Nästan alla av oss har lidit av huvudvärk vid åtminstone något tillfälle. Huvudvärken som du upplever kan dock skilja sig från den som någon annan har. Huvudvärken klassificeras antingen som primär eller sekundär. Sekundär huvudvärk är vanligtvis resultaten av en underliggande sjukdom eller något annat som påverkar en. De flesta huvudvärker är dock primära. De tre vanligaste typerna av primär huvudvärk är spänningshuvudvärk, migrän och klusterhuvudvärk.

För att förstå skillnaderna mellan huvudvärk och migrän kommer vi att förklara symptomen och orsakerna som de två tillstånden har.

Information på den här sidan:

Vad orsakar migrän?

Den exakta orsaken för migrän är ännu inte känd, men det tros att migrän är ett resultat av onormal hjärnaktivitet som tillfälligt ändrar nervsignaler, kemikalier och blodkärl i hjärnan.

Ungefär hälften av alla personer som upplever migrän har också en nära släkting med det här syndromet, vilket pekar på att gener kan spela en roll. För vissa tillstånd kan gener spela en specifik roll, och migrän är ett bra exempel. Vi vet detta på grund av evidens från kliniska studier, där vi ofta ser migrän inom familjer och har bekräftas i vetenskapliga studier. I de flesta fall är det inte en ensam gendefekt eller mutation som orsakar migränen, utan det är istället ett resultat av flera olika gener tillsammans.

Det finns också vissa triggers som kan göra attacken värre. Många olika triggers har lagts fram, bland annat hormonella, känslomässiga, fysiska, diet och medicinska faktorer. Dessa triggers är alla individuella, men det kan hjälpa att hålla en dagbok över ditt mående för att se om du kan identifiera en utlösande faktor.

Vanliga symptom:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Känslighet för ljus och ljud (vilket är varför många migränpatienter föredrar att vila i ett mörkt och tyst rum)

Människor som lider av migrän kan tillfälligtvis uppleva andra symptom såsom:

 • Dålig koncentration
 • Känna sig varm eller kall
 • Magsmärta
 • Diarré

Symptomen från migrän kan vara någonstans mellan fyra timmar, upp till tre dagar i värre fall.  Om du har haft en extra svår attack kan du bli väldigt trött efteråt, så det är viktigt att vila mycket.

Läs mer om tillståndet här.

Varför får jag ont i huvudet?

Huvudvärk är en nästan universell upplevelse; de flesta av oss har haft någon slags huvudvärk vid något tillfälle i livet. Klassifikationssystemet av huvudvärk som används av medicinsk personal är en av de längsta inom medicinska världen, med många olika sorter och orsaker.

Huvudvärk är obehaglig smärta i ditt huvud som kan orsaka tryck och värk. Smärtan kan variera från mild till svår, och kan uppstå på båda sidor av ditt huvud. Vissa specifika områden där huvudvärk kan uppstå är pannan, tinningarna och baksidan av huvudet. En period av huvudvärk kan vara någonstan från 30 minuter upp till en vecka.

En av de vanligaste orsakerna är spänning, vilket är en typ av huvudvärk som är den allra vanligaste – 90% av all huvudvärk faller in i den här kategorin. Den orsakas ofta av stress, muskelansträngning och ångest. Spänningshuvudvärk känns generellt som ett tight band av smärta runt ditt huvud. Det kan påverkas av ömma muskler runt huvudet och nacken1. När du är stressad eller trött, kan musklerna där bli ömma eller möra. När dessa muskler blir spända förs smärtan upp till ditt huvud och din nacke och du känner av en huvudvärk.

Hur vet jag vilken sorts värk jag har?

Om du upplever återkommande och regelbunden huvudvärk är det hjälpsamt att förstå vilken sorts huvudvärk det är du har för att kunna hantera ditt tillstånd effektivt. Om du har regelbunden huvudvärk är det viktigt att du går till din vårdcentral för att få en riktig diagnos. Diagnosen baseras på din läkares utvärdering av din hälsoprofil, eventuellt tillsammans med olika test för att utesluta att andra tillstånd orsakar dina problem.

Det är en viss skillnad mellan huvudvärk och migränvärk. Huvudvärk kommer inte vanligtvis med andra symptom, till skillnad från migrän. Det är dock sannolikt att om du har migrän så har du också annan huvudvärk.

Migrän

Migrän tenderar att ha vissa skiljetecken jämfört med huvudvärk, vilket hjälper din läkare att avgöra vilket verk du har. Det finns också flera olika sorters migränvärk. I mer generella termer upplevs migränattacker som en huvudvärk med åtminstone medelsvår till svår värk, vanligtvis på en sida av huvudet och uppstår tillsammans med andra symptom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljud och ljus. Huvudvärken blir ofta värre med fysisk aktivitet. Migränattacker vara vanligtvis mellan 4 till 72 timmar i de flesta fall, med total avsaknad av symptom mellan attackerna.

Huvudvärk

Vanlig huvudvärk kan variera i stor grad i varaktighet, orsaker och allvarlighetsgrad. Till exempel, en värk som kommer från att vara bakis kommer att försvinna efter några timmar medan huvudvärk orsakade av en infektionssjukdom blir bättre när sjukdomen försvinner.

Det är mycket viktigt att identifiera den typ av huvudvärk du har, så att du kan få rätt sorts behandling och råd. Den kan uppstå på grund av en rad olika faktorer såsom huvudskador, infektioner och andra medicinska tillstånd.

När bör jag söka vård?

Som ovan nämnt är det viktigt att gå till din vårdcentral om du har regelbunden huvudvärk2.

De flesta attacker är milda och är inte ett tecken på en mer allvarlig sjukdom. Du bör dock träffa en läkare omedelbart ifall du erfar:

 • Huvudvärk som ett resultat av huvudskada
 • Att du får problem med din syn, liksom suddighet
 • Huvudvärken blir värre
 • Huvudvärken ackompanjeras av andra symptom så som feber, kräkningar, sluddrigt tal eller förvirrning

Om du är oroad, tala med din vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen. Du kan där få medicinering, så som Almogran-tabletter eller nässprayet Zomig.

Källor:

 

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Mer om hur du bör tänka – 1177 Vårdguiden