Tupakoinnin haittavaikutukset ovat yksilön terveydelle yleisesti tunnettuja ja hyvin dokumentoituja, mutta samaa voidaan sanoa tupakoinnista raskauden aikana, jonka tiedetään aiheuttavan vakavia riskejä lapsen terveydelle. Lapsen terveys ei kärsi vain lyhytaikaisesti raskauden aikana ja välittömästi syntymän jälkeen, vaan tutkimukset ovat osoittaneet, että raskauden aikainen tupakointi voi johtaa vakaviin pitkän aikavälin seurauksiin. Siksi, kuten kaikki lääketieteen asiantuntijat kaikkialla maailmassa väittävät, on välttämätöntä, että äiti lopettaa tupakoinnin mahdollisimman pian ja siten varmistaa lapsensa turvallisuuden. Lisäksi lääkärit ovat yhtä mieltä siitä, että jos pariskunta aikoo raskaaksi, äidin pitäisi lopettaa tupakointi jo ennen raskaaksi tulemista, jotta riskejä voitaisiin minimoida mahdollisimman paljon.

Sisältö:

Alkuraskaus ja tupakointi

Kaikki lääketieteen asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että on ihanteellista, että naiset lopettaisivat tupakoinnin ennen raskaaksi tulemista ja olisivat vapaita nikotiinista vähintään kuukautta ennen sitä. Tämä on tärkeää, sillä nikotiini on vasokonstriktori, mikä tarkoittaa, että se heikentää kohdun ja istukan verenkiertoa ja sikiön hapensaantia. Tällöin hapen virtaus vauvaan voi olla vakavasti rajoitettu, mikä johtaa monenlaisiin haittavaikutuksiin, jotka voivat ilmetä sekä välittömästi että synnytyksen jälkeen tai myöhemmin elämässä. Siksi ainoastaan tupakoinnin lopettaminen ei riitä, vaan nikotiinikorvaushoitoja ei myöskään suositella, koska ne lisäävät nikotiinimääriä äidin elimistössä.

On pidettävä mielessä, että raskauden aikana tupakoinnin aiheuttamat riskit ovat erittäin vakavia eikä niitä saa koskaan aliarvioida. Lisäksi tutkimusten mukaan, tupakointi vähentää hedelmöitysmahdollisuuksia jopa 40 prosenttia. Kuitenkin vaarat, jotka kohdistuvat vauvaan, ovat vielä vakavampia, aina erilaisista komplikaatioista keskenmenoon ja synnynnäisiin vikoihin ja jopa kätkytkuolemaan (SIDS) asti. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen riskit pienenevät eksponentiaalisesti, joten mitä nopeammin lopetat polttamisen ennen raskaaksi tulemista, nikotiinin ja tupakansavun aiheuttamat komplikaatiot eivät todennäköisesti tapahdu.

Tupakointi raskauden aikana

Suurimmat vaarat sikiölle aiheutuvat tupakoinnista raskauden aikana. Näin äiti saa suoraan nikotiinia elimistöönsä ja tämä rajoittaa muun muassa hapen pääsyä sikiön elimistöön, joka on elintärkeää menestyksekkään ja terveellisen kehityksen kannalta. Tilastokysely vuodelta 2011 todisti kuinka kehittyneissä maissa jopa 11 prosenttia äideistä tupakoi viimeisten kolmen raskauskuukauden aikana huolimatta hyvin dokumentoiduista vaaroista sikiölle.

Synnynnäisen sydämen vajaatoiminnan riski kasvaa

Tupakointi raskauden aikana vaikuttaa haitallisesti lapseen ennen syntymää sekä syntymän jälkeen. Tupakansavussa on jopa 4000 haitallista kemikaalia ja yli 60 syöpäsairautta aiheuttavaa kemikaalia, joten jo tämän tosiseikan pitäisi riittää osoittamaan, kuinka välttämätöntä tupakoinnin lopettaminen on raskauden aikana. Tupakoinnin vaikutukset sikiöön voivat olla hyvin vakavia, sillä ne voivat pienentää vauvan tarvitseman hapen määrää ja lisätä vauvan sykenopeutta, mikä puolestaan lisää synnynnäisen sydämen vajaatoiminnan riskiä jopa 70 prosentilla.

