Suprax är ett vanligt förekommande typ av antibiotika som produceras av Sanofi som används vid behandling av många bakteriella infektioner, inklusive de som påverkar urinvägarna och orsakar cystitis. Suprax är lika effektivt både hos patienter som upplever tillståndet för första gången och för dem som har återkommande problem med blåsan. Som medicin är Suprax väldigt populärt och används ofta vid behandling av okomplicerade fall av cystit, vilket gör det till ett av de mest populära antibiotika som används för behandling av urinvägsinfektioner.

Information på den här sidan

Urinvägsinfektion

De flesta i Sverige kommer uppleva cystit någon gång i sitt liv. Även om detta tillstånd kan påverka alla kvinnor, har forskarna utpekad flera riskgrupper, framför allt sexuellt aktiva kvinnor och de som går igenom klimakteriet.

Den vanliga orsaken till detta tillstånd är närvaron av skadliga bakterier i urinröret, som när den lämnas obehandlad kan migrera till blåsan. Den här infektionen kan sprida sig på ett antal olika sätt. Till exempel kan kvinnor som torkar sig framifrån (från anus mot slidan) transportera bakterier från anus till urinröret. Andra fall kan orsakas av användning av ett tampong- eller cervix-preventivmedel såsom membran och hårt samlag har varit känt att spela en roll för att orsaka urinvägsinfektion.1

Hur behandlas cystit?

I en betydande andel fall av de drabbade kommer immunsystemet att klara av infektionen utan att behöva någon ytterligare behandling förutom att man dricker mycket vätska och kanske använder lätta smärtstillande medel. I andra fall kan symtomen fortsätta och förvärras när tiden går, med infektionen sprider sig ibland till njurarna och blir därmed betydligt allvarligare.

Hur fungerar Suprax?

Suprax är mycket effektivt för att hantera de lindriga fallen av infektionen. Det uppnår sina resultat genom att störa de bakteriella cellväggarnas integritet. När dess struktur har förstörts kommer immunsystemet att ha ett mycket enklare jobb att bekämpa infektionen eftersom bakterierna blir instabila och mottagliga för attack av kroppens naturliga försvar.

Kan jag köpa Suprax online? Behöver jag recept?

Som med alla antibiotika behöver du även med Surprax ett recept för att köpa. Detta kan uppnås antingen genom att träffa din läkare (allmänläkare) och fråga efter medicin efter att ha beskrivit dina symtom och genomgår olika test, om det behövs, eller om du vill köpa Suprax online kan du hoppa över att göra en tid och vänta i kö på apoteket. Istället kan du besöka en legitimerad onlineklinik och använda dem för att få din medicin.

Processen är enkel. Du behöver fortfarande recept och för det måste du prata med en läkare, men med en onlineklinik kan du göra det från ditt eget hem, via ett anpassat frågeformulär eller en live chat-app på klinikens hemsida . Efter att ha svarat på frågorna som är relevanta för din medicinska profil kommer läkaren att fatta ett beslut. Om du är lämplig för behandlingen, kommer receptet att utfärdas och användas så snabbt som möjligt för att sedan skickas till din adress.

Vad är den aktiva substansen i Suprax?

Den höga effektiviteten för Suprax vid behandling av milda till måttliga fall av cystit är baserade på effektiviteten av dess aktiva ingrediens, cefixim. För att hålla sina cellulära väggar intakta och funktionella måste bakterier syntetisera ett specifikt protein som är absolut nödvändigt för processen. Genom att hämma denna funktion kommer cefixim att orsaka instabiliteter och luckor i bakterieväggarna, vilket gör dem mottagliga för antikroppar och vita blodkroppar. När bakterierna börjar dö, så kommer infektionen att minska i intensitet, så småningom försvinna helt och hållet.

Hur används Suprax?

För att säkerställa bästa möjliga resultat med Suprax är det viktigt att följa instruktionerna från din läkare. Om du är osäker på något, kan du alltid referera till den officiella bipacksedeln som utfärdas i varje förpackning med Suprax.

Till att börja med är det viktigt att du administrerar medicinen exakt som föreskrivet. För Suprax tabletter betyder det att du tar 1-2 tabletter per dag, antingen som en enstaka dos eller inte, beroende på din läkares råd.

Tabletten ska tas med vatten. Var försiktig så att aldrig ta det större beloppet än vad som föreskrivs. Och om du saknar en dos, ta inte en dubbel dos för att kompensera, fortsätt istället helt enkelt enligt den vanliga behandlingsplanen.

Suprax biverkningar

Ja, vissa biverkningar har dokumenterats hos personer som använder Suprax. Dessa inkluderar en allergisk reaktion, influensaliknande symtom, feber, ökad mottaglighet för infektion, blåmärken, lättare till blödning, diarré, generell sjukdomskänsla, matsmältningsbesvär, magbesvär, huvudvärk och yrsel.

Om du märker några av ovan nämnda symtom, kontakta din läkare och fråga om rådgivning.

Suprax kontraindikationer

Som med alla läkemedel finns det vissa situationer där användning av Suprax i kombination med andra läkemedel eller sjuktillstånd kan vara dåligt. Din läkare som är bekant med din medicinska historia, är den enda som kan bedöma din lämplighet för behandling med Suprax. Om du skulle behöva undersöka andra läkemedel tillsammans med din läkare kan antibiotikan MacroBid, snabba Trimetoprim eller kinelonantibiotikan Ciprofloxacin.

I kombination med andra läkemedel

Suprax har varit känt för att minska effektiviteten hos vissa läkemedel, framför allt blodförtunnande läkemedel som warfarin. Det ska inte användas tillsammans med andra antibiotika. Genom att berätta i konsultation med din läkare om de läkemedel du för närvarande tar ser du till läkaren har all relevant information för att fatta ett slutligt beslut.

Andra medicinska tillstånd och Suprax

Som med andra läkemedel kan användningen av Suprax också påverkas av andra medicinska tillstånd du för närvarande har. Detta inkluderar kolit och njurproblem. Förutom detta rekommenderas inte användning av Suprax under graviditet eller amning.2

Källor:

  1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
  2. Läkemedelsfakta – FASS