Jext är en akut behandling som administreras om man skulle drabbas av en anafylaktisk chock. Det kommer i form av en spruta, utfomrad som en penna, liknande det mer kända EpiPen. Jext innehåller den aktiva ingeriensen adrinalin (epiferin) som injiceras i muskelvävnad på utsidan av låret. I fall av anafylaxi kommer adrenalin att att höja blodtycket till normala nivåer efter det karaktäristiska blodtrycksfallet som kommer med en anafylaktisk chock. Utöver detta kommer det också att hjälpa slappna av musklerna som täcker luftvägarna, vilket underlättar andningen för personen som drabbats.

Information på den här sidan:

I vissa fall, när Jext inte har avhjälpt symptomen inom 15 minuter, kommer en andra dos att behöva administreras. Detta innbär att de som kan drabbas av anafylaxi bör ha med sig två pennor var de än går.

Jext är en medicin som har utvecklats av farmaciföretaget ALK Nordic. De som behöver det här läkemedlet behöver ett giltigt recept utskrivet av en läkare.

Hur tacklar adrenalinsprutor anafylaxi?

Den höga effektiviteten och lyckade behandlingarna av Jext i nödsituationer kommer från dess akriva ingrediens, adrenalin (epiferin) som fungerar direkt på alfa- och betareceptorerna för adrenalin. Dessa receptorer är direkt kopplande till blodkärlen, och genom att stimulera desa kommer adrenalin att orsaka blodkärlen att dras samman, vilket ökar blodtrycket och blodflödet. Samtidigt kommer det att minska blockerade luftvägar för att göra andningen lättare.

Jext adrenalin 

Människor som lider av allvarliga allergier vet att det är absolut nödvändigt att förbereda sig för det oväntade1, och mediciner så som Jext spelar en viktig roll i den förberedelsen. Epipens, som de ofta kallas, utvecklades för att kunna användas i nödsituationer för att hindra de potentiellt livshotande symptomen av en anafylaktisk chock i vilken situation som helst. Läkaren kommer att råda dig att alltid ha med dig minst två sprutor om du skulle få en extra svår reaktion.

Kan jag köpa Jext online i Sverige?

De som är ute efter att köpa Jext i Sverige bör komma ihåg att det är ett preparat som endast går att köpa med ett recept. Detta betyder inte att du inte kan köpa medicinen online – tvärt om. Sprutan finns tillgängligt i diverse apotek via kliniker online. Du kommer dock att behöva att ange ditt recept eller konsultera en läkare för att få detta. Detta kan dock erhållas relativt enkelt.

Allt du behöver göra är att kontakta en klink och fråga hur processen för att få ett recept fungerar. Vissa onlinekliniker kommer att be sig att genomgå detaljerade konsultationer med en läkare genom en chattapp medan andra istället ger dig en detaljerat och anpassat formulär, eller både och. I varje fall kommer din läkare att få information om din medicinska profil och historia så att denna kan utvärdera din lämplighet för behandlingen.

Om allt går som planerat kommer du att få ett recept direkt så att du kan beställa din medicin via apotek online eller köpa det i butik.

Hur använder jag Jext auto-injektor?

Så snart du köper Jext bör du direkt läsa igenom patientionformationen noggrant2. Där kan du hitta detaljerade instruktioner för hur du bör använda injektorn tillsammans med en lista av biverkningar och kontraindikationer. Instruktionerna från informationsbladet bör endast vara komplement till träning som ges dig av en läkare eller sjuksköterska. Om du ännu inte har fått ordentlig träning bör du prata med din läkare så att ni kan se till att du får den så snart som möjligt. Om du har ett allgergiskt barn kan du eller skolpersonal behöva administrera sprutan. Läs mer här om hur du kan gå tillväga i sådana fall.

De olika stegen nedan är inte en komplett steg-för-steg-instruktion för att använda Jext, utan är avsett att användas som en illustration som hjälper dig att få en bättre förståelse för vad Jext innebär.

 • Använd alltid som angett
 • En penna innehåller 300mg av medicin, en enkel dos för en vuxen
 • Du bör alltid använda pennan så snart du märker några tecken på en allvarlig allergisk reaktion
 • Så snart du har administrerat medicinen, ta om möjligt bort allergenen så snart som möjligt (till exempel, ta bort bisticket eller spotta ut maten som orsakar en reaktion i munnen)
 • För att använda pennan, ta först bort den gula korken
 • Pennan kan användas genom kläder om så behövs, men bör alltid injiceras direkt på utsidan av låret
 • Positionera spetsen på utsidan av låret i 90 graders vinkel
 • Tyck bestämt in i låret tills att du hör ett klick
 • Ha sprutan inne i minst 10 sekunder
 • Massera därefter injektionsområdet
 • Efter dosering, kontakta akut sjukvård direkt
 • Om du inte har sett någon förbättring inom 15 minuter, administrera en andra dos

Vilka biverkningar ger Jext?

Fastän alla mediciner ger biverkningar av något slag för de som är mottagliga för dem så bör du komma ihåg att att akuta behandlingar så som Jext är intensiva och påträngande. Som sådana kan man förvänta sig att ett antal obekväma biverkningar kan uppstå. Samtidigt kan auto-injectorer vara det enda läkemedlet som kan förhindra en potentiellt dödlig anafylaktisk chock vid ett nödtillfälle.

De vanligaste biverkningar är:

 • Oregelbundna hjärtslag
 • Förhöjt blodtryck
 • Extra svettningar
 • Bröstsmärta
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Andningssvårigheter
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Svaghet
 • Skakningar
 • Ångest
 • Förändringar i blodsockernivåer
 • Sänkta blodsockernivåer

I vilket fall bör du komma ihåg att dessa biverkningar är relativt kortvariga och bör försvinna inom mellan ett antal timmar till ett par dagar. För en ännu mer komplett översikt, se till den officiella patientinformationen så att du kan se exakt vilka biverkningar som kan uppstå.

Är behandlingen säker för mig?

Som i fallet med de flesta mediciner så är inte Jext säkert för alla, och det finns ett antal scenarier då din läkare kan rekommendera en alternativ akutmedicin. Du kan till exempel behöva överväga annat tillvägagångssätt om du är gravid. Till exempel för Jext inte användas av människor som också tar något av följande preparat:

 • Tricykliska antridepressiva
 • Monoaminooxidashämmare
 • Parkinsons disease-behandling
 • Behandlingar som bidrar till ökad mottaglighet för arrytmi
 • Alfablockerare
 • Betablockerare

Utöver detta rekommenderas inte Jext till personer som har eller har haft något av följande tillstånd:

 • Kardiovaskulära sjukdomar
 • Hypertoni
 • Förhöjt blodtryck
 • Diabetes
 • Tumör på binjuren
 • Glukom
 • Njursjukdom
 • Sjukdom i prostatan
 • Låga potassiumnivåer
 • Höga kalciumnivåer

Om Jext inte är lämpligt för dig bör du och din läkare hitta en alternativ behandling eller annan adrenalinpenna.

Källor:

 1. Mer om allergisk chock – 1177 Vårdguiden
 2. Patientinformationen – FASS