Suomessa on tällä hetkellä tarjolla useita eri laihdutuspillereitä, joten laittomien laihdutusvalmisteiden olemassaolo tulee tuskin kenellekään täytenä yllätyksenä. Laittomat laihdutusvalmisteet ovat todettu erittäin vaarallisiksi, ja täten niiden käyttöä tulisi välttää – riippumatta siitä tarkastellaanko asiaa lailliselta vaiko terveyden kannalta.

Sisältö:

Kyseisten valmisteiden myyjä saattaa perustella useilla tavoilla, miksi heidän lääkkeensä eivät ole laillisia. Pohjimmiltaan on kuitenkin kyse siitä, että lääkkeet eivät ole läpäisseet Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean asettamia tiukkoja turvallisuus- ja tuotemääräyksiä. Yksi Fimean hyväksymistä lääkkeistä on Orlistaatti, jota markkinoidaan lääkenimillä Xenical ja Orlistat Sandoz

Orlistaatti lihavuuden hoidossa

Kyseisen lääkityksen hankkiminen edellyttää reseptiä, jonka voi myöntää vain lääkäri. Ennen lääkityksen aloittamista potilaan on kuitenkin käytävä lääkärin konsultaatiossa sekä laskettava painoindeksi eli BMI. Orlistaatti voidaan myöntää vain henkilöille, jotka eivät ole alttiita sivuvaikutuksille, ja joiden BMI on korkeampi kuin sallittu luku. Lue lisää orlistaatista.

Laittomia laihdutusvalmisteita myydään usein useilla eri nettisivuilla, joilla ei ole asianmukaisia sertifikaatteja tai lupaa myydä kyseisiä lääkkeitä. Hälytyskellojen pitäisi soida siinä vaiheessa, kun jokin nettisivusto tarjoaa laihdutusvalmisteita ilman lääkärin konsultaatiota – Suomessa lailliset laihdutuslääkkeet ovat saatavilla ainoastaan reseptinä lääkärin määräyksestä, joten kaikkia muita laihdutusvalmisteita tulee pitää vaarallisina, ja niitä tulisi välttää. Voit lukea painonhallinnasta tarkemmin täältä

Mikä tekee laittomista valmisteista vaarallisia?

Laittomat laihdutusvalmisteet ovat ensinnäkin sääntelemättömiä, joten voi olla etteivät kyseiset lääkkeet täytä Fimean määrittämiä kriteereitä. Tämän vuoksi laittomat laihdutusvalmisteet ovat vaarallisia, sillä ne voivat asettaa henkilön terveyden ja hyvinvoinnin vaakalaudalle. Suoranaisia riskejä voivat olla:

 • Altistuminen kielletyille tai turvattomille aineille
 • Altistuminen vakaville ja mahdollisesti henkeä uhkaaville sivuvaikutuksille
 • Ennalta-arvaamattomat yhteisvaikutukset
 • Tehottomuus

Laihdutusvalmisteiden tehottomuus

Nettisivustot esittävät usein houkuttelevia, joskus jopa epäilyttäviä väitteitä uskomattoman nopeista tuloksista. Tosiasiassa yhtäkään annetuista väitteistä ei voida perustella tieteellisillä faktoilla tai tutkimustuloksilla. Kyseisten laihdutusvalmisteiden luotettavuutta on mahdotonta todistaa illman asianmukaisessa valvotussa ympäristössä suoritettuja tutkimuksia.

Odotettujen tulosten puute voi tuntua vähäiseltä verrattuna potentiaalisesti hengenvaaralliseen tilanteeseen, jotka kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa tuntemattoman koostumuksen ja sivuvaikutusten vuoksi. On myös syytä mainita, että tilanteessa, jossa kyseiset lääkkeet ovat enemmän tai vähemmän turvallisia, ne voivat lisäksi olla täysin rahan haaskausta eivätkä ne anna minkäänlaisia etuja. Useimmissa tapauksissa mainostetut lääkkeet ovat paljastuneet vain tärkkelykseksi.1

Haittavaikutukset

Suoranaiset sivuvaikutukset voivat vaihdella merkittävästi, eikä niitä voida koskaan kattavasti luetella. Huolimatta siitä, että kyseisten lääkkeiden täsmällistä koostumusta ei tiedetä, yleisimmin raportoituja sivuvaikutuksia ovat:

