Trimetoprim är en antibiotika som används vid behandling av urinvägsinfektion. Ibland går urinvägsinfektioner över av sig själv men i många fall är medicin nödvändigt för att symtomen ska gå över helt och hållet. Detta gäller bland annat ifall du drabbats av njurbäckeninflammation.

Trimetoprim är särskilt utvecklat för behandling av urinvägsinfektion och är därför mycket effektivt. Redan inom 24 timmar märker de flesta av förbättringar av symtomen.

Information på den här sidan

Hur fungerar Trimetoprim?

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen Trimetoprim som hjälper till med att minska andelen folinsyra i bakterierna som orsakar infektionen. Folinsyra är nödvändigt för bakteriernas utveckling så när denna syra hämmas förhindrar man även att bakterierna överlever och sprider sig.

Hur lång tid varar behandlingen?

Hur lång tid man behöver ta Trimetoprim är olika från person till person. Längden av behandlingen beror bland annat på om infektionen utvecklats till en njurbäckeninflammation och om du är kvinna eller man. Vid behandling av en vanlig urinvägsinfektion hos kvinnor räcker det ofta med tre dagar medan män kan behöva ta behandlingen i upp till 14 dagar. Beroende på hur allvarlig infektionen är kan behandlingen även pågå under längre tid för kvinnor.

Trimetoprim kan även användas som förebyggande behandling av återkommande urinvägsinfektioner. I dessa fall tas en mindre dos under en längre tid för att få bukt på problemet.

Följ alltid en läkares anvisningar angående hur lång tid just du ska ta behandlingen och avbryt aldrig en antibiotikakur om du inte fått tillstånd av en läkare.1

Hur tar man Trimetoprim?

Läkemedlet finns både i tablettform och som vattenlösning. Vanligast är att man tar Trimetoprim som tablett. Den vanligaste dosen ligger på 200 mg men det finns även 100 mg doser för långtidsbehandling av urinvägsinfektion. Det är inte nödvändigt att ta tabletterna i samband med måltid men de bör tas med ett glas vatten.

Korttidsbehandling av urinvägsinfektion:

2 tabletter à 200 mg, 2 gånger om dagen.
För behandling av barn läs förpackningssedeln eller följ en läkares anvisningar.

Långtidsbehandling av urinvägsinfektion:

1 tablett à 100 mg en gång om dagen.
Följ läkarens anvisningar eller bipacksedeln för dosering för barn.

Jag har tagit för mycket Trimetoprim

Om du av misstag tar för många Trimetoprimtabletter, kontakta läkare, apoteket eller gå till akuten om du känner mycket besvär. Huvudvärk, illamående, svullnad i ansiktet och diarré kan vara symtom på överdosering av läkemedlet. Därför bör du vara försiktig när och hur många tabletter du tar från detta läkemedel. 2

Om du glömmer att ta en dos ska du undvika att ta en dubbel dos nästa gång och fortsätta behandlingen som vanligt. Om du har missat flera doser, kontakta din läkare för ytterligare vägledning.

Trimetoprim biverkningar

Som med andra läkemedel kan vissa biverkningar inträffa med behandling av läkemedlet. Det är långt ifrån alla som får biverkningar, men det är fortfarande en bra idé att veta om dem i förväg. Det är inte mer än 10 100 personer som upplever något av de vanligaste biverkningarna. Dessa är följande:

 • Inflammation av tungan
 • Kräkningar
 • Hudutslag
 • Klåda
 • Illamående

Förutom att uppleva vissa användare i sällsynta fall mer allvarliga biverkningar såsom svåra hudutslag, svåra allergiska reaktioner eller anemi. Läs alltid bipacksedeln före behandling.

Vem passar inte för Trimetoprim-behandling?

Det finns flera situationer där behandling med detta läkemedel inte rekommenderas. Du ska inte använda behandling om du:

 • Är gravid eller ammar
 • Har nedsatt njurfunktion
 • Har nedsatt leverfunktion
 • Lider av vissa blodsjukdomar
 • Lider av folsyrabrist
 • Tar några typer av droger som inte ska tas med Trimethoprim

Informera alltid din läkare om din hälsa, symtom och andra läkemedel du tar. Då kan det övervägas om denna behandling är lämplig för dig. Om du skulle behöva undersöka andra läkemedel tillsammans med din läkare kan antibiotikan MacroBid, snabba Suprax eller kinelonantibiotikan Ciprofloxacin.

När ska du ta läkemedlet?

Ibland passerar urinvägsinfektion inom några dagar. Om så inte är fallet, eller inflammationen har spridit sig till njurbäckenet och inflammation uppstår, är antibiotika såsom Trimetoprim en mycket bra lösning. För att få denna antibiotika måste få ett recept från din läkare då du inte kan få Trimetoprim utan recept. Receptbelagda läkemedel kan du få från din läkare, eller så kan du beställa snabbt och enkelt på en  onlineklinik efter en kort medicinsk rådgivning.

Trimetoprim och alkohol

Ja, du kan väl dricka alkohol med måtta under behandling för urinvägsinfektion.Vissa typer av antibiotika bör inte tas alls medan man konsumerar alkohol. Det gäller vissa typer av antibiotika som används för vaginal inflammation. Trimetoprim tillhör dock en grupp av antibiotika som inte försvagas genom användning av alkohol, och du kan därför njuta av en drink medan du behandlas med detta läkemedel.

Hur börjar du behandling?

Om du har symptom på urinvägsinfektion som inte går av sig själv relativt snabbt, kontakta läkare eller en svensk onlinklinik. Här kommer en läkare att bedöma om antibiotikabehandling är nödvändig eller inte. Om du är godkänd för behandling, får du recept på antibiotikan. Är du hos din egen läkare kan du hämta medicinen på apoteket. Har du fått ett recept på nätet kommer du att kunna beställa medicin som kommer att få direkt till din dörr.

Sedan tar du din behandling som föreskrivet för den period som läkaren rekommenderat.

Även efter en dag eller två kommer du ofta att märka stora förbättringar av de jobbiga symtomen. Om du fortfarande har tecken på infektion efter att behandlingen är över, kontakta din läkare igen. I vissa fall kan behandlingen förlängas.

Källor:

 1. Information om urinvägsinfektion – 1177 Vårguiden
 2. Dosering av läkemedlet – FASS