Laihdutuslääkkeissä käytetty vaikuttava ainesosa, orlistaatti, on saatavilla sekä reseptilääkkeenä (Xenical) sekä ilman reseptiä. Orlistaattia pidetään ainoana laihdutuslääkkeenä, jonka Euroopan lääkeviranomainen (EMA) on hyväksynyt ja jonka löytäminen on johtanut useimpien laihdutuslääkkeiden kehittämiseen. Orlistaatin on osoitettu tuottavan luotettavia sekä johdonmukaisia tuloksia, kun sitä käytetään yksilöllisten elämäntapamuutosten rinnalla, kuten esimerkiksi ruokavalio ja liikuntaohjelma. Orlistat 120 mg määrätään potilaille, joiden painoindeksi on yli 30 tai henkilöille, joilla on lihavuuteen liitettäviä oireita. Oireita ovat esimerkiksi korkea verenpaine, kolesteroli tai diabetes, ja ne voivat puolestaan aiheuttaa riskin yksilön terveydelle. Orlistat 60 mg on saatavilla ilman reseptiä, ja sitä voidaan käyttää kohtuulliseen painonpudotukseen eli lähinnä esteettisistä syistä.

Sisältö:

Orlistaatti tunnetaan haittavaikutuksistaan molemmissa muodoissaan, jotka ilmenevät useimmiten ruoansulatuskanavassa. Haittavaikutukset voivat olla melko epämiellyttäviä, joka johtaa hoidon lopettamiseen jopa 8,8 %:lla potilaista. Tämä on todistettu kaksoissokkotesteissä. Vaikka haittavaikutukset ilmenevät jopa 50%:lla potilaista, ne kestävät yleensä yhdestä neljään viikkoa hoidon alusta. Lisäksi niitä voidaan hoitaa useimmiten asianmukaisella ruokavalio-ohjelmalla. Lue lisää orlistaatista.

Orlistaatti – haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset

Orlistaatin hittavaikutukset

Joissakin tapauksissa orlistaatin ottamista tulisi välttää. Lääkettä ei tulisi käyttää raskauden aikana tai potilailla, joilla on krooninen imeytymishäiriö, kolestaasi tai yliherkkyys. Toissijaisten sairauksien tunnistaminen, joka ei liity lihavuuteen, on yksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi lääkäreiden kanssa keskustelua suositellaan.

Toinen orlistaatin haittavaikutuksesta vähentää rasvaliukoisten vitamiinien ja beetakaroteenien imeytymistä, mikä puolestaan johtaa ravintoaineiden alijäämään. Ravintoaineet ovat tärkeitä terveydelle ja toiminnalle, joten potilaita suositellaan ottamaan monivitamiinivalmisteita. Valmisteiden tulisi sisältää vitamiineja A, D, E, K ja beeta-karoteenia, jotka tulisi ottaa kerran päivässä ennen nukkumaanmenoa, jotta näiden ravintoaineiden alijäämää voitaisiin kompensoida.1

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Orlistaatin käytöllä on joitakin yhteisvaikutuksia,, joista tärkeimpiä ovat syklosporiiniin ja levotyroksiiniin liittyvät. Esimerkiksi syklosporiinin kohdalla lääkettä tulisi ottaa vähintään 3 tunnin päästä orlistaatin ottamisesta, jonka pitäisi riittää lieventämään potentiaalisia yhteisvaikutuksia. Levotyroksiinin suhteen annosten välisen ajan pitäisi olla vielä suurempi, joten suosituksena on, että lääkkeiden ottamisessa tulisi pitää neljän tunnin aikaero. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa, että kilpirauhasen toimintaa seurataan tarkasti, ainakin ensimmäiset pari viikkoa. Tällöin varmistutaan, että orlistaatin haittavaikutuksia ei ilmene. On syytä huomata, että tämä riski on olemassa kuitenkin vain henkilöillä, jotka saavat levotyroksiinihoitoa.

