Det finns bara ett par viktminskningsmediciner på den Svenska marknaden som kräver recept – det kommer då kanske inte som en förvåning att diverse förfalskade versioner har dykt upp under åren. Dessa olagliga viktminskningspiller har gång på gång bevisats vara farliga och bör verkligen undvikas, något som kan understykas både från juridisk håll eller bara med tanke på ens egna hälsa.

Information på den här sidan:

Fastän många skumma försäljare kommer med ursäkter för varför de mediciner de erbjuder inte går att få tag på på ett lagligt sätt är det viktigt att komma ihåg att dessa mediciner helt enkelt inte kan lova säkerhet och verksamhet enligt de officiella regelverk som finns. Faktiskt är det bara några sorters preparat som har lyckats ta sig genom den här kontrollen i Sverige, till exempel Orlistat, Saxenda och Mysimba.

Att köpa legala versus illegala medel

Man kan endast kan få tag på den här medicinen om man har ett gilitgt recept som skrivits ut av medicinsk personal. Patienten kan behöva genomgå konsultationer med en läkare och se över sitt kroppsmasseindex (BMI). Mysimba kan endast skrivas ut till de som är lämpliga för medicineringen, vilket innebär de människor som inte lider stor risk att drabbas av biverkningar och de som har ett BMI som passar in för läkemedlet som de behöver för att nå sina mål.

Illegala läkemedel kan vanligtvis erhållas från ett antal hemsidor som inte har riktiga certifikat eller tillstånd att sälja läkemedel. Om en hemsida som erbjuder dig viktminskningspiller utan konsultation med en läkare skall du se det som ett varningstecken – lagliga viktminskningspiller kan endast fås genom en läkares ordination, så allt annat kommer att vara olagligt, farligt och bör undvikas.

Vad är det som gör dessa mediciner farliga?

Olagliga viktminskningspiller är i första hand oreglerade, vilket innebär att det inte finns några garantier för att de möter kriterier från Läkemedelverket. Detta gör dem farliga då de kan stå för en allvarlig risk för hälsan och välmåendet hos en individ. Några av de mest relevanta riskerna inkluderar:

 • Exponering för förbjudna eller farliga substanser
 • Allvarliga och potentiellt livsfarliga biverkningar
 • Oförutsedda interaktioner med andra mediciner
 • Låg effektivitet

Dålig effektivitet och illegala mediciner för viktminskning

Fastän många hemsidor som försöker att rättfärdiga sin verksamhet genom att ge tilltalande, ibland överdrivna påståenden om otroligt snabba resultat, kan man tänka på att inga av dessa påsåenden är backade av vetenskapliga resultat eller ordentliga studier. Utan ordentlig granskning utförd i en kontrollerad miljö finns det ing som helst bevis på substansens effektivitet.

Att pillrena kanske inte fungerar som önskat är ett mindre problem jämfört med det potentiellt dödliga hot som medicinerna kan utgöra på grund av sin komposition och biverkningar. Det är ändå värt att nämna att pengar som spenderas på den här typen av substanser kan vara helt bortkastade. Det har varit många gånger då illegala preparat har visat sig inte vara mer än stärkelse.

Biverkningar av illegala viktminskningpiller

Om du har följt nyheterna kanske du har sett att det flera gånger har rapporterats om människor som har avlidit på grund av biverkningarna av illegalt producerade och sålda viktminskningspreparat. Biverkningar som kan komma med dessa kan skilja sig avsevärt mellan de olika substanserna, då det inte finns någon garanti på den exakta kompositionen på läkemedlet. Några av de vanligast rapporterade problemen är:

 • Hög kroppstemperatur och snabbt förhöjd metabolism
 • Urinvägsinfektion
 • Njursvikt
 • Allvarliga hjärtproblem
 • Arrytmi
 • Väldigt högt blodtryck
 • Stroke
 • Hjärtattack
 • Anfall
 • Psykos och humörförändringar

Som med alla mediciner, vilket äver gäller lagliga sådana, kan reglerade viktminskningsbehandlingar orsaka biverkningar hos användarna. Dock har dessa kontrollerats och dokumenterats innan medicinen ges till allmänheten. Om det finns några biverkningar som är så allvarliga att riskerna är större än effekten, kommer Läkemedelsverket inte att tillåta försäljning av preparatet. Alternativt kommer dessa mediciner att vara extra hårt kontrollerade så att de till exempel endast kan användas på sjukhus om effekten av läkemedlet kan rädda liv.

Förekomsten av förbjudna substanser

Problemet med mediciner som inte godkäns av Läkemedelsverket är att man på intet sätt kan veta vad de egentligen innehåller. Nyligen hittade myndigheterna i Storbritannien omhändertog en stor kvantitet av dietpiller som baserats på ”örter”, vilket egentligen innehöll syntetiska komponenter, bland annat det förbjudna sibutramin som har varit förbjuden i Europe i över åtta år då det har kopplats till ett antal fall med hjärtattacker och strokes.

I ett annat fall som var ännu allvarligare har de icke-regulerade medicinerna har innehållt så kallade 2,4-dinitrofenol (DNP), ett gödningmedel för växter som är dödligt när det intas i en större mängd. Inga dödsfall har ännu rapporterats för den här förfalskade medicinen, då stora ansträngningar har gjorts från officiellt håll för att hålla tabletterna borta från allmänheten1

Slutligen, medan vissa illegala substanser inte innehåller illegala substanser, kan de välja att inte deklarera alla ingredienser, vilket leder till att farliga substanser inte visas på innehållsförteckningen, och kan leda till biverkningar. Vissa viktminskningspiller har funnits med stimulanter, dieuretika och till och med antideppresiva medel i sina preparat.

Kontraindikationer och skadliga interaktioner

När du köper mediciner på lagligt sätt kommer du att informeras om skadliga biverkningar samt för kontraindikationer och skadliga interaktioner med andra mediciner som du kanske tar. För receptbelagd medicin är kontraindikationer högt prioriterade för läkare när de ordinerar mediciner, så de kommer att noggrant undersöka din medicinska profil för att se om det finns risker.

Självklart är detta inte fallet med oreglerade mediciner. Även om det finns direkta kontraindikationer har du på intet sätt vetskap om vilka dessa är förrän skadan redan är skedd.

Köp örtbaserade viktminskningspreparat på riktigt sätt

Syftet med den här artikeln är inte att försöka få det att verka som att Orlistat är det enda sättet att gå ner i vikt på. Om du verkligen är inriktad på en metod som inte inkluderar några receptbelagda preparat kan du prova örtbaserade preparat. När du ska köpa dessa se till att också dessa alltid är godkända av Läkemedelsverket2. Detta indikerar att viktminskningpreparatet har testats och utvärderats av Läkemedelsverket att de är säkra för konsumtion.

Källor:

 1. Mer om insatserna – Dagens Medicin
 2. Mer om växtbaserade medel – Läkemedelsverket