Onko lihavuus todella epidemia? Monien lääketieteen asiantuntijoiden mukaan se on, tai ainakin se on kehittymässä sellaiseksi. Nykypäivänä liikalihavuuden esiintyvyys on paljon suurempi kuin se oli pari vuotta sitten, eikä merkkejä sen vähenemisestä ole. Itse asiassa tällä vuosisadalla liikalihavuuden on esitetty kasvavan entisestään sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU:ssa että Yhdysvalloissa.

Pelkästään tämä seikka tuo esille toisen tärkeän tosiasian – liikalihavuus ei ole maailmanlaajuinen ongelma, sillä se on lähinnä kehittyneimpien maiden ihmisten ongelma. Tämä ei ole kuitenkaan täysin totta, sillä on olemassa jopa yllättäviä faktoja, jotka eivät sovi kehittyneiden maiden asukkaisiin. Esimerkiksi Euroopassa liikalihavuus on yleisempää maaseudun väestön kuin kaupunkilaisten keskuudessa.  

Sisältö:

Lihavuus nähdään tieteellisessä mielessä sairautena sekä elämäntapahäiriönä, joka liittyy lukuisiin terveysriskeihin sekä kroonisiin sairauksiin (Tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti ja  verenpainetauti). Lisäksi sitä pidetään tekijänä, joka vaikuttaa negatiivisesti sekä henkilön mielenterveyteen että itsetuntoon.

Lihavuuden seuraukset

Edellä mainittujen riskien ohella lihavuus vaikuttaa yksilön terveyteen ja hyvinvointiin, joka puolestaan aiheuttaa huomattavia kustannuksia terveys- ja sosiaalipalveluille. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että liikalihavuus on ilmiönä melko uusi, joten varsinaiset toimet tulevat edelleen jäljessä verrattuna liikalihavuuden radikaaleihin vaikutuksiin yksilössä ja yhteiskunnassa.

Trendit ja tilastot

Suomessa lihavuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. Se on jopa kaksinkertaistunut vuodesta 1980. Samana aikana nuorten lihavuus on melkein kolmikertaistunut. Lisäksi suomalaisista normaalipainon ylittää kaksi kolmasosaa miehistä ja puolet naisista. Merkittävästi lihavia eli vähintään 15 kilon ylipainon ylittäviä miehiä ja naisia on kaksi kymmenestä. Nuorilla ylipainoa on melkein joka viidellä, pojilla enemmän kuin tytöillä. Täten lihavuus suuri kansanterveyden ongelma kaikkialla maailmassa.1

Lihavuutta aiheuttavat tekijät

Tutkijat ovat havainneet useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat lihavuuden esiintymiseen. Vaikka yksimielisyyttä näiden tekijöiden suorista vaikutuksista liikalihavuuteen ei ole löydetty, asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että seuraavat tekijät vaikuttavat lihavuuden kasvuun tavalla tai toisella:

  • Autojen käytön lisääntyminen
  • Supermarkettien määrän lisääntyminen
  • Pikaruokaravintoloiden lisääntyminen
  • Energiapitoisten elintarvikkeiden dominanssi
  • Keskimääräisen asukkaan käytettävissä olevien tulojen kasvu
  • Kotiruoan kulutuksen väheneminen
  • Liikunnan väheneminen
  • Kävelyn korvaaminen julkisilla kulkuneuvoilla

Näiden eri tekijöiden vuorovaikutus lisää kulutuksen ja kulutetun energian välistä epätasapainoa, mikä puolestaan aiheuttaa liiallisten ravintoarvojen kerääntymisen rasvavarastoon. Vaikka näistä kumpikaan ei voi yksinään aiheuttaa liikalihavuus epidemiaa, yhdessä ne voivat kehittää perustan hyvin vaaralliselle trendille.

Liikalihavuuden kehitys Euroopassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on epäilemättä Euroopan unionin korkein lihavuuden esiintyvyys. Sama huolestuttava suuntaus on havaittavissa koko Euroopan unionin alueella. Alla on esitetty lista Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilastot liittyen lihavuuden esiintymiseen.  

Seuraava lista esittää liikalihavuuden esiintyvyyden prosentteina kussakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa (taulukossa ei oteta huomioon ylipainoisia ihmisiä).

