Gonorré är en bakteriell sexuellt överförd infektion som vanligtvis botas med en antibiotikabehandling som kombinerar två sorters mediciner. De vanligaste alternativet för behandling är Azithromycin och Suprax. Dessa ges ofta som en engångsdos som bör vara tillräckligt för att immunförsvaret ska kunna bekämpa infektionen. I de flesta fall kommer man snart märka av att man mår bättre inom ett par dagar efter det att man börjat ta medicinen.

Även fast Azithromycin och Suprax båda är antibiotika fungerar de på helt olika sätt. Ingen av dem fungerar effektivt enskilt för att behandla symtomen utan måste istället tas kombinerat.

Information på den här sidan

Hur effektiv är kombinerad antibiotikabehandling av gonorré?

Medicinska experter slår fast vid att denna typ av behandling är den näst bästa behandlingen mot gonorré och att den bästa och mest effektivt är en kombination av Azithromycin och en annan antibiotika som ges som en injektion på en klinik eller av en medicinsk expert.

Detta gäller speciellt för de mest envisa bakteriestammar som kan överleva denna kombinerade behandling. Dessa stammar, ofta refererade till som ”supergonorré”, kommer vanligtvis rekommenderade behandlingen. Kombinationen av Azithromycin och Suprax bör därmed endast användas om du inte kan få injektionen av någon orsak.

Vad exakt är gonorré?

Gonorré är en av de mer vanliga könssjukdomarna i Sverige och har ökat markant de senaste åren. År 2017 uppmättes 2533 fall i Sverige, den största ökningen som uppmätts någonsin. Sjukdomen klassifieras som en bakteriell STI och orsakas av en bakteriestam som kallas för Neisseria gonorrhoeae. Hos de som drabbats kan bakterier hittas i sperma och flytningar och sprider sig genom oskyddat sex, vare sig det är vaginalt, oralt eller analt. Att dela sexleksaker är en annan metod att sprida smittan så det är bland annat möjligt att en smittad mamma för vidare tillståndet till sitt barn vid vaginal födsel.

I många fall kan gonorré förbli symtomlöst och en av tio män och upp till 50% av alla kvinnor som bär på smittan kommer inte märka av några tecken på en infektion. Även när symtomen vilar kan detta tillstånd vara lika farligt och smittsamt genom oskyddat sex, precis som när symtomen är märkbara.

De vanligaste symtomen inkluderar flytningar från vagina eller penis, oftast har de en gul eller grön färg, smärtsam urinering, och hos kvinnor smärta och obehag i nedre buken samt mer intensiv mens och mellanblödningar. En del män kan också märka av inflammation på förhuden samt smärta i testiklarna.

Hur farligt är gonorré?

När sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till allvarliga fertilitetsproblem så det är väldigt viktigt att bli testad för sjukdomen om du anar att du kan ha blivit smittad – med andra ord om du har haft oskyddat sex med en partner du inte kan veta säkert är smittad eller inte. Genom att hitta symtomen tidigt kan du markant öka chanserna att lyckas med en snabb och effektiv behandling, och ibland kan man även begränsa och ta bort infektionen innan några symtom ens har dykt upp och innan någon permanent skada påverkat reproduktionssystemet.

Trots de risker som finns med sjukdomen är det ändå ett tillstånd som lätt kan behandlas. Precis som med alla bakteriella könssjukdomar kan gonorré också effektivt behandlas med antibiotika. Tidigare har läkare vanligtvis skrivit ut penicillin men detta hade dock oförutsedda biverkningar, över åren har sjukdomen blivit mycket mer motståndskraftig mot vanlig behandling med mer och mer envisa stammar i Europa. Detta gjorde tillståndet mindre troligt att effektivt bli behandlad med en slags antibiotika. Istället är idag den mest vanliga behandlingen en antibiotikabehandling som innehåller två olika antibiotikum.1

Gonorrébehandling i Sverige

I Sverige är den mest använda gonorrébehandlingen en antibiotikainjektion som administreras parallellt med antibiotikabletter. Tänk på att denna injektion endast kan administreras av en läkare.

I vissa fall, då injektionen inte kan användas av någon anledning, kan en kombination av två tablettantibiotika förskrivas i stället. På grund av något lägre effektivitet i detta tillvägagångssätt jämfört med injektions- och tablettmetod rekommenderas dock detta alternativ endast om den berörda personen inte kan få injektionen. Detta kan hända om patienten är allergisk mot något av innehållet i behandlingen eller om man är rädd för nålar.

