Orlistat är den aktiva ingrediensen i den kliniskt testade och mycket framgångsrika läkemedlet för viktminskning, tillgänglig i den receptbelagd formen, Xenical. Idag är Orlistat det enda läkemedlet för viktnedgång som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Dess upptäckt anses i allmänhet som en viktig utveckling inom behandling och hantering av fetma. Med pålitliga och märkbara, men ändå något blygsamma resultat, är Orlistat fortfarande det enda viktminskningspillet som visat sig ge konsekventa resultat när det används tillsammans med individuella livsstilsförändringar som rekommenderas av experter inom träning och dieter. Orlistat kommer i dosen 120 mg och måste ordineras av en läkare till patienter med ett BMI(Body Mass Index) över 30 eller när fetma-relaterade tillstånd som högt blodtryck, högt kolesterol eller diabetes utgör en signifikant risk för individens hälsa, medan 60 mg mindre koncentrerad form kan köpas över på apotek eller legitimerade online-apotek utan recept och användas för måttlig viktminskning, främst på grund av estetiska orsaker.

I båda formerna är Orlistat dock känt för dess biverkningar, vilka är lokaliserade till gastrointestinala biverkningar och kan bli ganska obehagliga, vilket leder till att behandlingen upphör hos 8,8% av patienterna, som resultat av kliniska tester. Bieffekter av Orlistat uppträder hos upp till 50% av patienterna och håller vanligtvis i sig mellan en och fyra veckor efter behandlingens början och kan i de flesta fall hanteras med lämplig kost.

Information på den här sidan

Orlistat biverkningar och kontraindikationer

I vissa fall bör behandling med Orlistat undvikas, särskilt under graviditet eller hos patienter med kroniskt malabsorptionssyndrom, kolestas eller har en känd överkänslighet mot Orlistat. Identifiering av sekundära medicinska tillstånd, utan samband med fetma, är en av de viktigaste orsakerna till att samråd med läkare starkt rekommenderas.

På grund av sin unika verkningsmekanism minskar en annan identifierad effekt av Orlistat absorptionen av vissa fettlösliga vitaminer och betakaroten vilket leder till ett underskott i dessa näringsämnen, dessa ämnen är avgörande för den mänskliga organismens hälsosamma och obehindrade funktion. Det är därför som det är lämpligt att patienterna tar en multivitamintablett innehållande vitaminerna A, D, E, K och beta-karoten en gång om dagen, före sovdags, för att kompensera för underskottet av dessa näringsämnen.

Läkemedelsinteraktioner

Biverkningar som resultat av läkemedelsinteraktioner har hittats i några få fall, de flesta av dem relaterade till ciklosporin och levotyroxin. För patienter som får ciklosporinbehandling ska den tas 3 timmar eller mer efter en dos av Orlistat, vilket bör räcka för att mildra de flesta interaktioner. Gällande levotyroxin bör tiden mellan doserna vara ännu längre, med en rekommendation att de två administreras åtminstone 4 timmar från varandra. Men även då är det lämpligt att övervaka om eventuella sköldkörtelrubbningar uppstår, åtminstone under de första veckorna av behandlingen, för att säkerställa att inga biverkningar av Orlistat relaterade till denna funktion uppstår. Det är värt att notera att denna risk endast är närvarande för patienter som får behandling av levotyroxin och inte har registrerats på annat sätt.

Vanliga biverkningar av Orlistat

De vanligaste bieffekterna är lokaliserade på de gastrointestinala områderna och manifesterar sig hos ungefär 50% av patienterna. Följande tabell illustrerar den genomsnittliga andelen patienter i kliniska prövningar som upplevde symtom under de första tre månaderna av behandlingen jämfört med andelen patienter som behandlades med metoden placebo under samma period. Det är viktigt att notera att både de som behandlades med Orlistat och de som blev behandlade med placebo fick också personliga dietplaner att följa under perioden. Studien bekräftade kända biverkningar samtidigt som det gav värdefull information om förekomsten av dessa symtom och möjligheten att de orsakats av andra faktorer, såsom plötsliga förändringar i kosten.1

Negativ Effekt Patienter med Orlistat Patienter med Placebo
Oljiga gaser 26.6% 1.3%
Uppblåshet 23.9% 1.4%
Hastig avföring 22.1% 6.7%
Oljig avföring 20% 2.9%
Oljig diarré 11.9% 0.8%
Ökad avföringsfrekvens 10.8% 4.1%
Avföringsläckage 7.7% 0.9%

Sällsynta biverkningar

Sällsynta biverkningar av Orlistat är vanligtvis inte relaterade till gastrointestinala funktioner, och de är därför inte lika kända som de vanligaste, mest beroende på det faktum att det finns relativt få data för att säkerställa tillförlitliga resultat. Rapporter om några av de mer allvarliga biverkningarna, såsom leverskada, har granskats grundligt av medicinska experter, men resultaten avvisade de ursprungliga påståenden om biverkningarna. Indikationer om att leverskador var vanligare hos patienter som tog Orlistat än de som inte tog läkemedlet, gjorde experterna oroliga, därför organiserades ett flertal kliniska tester som resulterade i en undersökning innehållande över 94 000 patienter. Efter att studien avslutats fann det vetenskapligt inga bevis på ökad risk för leverskada eller några bieffekter som manifesterades av förändring av levern.2

Å andra sidan visade en undersökning som var mycket mindre i skala, lokaliserad i Kanada, att en annan sällsynt besvärlighet som kan uppstå av Orlistat är ökad risk för akut njurskada. Det hävdas att läkemedlets unika verkningsmekanism leder till överdriven absorption av oxalat från tarmen och dess efterföljande deponering i njuren, med överdrivenhet av oxalat är en känd följd av medicinska tillstånd som orsakar fettmalabsorption, något som också är kärnan i Orlistats handlingsmekanism. Det kan dock vara så att även om det finns några indikationer, finns det fortfarande inte tillräcklig bevis för att en slutgiltig slutsats kan dras. Om det här visar sig vara en riktig bieffekt finns det en möjlighet att, liknar vitaminunderskott och andra gastrointestinala effekter, det kan mildras med ordentlig kost, kosttillskott eller ytterligare behandling.

Biverkningar: Slutsats

Med allt detta i åtanke kvarstår en fråga – är fördelarna större än riskerna? Är Orlistat behandling värt det? I många fall, där dosen 120mg är ordinerad, är viktminskningspillret  som verkligen gör skillnad i människors liv och hjälper dem att leva hälsosammare. Samtidigt som riskerna för sjukdomar relaterade till fetma minskas avsevärt. Här är svaret tydligt – även om Orlistats biverkningar kan vara ganska obehagliga, var resultaten av behandlingen pålitliga, märkbara och signifikanta.

Källor:

  1. Information om medicinen – Läkemedelsverket
  2. Läkemedlet och risken för akut leverskada – BMJ