Ennenaikaisen synnytyksen riski kasvaa

Tupakointi raskaana kasvattaa samanaikaisesti mahdollisuuksia keskenmenoon sekä kuolleena syntymiseen ja siihen, että vauva syntyy ennenaikaisesti ja liian laihana, hengitysvaikeudet, komplikaatiot ja synnynnäiset viat lisääntyvät ja riski kätkytkuolemaan kasvaa. On jopa todettu, että tupakointi raskauden aikana voi aiheuttaa vakavia ongelmia istukan kanssa, mukaan lukien ennenaikaisen eron kohdusta, joka aiheuttaa verenvuotoa ja on erittäin vaarallista, sillä se voi olla hengenvaarallista sekä äidille että lapselle.

Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollisuudet näiden ja muiden terveysongelmien kehittämiseen liittyvät suoraan poltettujen tupakoiden määrään raskauden aikana, joten on erittäin tärkeää, että tämä määrä vähenee. On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei ole olemassa ”turvallista määrää”, joten ainoa tapa olla varma, ettei lapsi kärsi tupakoinnin vaikutuksista on, että lopettaa tupakoinnin kokonaan.

Kemikaalit vahingoittavat vauvaa

Lääketieteen asiantuntijat ovat merkinneet tupakoinnin syyksi, joka aiheuttaa eniten haittoja vauvoille, tämä viittaa valtaviin määriin haitallisia kemikaaleja, jotka menevät äidin kehoon savukkeiden kautta, mukaan lukien syanidi, lyijy ja tietenkin nikotiini ja hiilimonoksidi, nämä kaksi toksiinia, jotka muodostavat suurimman osan tupakointiin liittyvistä komplikaatioista raskauden aikana.1

Todennäköisimmin näiden yhdisteiden haitallinen vaikutus vauvan terveyteen, erityisesti raskauden alkuvaiheessa, on hapen rajoitteellisuus. Lukemattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä rajoitteellisuus johtaa joihinkin yleisimpiin tupakointiin liittyviin raskauden komplikaatioihin, kuten alhaiseen syntymäpainoon, ennenaikaiseen synnytykseen ja kätkytkuolemaan. Tämä johtuu paitsi siitä, että nikotiini pienentää verisuonia istukassa ja napanuorassa vähentäen siten vauvan hapen ja ravintoaineiden saantia, mutta myös siksi, että punasolut, jotka tavallisesti kuljettavat happea tupakoitsijoissa, alkavat kerätä hiilimonoksidimolekyylejä tämän sijaan. Tämän mekanismin kautta raskaudenaikainen tupakointi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia vauvan terveydelle, joten jos olet varma siitä, että haluat pitää vauvan turvassa, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luopua tästä huonosta tavasta.

On syytä huomioida, että tupakoinnin lopettaminen milloin tahansa raskauden aikana on paljon hyödyllisempää kuin tupakointi koko 9 kuukauden ajan, varsinkin kun komplikaatioiden todennäköisyys liittyy suoraan raskauden aikana poltettujen savukkeiden määrään. Tästä syystä lääkärit suosittelevat erityisesti tupakoinnin lopettamista ensimmäisen kolmanneksen aikana, kun sikiö on alttiimpi nikotiinin ja hiilimonoksidin aiheuttamiin riskeihin ja vaaroihin.

Tupakoinnin vaikutukset sikiöön ja lapseen

Koska nikotiini aiheuttaa verisuonten supistumista hiilimonoksidia kulkeutuu vauvan elimistöön hapen sijaan ja tämä voi johtaa useisiin komplikaatioihin, jotka voivat ilmetä vasta syntymän jälkeen.2

Useimmiten seurauksena on, että tupakoitsijoille syntyneet lapset syntyvät liian aikaisin ja vähäisemmällä syntymäpainolla, joka vuorostaan johtaa heikompaan immuunijärjestelmään ja suurentaa mahdollisuuksia eri sairauksille. On todettu, että ennenaikainen syntymä ja alhainen syntymäpaino liittyvät välittömästi kroonisiin ja elinikäisiin vammaisuuksiin, kuten aivokuumeeseen, oppimisvaikeuksiin ja jopa henkisiin ongelmiin.

Lisäksi on havaittu, että tupakoinnille altistuneet vauvat, sekä raskauden aikana että synnytyksen jälkeen, ovat alttiimpia kätkytkuolemille, joka johtuu nikotiinipitoisuuden noususta veressä. Lapset, joiden äidit tupakoivat raskauden aikana, ovat jopa kolme kertaa todennäköisemmin kuolleet kätkytkuolemaan kuin ne, jotka ovat syntyneet tupakoimattomille äideille.

Tämän lisäksi raskauden aikainen tupakointi liittyy myös useiden synnynnäisten vaurioiden, kuten sydän- ja verisuonivaurioiden, tuki- ja liikuntaelinvaurioiden, silmävaurioiden, tyrien ja monien muiden sairauksien riskin kasvuun. Se lisää myös lisää useiden sairauksien riskiä, jotka voivat kehittyä myöhemmin elämässä, erityisesti teini-ikäisenä, kuten lihavuus, diabetes ja verenpainetauti.