Maa % lihavuuden esiintyvyys
Tsekki 26.8
Malta 26.6
Liettua 25.9
Slovakia 25.7
Irlanti 25.6
Puola 25.2
Slovenia 25.1
Unkari 24
Ranska 23.9
Kypros 23.8
Latvia 23.7
Espanja 23.7
Kroatia 23.3
Bulgaria 23.2
Luxemburg 23.1
Kreikka 22.9
Viro 22.6
Romania 21.7
Italia 21
Suomi 20.6
Ruotsi 20.5
Belgia 20.2
Saksa 20.1
Portugali 20.1
Alankomaat 19.8
Tanska 19.3
Itävalta 18.4

Kuten luvuista käy ilmi, lihavuus on yleinen ongelma Euroopassa. Jos otetaan huomioon myös ylipainoiset ihmiset, numerot ovat vieläkin suuremmat. Ongelmallisin asia on kuitenkin se, että numerot pysyvät vakaana koko Euroopan unionin alueella. Vaikka mikään maa ei ole onnistunut kääntämään trendiä toiseen suuntaan, Suomi on onnistunut hidastamaan liikalihavuuden kasvua merkittävästi. Mutta miten tämä on mahdollista?

Liikalihavuuden hallinta suuressa mittakaavassa: Suomi

Kuten edellä mainittiin, Suomi on ainoa EU-maa, joka on onnistunut hidastamaan liikalihavuuden kasvua ja samalla vähentämään lihavuuteen liittyvien kuolemien määrää. Luonnollisesti tämä sai huomiota Euroopan unionin sisällä sekä laajemmin Euroopassa, ja monet maat osoittivat kiinnostusta siitä, miten tämä saavutettiin.

Tähän ei tietenkään ole yksinkertaista ja selkeää vastausta – Suomi luotti vahvojen ja laaja-alaisten hallituksen kampanjoiden, aiheeseen liittyvän koulutuksen, sääntelyn ja elintarviketeollisuuden yhteistyön yhdistelmään, jotka kaikki suuntautuivat terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen.

Tästä huolimatta muut maat eivät ole kyenneet toistamaan Suomen esimerkkiä liikalihavuuden ehkäisyssä.

Lihavuuden ja iän välinen yhteys

Yhdistyneen kuningaskunnan sekä lukuisten muiden länsimaiden liikalihavuuden suuntaukset korreloivat väestön ikärakenteen kanssa. Lihavuus kasvaa erityisesti iän myötä, vaikka tämä muuttuukin yli 75-vuotiaiden keskuudessa.

Naisten osalta liikalihavuudesta kärsivät eniten 65–74-vuotiaat, kun taas miehillä suurin riskiryhmä on 45–64-vuotiaat.

Lasten ja nuorten liikalihavuus

Lasten ja nuorten liikalihavuus on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi yli 12-vuotiaista lapsista joka neljäs poika sekä joka viides tyttö on ylipainoinen. Pienten lasten kohdalla ylipainoon suhtaudutaan kuitenkin lievemmin, eikä tilastoja tästä syystä ole. Ajankohtainen ikä lasten mahdollisen ylipainon hoitamiseen on 6-12 vuoden ikä, jolloin estetään lasta lihomasta lievillä toimenpiteillä. Lihavuuteen voidaan puuttua myös teini-iässä, mutta silloin hoidon tulokset ovat yleensä huonommat.2

Kuolemantilastot

Kuten mainitsimme aiemmin, liikalihavuus voi vaikuttaa yksilön terveyteen ja hyvinvointiin, mutta myös vähentää elinajanodotetta.Tuoreiden tutkimusten mukaan noin 2,8 miljoonaa ihmistä kärsii vuosittain ylipainosta tai liikalihavuudesta. Mikäli tämä trendi jatkuu, liikalihavuus voi muodostua ennenaikaisen kuoleman suurimmaksi tekijäksi. Asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että liikalihavuus voi vähentää koko elinajanodotetta noin yhdeksällä vuodella lievissä tai kohtalaisissa tapauksissa ja vakavissa tapauksissa jopa vieläkin enemmän.

Lue lisää painonpudotuksesta täältä.

Lähteet:

  1. Tietoa sairaudesta – Terveyskirjasto
  2. Tietoa sairaudesta lapsilla ja nuorilla – Terveyskirjasto