Cypern 23,8
Letland 23,7
Spanien 23,7
Kroatien 23,3
Bulgarien 23,2
Luxembourg 23,1
Grækenland 22,9
Estland 22,6
Rumænien 21,7
Italien 21,0
Finland 20,6
Sverige 20,5
Belgien 20,2
Tyskland 20,1
Portugal 20,1
Holland 19,8
Danmark 19,3
Østrig 18,4

Som det fremgår af tallene her, er fedme temmelig udbredt i hele Storbritannien. Og hvis vi også skulle tage højde for de overvægtige mennesker, ville tallene være endnu højere. Men det mest problematiske her er, at tallene rent faktisk er støt stigende i hele Europa. Og selv om ingen lande har formået at vende denne tendens, har Finland formået at sænke det betydeligt i de seneste år. Men hvordan er dette hændt helt præcist?

Forvaltning af fedme i en større skala – det finske eksempel

Som nævnt er Finland det eneste EU-land, der har formået at sænke stigningen i fedmeudbredelsen, samtidig med at antallet af fedme-relaterede dødsfald er reduceret. Det har naturligvis fået en velfortjent opmærksomhed i resten af EU og i resten af Europa, hvor mange lande viser interesse for, hvordan det er blevet opnået.

Selvfølgelig er der ikke noget enkelt og tydeligt svar på dette: Finland har beroet sig på en kombination af stærke samt omfattende regeringskampagner, uddannelse på emnet, regulering og samarbejde med fødevareindustrien, der alle har sigtet mod at fremme samt tilskynde sunde spisevaner.

Men på tidspunktet for skrivningen af denne artikel, har andre lande endnu ikke formået at gentage Finlands succes ift. forebyggelse af fedme.

Alder og fedme

Stigningen af overvætige mennesker er højst i de yngre aldersgrupper, selv om andelen af overvægtige fortsat er højst i de ældre aldersgrupper. Ydermere er forekomsten af overvægtige højst blandt mænd end kvinder.

Fedme blandt børn

Hvis man tager udgangspunkt i målte landsdækkende data, er 12 % af de 6-8 årige overvægtige, mens 3 % i denne aldersgruppe er svært overvægtige. Blandt de 9-13 årige danske børn er 18 % overvægtige, hvoraf 3 % af disse betegnes som svært overvægtige. Endelig 19 % af de 14-16 årige overvægtige, mens 4 % af disse er svært overvægtige.3

Fedmerelaterede dødsfald

Fedme kan føre til adskillige sundhedsproblemer som forhøjet kolesterol, sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, hjerte-kar-sygdomme mm., og derfor har svært overvægtige personer med et bmi over 30, dobbelt så stor risiko for at dø af medførende livsstilssygdomme end normalvægtige.4

Kilder:

 1. WHO Europe – Obesity Data and Statistics
 2. Eurostat – Overweight and Obesity BMI statistics
 3. Overvægt blandt børn – Sundhedsstyrelsen
 4. Forekomst af overvægt – Sundhedsstyrelsen