MacroBID är en vanlig antibiotikabehandling som baseras på den aktiva ingrediensen nitrofurantoin. Behandlingen kommer i kapslar och tas för att behandla olika stadier av urinvägsinfektion, inkluderande blåskatarr(cystit) och njurinflammation.

Information på den här sidan

Cystit: allmän bakgrundsinformation 

Cystit är en ganska vanlig urinvägsinfektion (UVI) som drabbar en stor del av alla kvinnor minst en gång i livet, men även män kan drabbas av infektionen dock inte i lika stor utsträckning. Blåskatarr börjar vanligtvis genom en bakterieinfektion som sprider sig genom urinröret upp till blåsan. De som drabbas kommer märka av förändringar i sin urin och urinering inkluderande:

 • Frekvent och smärtsam urinering
 • Missfärgad och grumlig urin
 • Stark lukt
 • Blod i urinen

Förutom dessa symtom drabbas några av:

 • Smärta i nedre delen av buken
 • Trötthet
 • Allmän sjukhetskänsla

Hur kan jag få cystit?

Det finns inget garanterat sätt att helt och hållet eliminera riskerna att drabbas av detta tillstånd, men det finns några riskfaktorer som medicinska experter har kunnat identifiera hittills. Personlig hygien spelar en avgörande roll när det gäller att förebygga UVI. Den dåliga vanan att torka sig från anus framåt kan leda till att man får in dåliga bakterier i urinröret. Även sexuell aktivitet med samlag, användandet av tamponger, en del preventivmedel, att inte kunna tömma blåsan ordentligt på grund av njursten eller graviditet eller förändringar i urinvägarna i och med klimakteriet är riskfaktorer.

Hur behandlar jag cystit?

Cystit är en väldigt otrevlig, stressig och ibland även smärtsamt tillstånd men de goda nyheterna är att det inte är allvarligt. Milda fall kommer vanligtvis att gå över av sig självt, eller för att vara mer exakt bekämpas av kroppens egna försvar. I mer allvarliga fall kan det vara nödvändigt att få receptfri behandling i form av antibiotika för att kunna hjälpa immunförsvaret att ta hand om infektionen. MacroBID är då ett vanligt alternativ.

Nitrofurantoin – den aktiva ingrediensen i MacroBID

Eftersom MacroBID är frisläpps under en längre tid, kommer antibiotikans innehåll att frigöras ständigt över flera timmar efter konsumtion.

Hemligheten bakom MacroBIDs höga effektivitet är direkt länkad till de kemiska egenskaperna hos dess aktiva ingrediens nitrofurantoin. När denna beståndsdel väl har absorberats upp av kroppen kommer den till slut hitta sin väg till njurarna där den tar kål på bakterierna i urinblåsan och på det sättet behandlar infektionen.

Kan jag köpa MacroBID receptfritt på nätet?

Som det är fallet med all antibiotika behöver du ett recept för att få MacroBID. Detta kan du få antingen genom att träffa din läkare (allmänläkare) där du får ge ett urinprov samt beskriva dina symtom eller så kan du köpa behandlingen online och slipper då vänta i kö på vårdcentralen och apoteket.

Processen är ganska enkel. Du behöver fortfarande recept och för det måste du prata med en läkare, men med en onlineklinik kan du göra det från ditt eget hem via ett anpassat frågeformulär eller en live chat-app på klinikens hemsida . Efter att ha svarat på frågorna som är relevanta för din medicinska profil kommer läkaren att fatta ett beslut. Om du är lämplig för behandlingen kommer receptet att utfärdas och så snabbt som möjligt kommer de skicka medicinen till din adress.

Hur använder jag MacroBID?

För att kunna säkerställa optimala resultat av behandlingen och minimisera riskerna för biverkningar bör du använda MacroBID precis som din läkare sagt. Om du är osäker kring någon del av din behandling konsultera alltid med en läkare eller läs på bipackssedeln som kommer med varje paket.

Utan att gå in på några specifika detaljer kring behandlingen kommer vi nu att ge dig den mest allmänna infon som du behöver ha koll på:

 • Använd alltid läkemedlen enligt föreskrifterna – gör aldrig några förändringar i din behandling utan din läkares godkännande
 • Vanlig dos är en kapsel som tas två gånger dagligen
 • Försök att hålla doserna omkring 12 timmar från varandra
 • Ta kapslarna hela med vatten utan att bryta, krossa eller tugga dem – detta är avgörande för effektiviteten av läkemedlet med långvarig frisättning
 • Det rekommenderas att du tar kapslarna med mat eller precis efter att ha ätit för att stimulera absorption och minimera risken för upprörd mage
 • Om du glömmer en dos, ta nästa som vanligt och fortsätt kursen som tidigare
 • Ta inte mer än en dos i taget för att kompensera för missade doser
 • Sök omedelbart medicinsk hjälp om du av misstag tog mer medicin än du borde
 • Avsluta alltid hela behandlingen, även om symtomen minskar före det

Finns det några biverkningar?

Ja, precis som med alla receptbelagda läkemedel kommer MacroBID med en rad olika potentiella biverkningar. Långt ifrån alla som som tar denna medicin kommer uppleva biverkningar men det är fortfarande viktigt att vara bekant med dem så att du kan söka vård ifall något går fel. Om du känner igen något symtom på en allergisk reaktion är det viktigt att du kontaktar akuten på en gång. En allergisk reaktion på nitrofurantoin känns igen på följande:

 • Ansiktsvullnad
 • Kliande utslag
 • Lungproblem
 • Andnöd
 • Frossa
 • Hosta
 • Feber
 • Leverinflammation

Andra biverkningar inkluderar:

 • Mörkare urin (vanlig men ändå helt godartad bieffekt)
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Aptitlöshet
 • Lösa tarmrörelser
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Visuella störningar
 • Kortvarigt håravfall

MacroBID allvarliga interaktioner med andra läkemedel

MacroBID är känt för att reagera allvarligt med flera andra behandlingar, bland annat:

 • Orala preventivmedel
 • Tyfoidvaccin
 • Antacida för matsmältningsbesvär
 • Medicin för glaukom
 • Quinolone antibiotika
 • Läkemedel som minskar syrahalten i urinen

Om du skulle behöva undersöka andra läkemedel tillsammans med din läkare kan antibiotikan Suprax, snabba Trimetoprim eller kinelonantibiotikan Ciprofloxacin.

Kontraindikationer

Utöver de kontraindikationer som vi redan nämnt finns det även en del medicinska tillstånd som kan göra detta läkemedel osäkert att använda. Till dessa hör:

 • Porfyri
 • Slutstadier av graviditet
 • Laktosintolerans
 • Njursjukdomar
 • G6PD-brist

Förutom dessa kan vissa medicinska tillstånd vara ganska riskabla, men MacroBID kan fortfarande användas men med några extra försiktighetsåtgärder och samråd med din läkare. Dessa är:

 • Diabetes
 • Anemi
 • B-vitaminbrist
 • Lungsjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Du har brun eller gul urin