Azitromycin och Suprax syftar till att neutralisera injektionen, även om de försöker uppnå detta på lite annorlunda sätt. Mer specifikt stör olika viktiga cellulära funktioner och processer som är nödvändiga för bakterier för att överleva, replikera och sprida sig.

Den aktiva beståndsdelen i Suprax, cefixime, arbetar genom att störa det bakteriella cellmembranets stabilitet, vilket skapar luckor som gör att de inre komponenterna i bakteriecellen sippar ut och andra ämnen kommer in istället. Detta kompromissar stabiliteten hos bakteriella cellmembran och dödar det effektivt.

Azitromycin försöker att kompromissa bakteriens cellkärna förmåga att syntetisera ett vitalt enzym som används för att upprätthålla cellen och hjälpa den att replikera. Denna åtgärdsmekanism kommer, i motsats till Suprax, helt enkelt att stoppa infektionen från att sprida sig, vilket gör att immunsystemet kan bekämpa de återstående bakterierna.

Efter behandlingen har avslutats kommer det att bli nödvändigt att du testas en gång till för att bekräfta att infektionen faktiskt har eliminerats.

Diagnosera gonorré

Om du har någon anledning att tro att du blivit smittad är det viktigt att du testar dig så fort som möjligt. Du kan göra detta på en vårdcentral eller ungdomsmottagningen, detta anses även vara den mer vanliga sättet, alternativt så kan du beställa hem ett hemmatest. Om du försöker göra ett hemmatest kommer du att få hem alla verktyg du behöver för att kunna ta dina prover vilket du sen skickar till en klinik på posten. När dina resultat kommit kommer du sedan bli notifierad på det sätt du själv föredrar.

Hur är kombinerad antibiotikabehandling mot gonorré använd?

Vare sig du använder dig av en injektion eller tablett som alternativ kommer du att få alla nödvändiga riktlinjer och instruktioner av din läkare. Var säker på att alltid följa instruktionerna exakt.

När du tar Azithromycin och Suprax är den vanliga dosen 400 mg av den senare (två 200 mg Suprax tabletter) och 1000 mg av den tidigare (två 500 mg eller fyra 250 mg azitromycin).

Det är även viktigt att du försöker undvika alkohol när du tar denna behandling och avstår från att dricka alkohol i ytterligare 48 timmar efter att du tagit din sista dos.

Efter en del tid kan det vara bra att testas igen för att säkerställa att behandlingen varit effektiv.

Azithromycin biverkningar

Förekomstfrekvens Side effects
Mycket vanligt (1 av 10 användare eller mer) Buksmärta, diarré, illamående, flatulens, matsmältningsbesvär
Vanliga (1 av 10 användare eller mindre) Förlust av aptit, huvudvärk, yrsel, domningar, magont, utslag, trötthet
Mindre vanliga (1 av 100 användare eller mindre) Svamp eller bakteriell infektion, överkänslighet, sömnlöshet, hjärtklappning, andfåddhet, munsår, svettning, smärtsam urinering
Sällsynta (1 av 1000 användare) Lever och njurproblem
Mycket sällsynt Tarminfektion, ångest, förvirring, konvulsioner, svimning, pankreatit, missfärgning av tungan, leversvikt

 Suprax biverkningar

Biverkningar av Suprax är ganska sällsynta, men kan vara obekväma och störande. De inkluderar:

 • Allmän sjukdomskänsla
 • Allergisk reaktion
 • Diarré
 • Huvudvärk
 • Yrsel

Interaktioner med andra läkemedel

Gonorré kombinationsbehandling kanske inte är lämplig för personer som för närvarande använder eller nyligen använt något av följande läkemedel:

 • Ergotamin
 • Statiner
 • Kinidin
 • Warfarin
 • Nelfinavir
 • Rifabutin
 • Alfentanil
 • Antacida
 • Digoxin
 • Astemizol
 • Pimozid

Kombinationsbehandling kontraindikationer

Dessutom kan gonorrékombinationsbehandling inte vara lämplig för personer som drabbas av några av följande hälsoförhållanden:

 • Diabetes
 • Lever- eller njurproblem
 • Tarmsjukdom
 • Svåra hjärtproblem
 • Neurologiska och psykiatriska sjukdomar
 • Allergi mot antibiotika
 • Nötallergi

Källor:

 1. Gonorré – Folkhälsomyndigheten