Erytromycin hör till en klass av farmaceutiska föreningar som kallas bredspektrum antibiotika, och är mycket effektivt och framgångsrikt vid behandling av ett antal olika bakterieinfektioner, inklusive klamydia och några andra bakteriella sexuellt överförbara sjukdomar. Ursprungligen marknadsfördes som varumärket Ilosone av läkemedelsföretaget  Lilly på 1950-talet, är Erythromycin känd för moderna konsumenter en generisk tablett. Det kan också erhållas i form av en oral suspension kallad Erythroped.

När det gäller behandling med klamydia, föreskrivs Erythromycin som ett andrahandsval av behandling, vilket innebär att den utfärdas om de primära behandlingsalternativen (Doxycyklin och Azitromycin) av någon anledning inte är lämpliga för patienten.

Information på den här sidan

Vad är klamydia?

Klamydia är en bakteriell sexuellt överförd infektion som orsakas av bakterier som kallas klamydia trachomatis. Detta tillstånd är utan tvekan den vanligaste könssjukdomen i Sverige.

Även om detta tillstånd kan påverka alla som är sexuellt aktiva är klamydia betydligt vanligare hos unga mellan 18-24 år jämfört med andra åldersgrupper och även mer vanligt hos kvinnor jämfört med hos män.

Klamydia kan överföras genom oskyddade sexuella handlingar inklusive vaginal, oral och analsex samt genom att dela sexleksaker. Det kan förbli helt asymptomatiskt hos en stor del av de drabbade (50% av alla smittade män märker inte några symtom, och detsamma gäller för omkring 80% av de drabbade kvinnorna) och om symtomen så småningom uppenbaras kan de misstas för andra könssjukdomar, därför är själva testningen för könssjukdomar det viktigaste steget i korrekt och snabb behandling av könssjukdomen.

Kvinnor som är smittade med klamydia kan märka förändringar i de vaginala flytningar (förändringar i konsistens och färg), blödning mellan menstruation, mer intensiv menstruation och smärta i underlivet. Å andra sidan, symtom som vanligen uppenbaras hos män inkluderar är flytningar från penis och smärta i testiklarna. Dessutom kommer både män och kvinnor att uppleva obehag, smärta eller brännande känsla vid urinering.

Om klamydia lämnas obehandlat kan det orsaka betydande hälsoproblem och komplikationer, inklusive bäckensinflammatorisk sjukdom och infertilitet. Om tillståndet upptäcks tidigt, kommer en snabb behandling att förhindra att ytterligare komplikationer uppstår. Så, om det finns någon misstanke om att du kanske har blivit drabbad av klamydia, ska du testa dig så snart som möjligt så att du omedelbart kan börja med behandling om testresultaten skulle visa sig positiv.1

Hur behandlas klamydia?

Klamydia är en bakteriell könssjukdom och kan därför lätt behandlas med antibiotika. Erytromycin och Erythroped arbetar genom att störa de cellulära processerna hos bakterierna. Mer specifikt kommer denna typ av antibiotika att förhindra bakterieceller från att syntetisera ett vitalt protein som spelar en avgörande roll vid multiplikationen av bakterier. Resultatet av behandling med erytromycin begränsar bakteriens förmåga att sprida och föröka sig, vilket gör dem till ett enkelt mål för kroppens naturliga immunsystem att ta hand om.

Den aktiva ingrediensen av Erythromycin

Generiskt makrolidantibiotikum Erytromycin namngavs efter den aktiva substansen som detta läkemedel baserades på. Ursprungligen utvecklad av läkemedelsföretaget Lilly på 1950-talet, men har varit tillgängligt under olika namn sedan dess. Som ett bredspektrum antibiotikum kan erytromycin användas vid behandling av ett antal olika materialinfektioner.

Vid behandling med klamydia fungerar erytromycin genom att förändra bakteriecellernas förmåga att replikera och därigenom stoppa infektionens spridning och göra bakterierna ett enkelt mål för immunsystemet som snart kommer att eliminera bakterierna och rensa infektionen.

Hur använder man Erythromycin?

Precis som med alla läkemedel är det viktigt att noggrant följa instruktioner från din läkare samtidigt som du följer de riktlinjer som du hittar i den officiella bipacksedeln som utfärdas med varje förpackning av läkemedel. Genom att göra detta optimerar du resultatet av behandlingen samtidigt som risken för oönskade biverkningar minskar.

Hur använder man Erythromycin tabletter?

 • Vanlig daglig dos är 500 mg (två 250 mg tabletter, två gånger per dag)
 • Total behandlingstid är mellan 10 och 14 dagar
 • Ta tabletterna hela med vatten

Hur använder man Erythromycin orala lösning?

 • Vanlig dos är 500 mg dagligen (20 ml eller fyra 5 ml skedar två gånger per dag)
 • Total behandlingstid är mellan 10 och 14 dagar

Oavsett om du använder tabletter eller den orala lösningen, är det viktigt att:

 • Aldrig överstiga den föreskrivna dosen
 • Kompensera aldrig en missad dos genom att öka din nästa dos
 • Fortsätt behandlingen som vanligt om du glömmer en dos

Erythromycin biverkningar

Erytromycin anses vara måttligt säker antibiotikabehandling, med bara en liten del av dem som använder läkemedlet får några biverkningar. Det är dock fortfarande viktigt att veta om möjliga biverkningar, så att du tidigt kan märka om du är drabbad av någon för att sedan konsultera med din läkare om du upplever starka biverkningar.2

Biverkningar av Erythromycin tabletter

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Proplem med levern
 • Överkänslighet
 • Stevens-Johnson syndrom
 • Problem med njurarna
 • Allergisk reaktion
 • Hjärtarytmi
 • Bröstsmärta
 • Yrsel
 • Hjärtklappning

Biverkningar av Erythroped Amdipharm oral lösning

 • Diarré
 • Generell sjukdomskänsla
 • Magont
 • Tinnitus
 • Feber
 • Aptitlöshet
 • Allergisk reaktion
 • Hjärtklappning
 • Problem med levern
 • Problem med njurarna
 • Lågt blodtryck

Erythromycin interaktioner med andra läkemedel

Under samråd med läkare, var noga med att lämna alla relevanta uppgifter om andra läkemedel du tar just nu, oavsett om de är receptbelagda eller receptfria läkemedel, naturläkemedel eller kosttillskott. Det finns ett betydande antal farmaceutiska föreningar som är kända för att interagera med erytromycinbaserade läkemedel på ett ogynnsamt sätt, så det är absolut nödvändigt att informera din läkare allt för att avgöra om du är lämplig för behandling med Erytromycin.3

Erythromycin kontrainteraktioner

Det finns vissa situationer när Erythromycin inte rekommenderas som behandling. Detta kan vara om du har en historia av:

 • Leverproblem
 • Njurproblem
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Antibiotisk inducerad diarré
 • Myasthenia Gravis
 • Porfyri

Förutom detta är det viktigt att notera att Erythromycin innehåller sorbitol så det rekommenderas inte för personer som drabbats av fruktosintolerans.

Det är också viktigt att undvika alkohol medan du tar detta läkemedel och avstå från att dricka ytterligare 48 timmar efter avslutad behandling.

Källor:

 1. Information om könssjukdomen – 1177 Vårdguiden
 2. Läkemedelsinformation – FASS
 3. Information om läkemedlet – 1177 Vårdguiden