När vi använder termen klamydia för att beskriva den vanliga könssjukdomen pratar vi egentligen om en väldigt specifik stam av bakterier kallad för Chlamydia trachomatis. Denna bakterie är bara en av väldigt många olika från klamydiastammen, en familj av mikroskopiska organismer som kan orsaka ett nummer av sjukdomar och komplikationer hos både djur och människor.

Information på den här sidan

Idag har forskare kunnat identifiera tre olika stammar av bakterier som tillhör klamydia gruppen som kan påverka människor. Till dessa tillhör:

 • Chlamydia trachomatis
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Chlamydophila psittaci

Förutom dessa finns det flera andra arter som bara påverkar djur som vi idag känner till. Vi kan snabbt presentera dem på följande sätt:

Bakteriestam Drabbar vanligtvis
Chlamydia muridarum Gnagare; möss och hamstrar
Chlamydia suis Grisar
Chlamydophila abortus Däggdjur
Chlamydophila caviae Marsvin
Chlamydophila felis Katter
Chlamydophila pecorum Större däggdjur, boskap

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis är den bakteriestam som är ansvarig för klamydiainfektioner hos människor. Denna infektion är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och flera andra ställen världen över, med mer än 30.000 fall i Sverige varje år. Vanligtvis drabbas könsorganen men infektionen kan även infektera anus, ögonen och halsen vilket kan orsaka flera olika obehagliga symtom. Trots detta kommer klamydia i de flesta fall förbli helt utan några symtom. Man räknar med att omkring 50% av alla män och 80% av de kvinnor som drabbats av klamydia inte kommer märka av några symtom alls.

Om du drabbas av symtom brukar de vanligtvis bestå av:

 • Smärtsam urinering
 • Flytningar från genitalierna eller anus
 • Buksmärta (hos kvinnor)
 • Smärta i testiklarna
 • Mellanblödningar

Om du får en infektion i ögonen kommer de vanliga symtomen på konjunktivit uppträda, inkluderande rödhet, svullnad och obehag i och runt ögonen.

Om det lämnas obehandlat kan klamydia orsaka allvarliga komplikationer, inkluderande bäckenbotteninflammation, testikelinflammation och infertilitet.1

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia pneumoniae är en annan stam av bakterier som kan orsaka hälsobekymmer hos människor. Detta kan orsaka lunginflammation och symptom som:

 • Hosta
 • Andningsproblem
 • Feber
 • Ökad hjärtrytm
 • Bröstsmärta

Eftersom detta är andningssjukdom orsakas det oftast av att man andas in i bakterierna. Och precis som andra luftburna infektioner kan C.pneumonieae enkelt överföras genom hosta, nysning eller komma i kontakt med den drabbade personen.

Lunginflammation kan orsakas av flera olika typer av bakterier, svampar och virus, så att bestämma hur utbredd C.pneumonieae egentligen är baserad på denna data ensam kan vara en ganska komplicerad uppgift. Vissa uppskattningar ställer emellertid förekomsten av detta tillstånd till någonstans mellan 6% och 25% av alla lunginflammationstillfällen.

Samtidigt kan C.pneumoniae också orsaka bronkit och öka risken för andra allvarligare tillstånd som ateroskleros, förvärring av astmasymptom och till och med lungcancer.2

Chlamydophila psittaci

C.psittaci är en bakteriestam från klamydiasläktet som är känd för att orsaka hälsokomplikationer som psittacosis (även kallad papegojsjuka – en bakteriell infektion som kommer orsaka symtom som liknar influensa hos de som drabbas. Vanligtvis så sprids denna sjukdom med fåglar, och papegojsjuka upptäcktes redan på 1880-talet men bakterien som orsakade sjukdomen identifierades inte förrän på sextiotalet.

Detta tillstånd är dock relativt ovanligt och kan smittas genom fjädrar eller avföring från fåglar som bär på sjukdomen så det är lätt att undvika att bli smittad bara av att undvika dem.

Detta tillstånd drabbar både fåglar och däggdjur och en del forskning menar att även en del reptilarter kan påverkas. 3

Källor:

 1. Klamydia – Folkhälsomyndigheten
 2. Chlamydia pneumoniae – Folkhälsomyndigheten
 3. Papegojsjuka – Folkhälsomyndigheten