Yleiset haittavaikutukset

Orlistaatin, kuten myös Xenicalin yleisimmät haittavaikutukset kohdistuvat ruoansulatuskanavaan, ja ne ilmenevät noin 50%:lla potilaista. Seuraava taulukko kertoo keskimääräisen prosenttiosuuden henkilöistä, jotka saivat oireita hoidon ensimmäisinä kolmena kuukautena ja niistä, jotka saivat lumelääkettä samana ajanjaksona. On tärkeää huomata, että molemmat sekä orlistaattia että lumelääkettä syövät saivat henkilökohtaisen ruokavalio-ohjelman. Tutkimus vahvisti orlistaatin haittavaikutukset ja samalla se antoi arvokasta tietoa oireiden esiintyvyydestä. Lisäksi tutkimus antoi tietoa haittavaikutusten muista mahdollisista tekijöistä, kuten äkillisestä ruokavalion muutoksesta. On myös tärkeää huomata, että muutokset ruokavaliossa voivat myös selittää joitakin eroja orlistaatin ja ilman reseptiä saatavien laihdutuslääkkeiden välillä.2

Haittavaikutukset Orlistaatti Lumelääke
Rasvanäppylät 26.6% 1.3%
Ilmavaivat 23.9% 1.4%
Ulostuksen tarve 22.1% 6.7%
Ulosteen rasvaisuus 20% 2.9%
Eritteen rasvaisuus 11.9% 0.8%
Ulosteen lisääntynyt määrä 10.8% 4.1%
Ulosteen karkailu 7.7% 0.9%

Harvinaiset haittavaikutukset

Harvinaiset haittavaikutukset eivät yleensä ole riippuvaisia ​​ruoansulatuskanavan toiminnoista ja prosesseista, eivätkä ne ole niin yleisesti tunnettuja. Tämä johtuu lähinnä siitä, että luotettavien tulosten varmistamiseen on suhteellisen vähän tietoja. Joidenkin vaikeampien haittavaikutusten, kuten maksavauriot, raportit on tutkittu perusteellisesti lääketieteen asiantuntijoiden avulla. Tulokset olivat kuitenkin toisenlaiset kuin alkuperäiset väitteet.  Indikaatiot, joiden mukaan maksan vajaatoiminta oli yleisempi orlistaatin saaneilla potilailla kuin niillä, jotka eivät käyttäneet kyseistä lääkettä. Täten järjestettiin useita kliinisiä tekstejä, joissa tutkittiin yli 94 000 orlistaattia käyttävää potilasta. Tutkimukset eivät antaneet näyttöä kasvaneesta maksan vajaatoiminnan riskistä tai orlistaatin haittavaikutusten lisääntymisestä maksa- tai terveysvaikutusten muuttuessa.

Toisaalta Kanadassa toteutettu pienemmän mittakaavan tutkimus osoitti, että toinen orlistaatin haittavaikutus on akuutin munuaisvaurion riski. Tutkimuksen mukaan orlistaatin ainutlaatuinen toimintamekanismi johtaa liialliseen oksalaattien imeytymiseen ja sen myöhemmästä saostumisesta munuaisissa. Täten oksalaatti heikentää rasvan imeytymistä, mitä pidetään yhtenä orlistaatin toimintamekanismeista. Vaikka tästä on joitakin viitteitä, riittäviä todisteita ei kuitenkaan ole lopullisen päätelmän tekemiseksi. Mikäli tämä osoittautuu orlistaatin todelliseksi sivuvaikutukseksi ruoansulatuskanavasssa, tällöin lääkitystä voidaan täydentää asianmukaisella ruokavaliolla tai hoidolla.

Haittavaikutukset: yhteenveto

Yksi kysymys nousee edelleen esille – ovatko edut suurempia kuin riskit?

Monissa tapauksissa, joissa on käytössä 120 mg:n annoskoko, orlistaatilla on osoitettu olevan terveyttä edistävää vaikutusta. Orlistaatti vähentää merkittävästi lihavuuden aiheuttamien sairauksien riskiä, täten vastaus on varsin selvä. Vaikka orlistaatin vaikutukset voivat olla epämiellyttäviä, hoidon tulokset ovat luotettavia, havaittavia sekä merkittäviä. Lue lisää painonpudotuksesta.

Lähteet:

  1. Tietoa lääkkeestä – Terveyskirjasto
  2. Pakkausseloste – Lääkeinfo