Om du någon gång har fått en urinvägsinfektion är du inte ensam. Man räknar med att omkring 50 % av alla kvinnor någon gång i sitt liv får en akut urinvägsinfektion och det är även vanligt att få återkommande infektioner. De flesta som drabbas är unga kvinnor men även män drabbas, dock inte i lika stor utsträckning.

Urinvägsinfektion, eller cystit som det också kallas, orsakas av att bakterier kommit in i urinröret och sedan spridit sig vidare till urinblåsan. Det kan bland annat bero på dålig hygien vid toalettbesök eller samlag. Urinvägsinfektioner sprids inte sexuellt men vid sexuellt umgänge kan bakterier komma upp i urinröret och ställa till det.

Den vanligaste formen av urinvägsinfektion är blåskatarr vilket gör att du måste kissa oftare än vanligt och det kan även svida när du kissar. Även fast detta inte är farligt är det en otroligt jobbig situation där du i en del fall inte kan leva som vanligt utan måste anpassa din vardag efter toabesök. För de flesta går alla symtom över inom en vecka. Om det inte blir bättre kan man få antibiotika utskrivet. Om blåskatarren inte behandlas i tid kan bakterierna istället klättra ännu högre upp tills de når njurarna. Drabbas man av en så kallad njurbäckeninflammation måste man omedelbart kontakta en läkare för att få vård då det annars kan leda till allvarliga komplikationer.

Läs vidare här för att få reda på mer om orsakerna bakom och hur du behandlar urinvägsinfektion.

Information på den här sidan

Varför får man urinvägsinfektion?

Det finns många sätt man kan få urinvägsinfektion på. Infektionen orsakas av att bakterier tar sig in i urinröret och upp till urinblåsan där de inte hör hemma. Tarmbakterier såsom E-coli finns naturligt i underlivet men kan orsaka en urinvägsinfektion ifall de kommer på avvägar och når urinröret. Även bakterier från huden i underlivet kan irritera urinblåsan. Exempel på sådana bakterier är staphylococcus saprophyticus. Urinvägsinfektion smittar inte.

Dina toalettvanor kan ha stor påverkan på om du drabbas av urinvägsinfektion eller inte. Genom att efter toalettbesök torka sig framifrån bakåt mot ändtarmen undviker du att föra över bakterier från tarmen till urinröret.

Urinvägsinfektion är inte en sexuellt överförbar sjukdom men sex kan öka risken för att drabbas. Det beror både på att det ökar risken att bakterier sprids till urinröret, men även på grund av de mekaniska påfrestningar urinröret får utstå vid samlag. Urinvägsinfektionen kan även uppstå på grund av att kvinnan är känslig för mannens bakterier.

Många av de symtom som förknippas med urinvägsinfektion påminner om gonorré och klamydia. Om man som man drabbats av trängningar och sveda vid urinering finns det en stor risk att det är en könssjukdom. Hos kvinnor kan dessa sjukdomar misstänkas ifall symtomen är kombinerade med flytningar mellan slida och anus.

Vem drabbas av cystit?

Kvinnor har ett betydligt kortare urinrör än män och drabbas därför i mycket större utsträckning av urinvägsinfektioner än män. Urinröret är även placerat närmare ändtarmen vilket ökar risken för att tarmbakterier når urinröret. Även gravida, män med förstorad prostata och kvinnor efter klimakteriet har en ökad risk att drabbas av urinvägsinfektion. En del upplever att deras infektion kommer och går med tiden. Det är vanligt att drabbas av återkommande urinvägsinfektioner. Om man drabbas ofta kan det vara bra att undersöka om det finns några bakomliggande orsaker. En del upplever att de får urinvägsinfektion efter de haft sex, något som kan förebyggas med rätt behandling.

Några faktorer som ökar din risk att drabbas av urinvägsinfektion är:

 • Dålig hygien efter toalettbesök
 • Hormonella förändringar hos kvinnor som passerat klimakteriet
 • Dålig tömning av blåsan
 • Sten i urinrören
 • Samlag, speciellt i kombination med analsex
 • “Honeymoon disease” – urinvägsinfektion efter att ha mer samlag än vanligt eller efter att ha samlag med en ny person
 • Om du har opererats i underlivet eller urinvägarna

Urinvägsinfektion hos män

Även fast risken är mycket mindre drabbas även män av urinvägsinfektion. Det finns flera faktorer som ökar risken att drabbas av en infektion hos män.

 • Förstorad prostata
 • Njurste
 • Dålig blåstömning
 • Inget tillräckligt intag av vätska

Ibland kan det vara fråga om en medfödd missbildning i urinvägarna som ligger bakom urinvägsinfektionen. Detta gäller särkskilt hos pojkar och unga män som drabbas av återkommande urinvägsinfektioner.