Imetys ja tupakointi

Tupakoinnissa raskauden jälkeen on kaksi ensisijaista huolenaihetta: nikotiinin vaikutus imetykseen ja passiivisen tupakoinnin haitallinen vaikutus vastasyntyneen terveyteen. Ensimmäisen huolenaiheen osalta tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka äiti jatkaa tupakointia syntymän jälkeen, on parempi imettää kuin korvata se korvikkeella. Lyhyesti sanottuna, lääkärit ovat samaa mieltä siitä, että imetyksen edut ovat suuremmat kuin nikotiinille altistuminen.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että imetys on täysin turvallista ja ongelmatonta, jos äiti tupakoi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi voi vaikuttaa haitallisesti imetykseen vähentämällä päivittäistä maidontuotantoa jopa 300 ml sekä maidon jodipitoisuutta. Lisäksi nikotiini kulkeutuu maidon kautta, joten lapsi saa nikotiinia jokaisen ruokinnan aikana. Siksi tupakoinnin lopettaminen on edelleen erittäin suositeltavaa.

Kun kyse on passiivisesta tupakoinnista, tutkimustulokset ovat selkeitä ja yksinkertaisia – kuten tupakointi raskauden aikana, tähänkään ei ole turvallista rajaa, kun kyseessä on vauvan altistumisesta. Itseasiassa, on ehdottoman tärkeää, että syntymän jälkeen koti on täysin savuton, koska altistuminen tupakansavulle tiedetään lisäävän kätkytkuoleman riskiä ja hengityselinten sairauksia ja muita komplikaatioita, kuten astmaa, keuhkoinfektioita, heikentynyttä keuhkojen toimintaa ja hidastunutta keuhkojen kasvua. Joidenkin tutkimusten mukaan lapsen altistuminen passiiviselle tupakoinnille voi jopa johtaa oppimis- ja hermostovaikeuksiin myöhemmin lapsen elämässä.

Tupakoinnin lopetus kannattaa

Lukemattomista tutkimuksista käy selväksi, että nikotiini, hiilimonoksidi ja jopa 4000 muuta tupakansavun sisältämää kemikaalia, mukaan lukien yli 60 syöpää aiheuttavaa kemikaalia, asettavat uhan lapsen hyvinvoinnille sekä ennen syntymää että sen jälkeen. ainoa tapa varmistaa lapsesi täydellinen turvallisuus on lopettaa tupakointi kokonaan. Tupakointi raskauden aikana voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja sairauksia sekä seurauksia lapsen tulevaisuudelle. Lisäksi lapsen altistuminen passiiviselle tupakoinnille heti syntymän jälkeen altistaa henkilön useille erittäin vaarallisille sairauksille ja komplikaatioille, eikä tupakoinnin lopettamiseen yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa, jos haluat varmistaa, että vauva on terve.

Tämän artikkelin tilastoista ja tosiasioista huolimatta, viesti on hyvin positiivinen – voit estää kaiken tämän ja varmistaa lapsellesi terveellisen elämän tupakoinnin lopettamisen avulla. Lisäksi suora yhteys raskauden aikana poltettujen savukkeiden määrän ja näiden häiriöiden ja komplikaatioiden todennäköisyyden välillä tarkoittaa sitä, että lopettamalla milloin tahansa raskauden aikana parannat edelleen vauvan mahdollisuuksia syntyä turvallisesti ja terveenä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että äidit, jotka lopettavat tupakoinnin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, nostavat todennäköisyyksiään terveellisen vauvan synnyttämiseen suunnilleen samaan kuin tupakoimattomien, ja jopa toisen vuosineljänneksen lopettavat äidit nostavat kertoimia myös, vaikkakin vähäisemmässä määrin.

Nikotiiniriippuvuus on kuitenkin vakava ongelma, jota ei voida helposti ratkaista. Jos aiot tulla raskaaksi, on suositeltavaa lopettaa tupakointi ennen kuin yrität tulla raskaaksi, jotta voit aloittaa raskauden kokonaan ilman nikotiinia. Paras tapa toimia on, että keskustelet lääkärisi kanssa suositelluista hoidoista, jotka auttavat sinua luopumaan tästä tavasta ja varmistamaan terve ja turvallinen elämä sekä sinulle että lapsellesi.

Lähteet:

  1. Tupakointi ja raskaus – Stumppi
  2. Tupakointi ja raskaus – Terveyskirjasto