 • Korkea verenpaine ja aineenvaihdunnan äkillinen nousu
 • Virtsatieinfektiot
 • Munuaisten vajaatoiminta
 • Vakavat sydänongelmat
 • Rytmihäiriöt
 • Korkea verenpaine
 • Aivoinfarkti
 • Sydänkohtaus
 • Psykoosi ja mielialahäiriöt

Luonnollisesti kaikki lääkkeet, mukaan lukien lailliset ja säännellyt laihdutusvalmisteet voivat aiheuttaa tiettyjä sivuvaikutuksia henkilöille, jotka ovat niille alttiita. Joka tapauksessa oireet tutkitaan ja dokumentoidaan ennen kuin kyseiset lääkkeet ovat suuren yleisön saatavilla. Fimea ei salli lääkkeiden myymistä, mikäli lääkkeiden sivuvaikutukset ovat niin vaarallisia, että riskit ovat suuremmat kuin hyödyt. Vaihtoehtoisesti kyseisiä lääkityksiä on mahdollista kontrolloida erittäin tiukasti, jolloin niitä voidaan käyttää esimerkiksi sairaalaolosuhteissa, jossa mahdolliset hyödyt liittyvät ihmishengen pelastamiseen. Lue lisää laihdutusvalmisteiden haittavaikutuksista.

Kielletyt ainesosat

Sääntelemättömien laihdutusvalmisteiden ongelmana on, ettei kukaan voi tarkasti tietää mitä valmisteet sisältävät. Fimea on hiljattain takavarikoinut poikkeuksellisen suuren määrän “kasviperäisiä” laihdutusvalmisteita, jotka ovat tosiassa sisältäneet lukuisia synteettisiä yhdistelmiä. Näihin yhdistelmiin sisältyy myös sibutramiini, joka on kielletty Euroopassa jo kahdeksan vuoden ajan, sillä se voidaan linkittää suoraan sydänkohtauksiin ja aivoinfarktiin.

Vakavammissa tapauksissa sääntelemättömiä tabletteja markkinoidaan laihdutuslääkkeinä, jotka sisältävät DNP:ta (dynamic nutrient provider) eli kasvilannoitetta, joka on hengenvaarallista riittävän suurina määrinä nautittuna. Kyseisestä väärennetystä lääkkeestä ei ole raportoitu kuolemantapauksia, sillä viranomaiset ovat kyenneet estämään kyseisten tablettien myynnin suuremmalle yleisölle.

Vaikka jotkut laittomat laihdutusvalmisteet eivät välttämättä sisällä kiellettyjä ainesosia, saattavat ne kuitenkin jättää ilmoittamatta tablettien ainesosat. Tämä saattaa puolestaan mahdollistaa sen, että ainesosia voi esiintyä sääntelemättömissä määrissä, joka puolestaan johtaa lukuisiin sivuvaikutuksiin. Lisäksi jotkut väärennetyistä laihdutuslääkkeistä on tiedetty sisältävän piristeitä, diureetteja ja jopa masennuslääkkeitä.2

Haitalliset yhteisvaikutukset

Kun ostat lääkkeitä laillisesti, sinua informoidaan sekä mahdollisista sivuvaikutuksista että haitallisista yhteisvaikutuksista ja esteistä, joita voi syntyä muiden lääkkeiden kanssa. Lääkäri tutkii kuitenkin huolellisesti kunkin lääkkeen esteet ja riskit. Sääntelemättömien lääkkeiden tapauksessa näin ei kuitenkaan ole, sillä vaikka suoranaisia estoja olisi olemassa, niistä ei ole tietoa.

Kasvipohjaiset valmisteet

Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole kuitenkaan sanoa, että Orlistaatti-pohjaiset lääkkeet olisivat ainoa vaihtoehto niille, jotka haluavat pudottaa painoa. Mikäli olet päättänyt valita kyseisen vaihtoehdon, johon reseptilääkkeet eivät sisälly, voit kuitenkin antaa mahdollisuuden kasvipohjaisille hoidoille ja valmisteille. Varmista tuotteita ostaessasi, että ne ovat Fimean hyväksymiä, joka tarkoittaa että kyseinen viranomainen on arvioinut kyseisen tuotteen turvalliseksi.

Lähteet:

 1. Tehottomat laihdutuspillerit – Terveyskirjasto
 2. Valmisteiden riskisyys – Evira