Det är viktigt att vara uppmärksam på symtomen och se till att få dina besvär undersökta. Män har i de flesta fall en längre behandlingstid för urinvägsinfektion.1

Om du är gravid och drabbas av urinvägsinfektion

När du är gravid bidrar den förändrade hormonbalansen till att bakterier lättare kan föras upp längs urinledarna och vidare till njurarna. Njurbäckeninflammation kan leda till allvarliga konsekvenser så om man hittar bakterier i urinblåsan hos gravida ska en antibiotikabehandling genomföras även om kvinnan inte känner några andra symtom.

Symtom på urinvägsinfektion

I de flesta fall är symtomen för urinvägsinfektion lätta att känna igen. Symtomen kan starta med att man upplever sig vara kissnödig hela tiden och en känsla av att man inte riktigt kan kontrollera blåsan. När man sedan går på toa kanske det inte kommer mycket kiss alls trots att det känts som det. En urinvägsinfektion kan nämligen leda till urininkontinens på grund av att blåsan blir irriterad. Man kan även uppleva en svidande och brännande känsla vid urinering. Det är vanligt att känna sig sämre rent allmänt med lätt feber och frossa. Om infektionen sprids till njurarna kan man även uppleva smärta i rygg och högre feber. De klassiska symtomen på blåskatarr brukar gå över om man drabbats av njurbäckeninflammation.

Tabell över vanliga symtom

Frekvent urinering Svidande uriniering Urininkontinens Mörk och illaluktande urin
Illamående Allmänt obehag Smärtor i nedre delen av magen Lätt feber

Behandling av urinvägsinfektion

Vanligtvis behandlas infektionen med hjälp med en antibiotikakur. Har du känningar av urinvägsinfektion så är det viktigt att du är uppmärksam på symtomen. Går de inte över efter en vecka bör du kontakta vårdcentralen där du kan lämna ett test i form av ett urinprov. Genom att göra en bakterieodling kan man se ifall du har drabbats av en urinvägsinfektion eller inte. Det är viktigt att rätt diagnos ställs så att man får rätt behandling.

Ibland går inte urinvägsinfektionen över trots att man fått behandling med antibiotika. Det kan även vara så att infektionen går över för att sedan komma tillbaka. Det är bra att skriva upp vilken slags antibiotika man redan tagit ifall man skulle behöva ta en ytterligare kur. Då kan man överlägga om du bör ta en annan slags antibiotika eller behöver ändra något annat i behandlingen. Exempel på mediciner som du skulle kunna få är  SupraxMacroBid, Trimetoprim eller Ciprofloxacin.

Kvinnor efter klimakteriet kan använda östrogen i form av salva, vagitorer eller vaginalring för att slemhinnorna ska hållas motståndskraftiga och därmed minska risken att drabbas av en infektion. Detta är speciellt viktigt för kvinnor som redan drabbats av urinvägsinfektion.

Medicin som behandling av cystit

Urinvägsinfektioner behandlas med antibiotika. Det är olika hur lång tid behandlingen tar för olika personer. Är man kvinna med urinvägsinfektion och inte har några ytterligare komplikationer räcker det med bara några få dagar med antibiotika. Vilken typ av antibiotika du tar är upp till din läkare. Är du män kan behandlingen vara längre. Även vid njurbäckeninflammation tar behandlingen lite längre tid, oftast omkring 14 dagar. Har inflammationen blivit allvarlig kan även en sjukhusvistelse behövas för att komma på fötter igen.

Trimopan är en antibiotika som används vid behandling av urinvägsinfektion. Läkemedlet är särskilt utvecklat för behandling av urinvägsinfektion och är därför mycket effektivt. Redan inom 24 timmar märker de flesta av förbättringar av sina symtom.

Om man är osäker på om behandlingen varit effektiv kan ett ytterligare urinprov tas efter behandlingen. I de flesta fall räcker det med en vanlig behandling men ibland kan man behöva följa upp med en ytterligare.

Behandla receptfritt

Det går inte att få tag på behandling av urinvägsinfektion receptfritt då detta görs med antibiotika. För att få tag på antibiotika måste du kontakta din läkare.

En del menar att tranbärsjuice hjälper till att dämpa symtomen vid urinvägsinfektion. Det finns dock inga dokumenterade bevis på att detta stämmer.

Förebyggande behandling mot urinvägsinfektion

Om en urinvägsinfektion inte behandlas i tid kan den vara både irriteradande och eventuellt leda till mer komplicerade tillstånd. Det är därför viktigt att försöka göra det du kan för att förebygga en kommande infektion. Några av de saker du kan göra är att:

 • Drick mycket. Då spolas urinblåsan och urinvägarna igenom ordentligt.
 • Drick gärna något surt, exempelvis citronvatten eller tranbärsjuice. De låga pH-värdena gör att det blir svårare för bakterier att trivas i urinvägarna.
 • Använd inte samma kondom till analsex som vaginalsex
 • Se till att tömma blåsan helt när du går på toa.
 • Kissa efter samlag. Då spolar du ut eventuella bakterier ur urinröret.
 • Tvätta de yttre könsorganen med vatten eller intimtvål då och då.2

Källor:

 1. Infektionen i blåsan hos män – FASS
 2. Information om infektionen – 1177 Vårdguiden