Att upptäcka att du har ett kroniskt hälsotillstånd är alltid oroande och det gäller även lungsjukdomen astma. Från det ögonblick du får diagnosen börjar troligtvis ett antal frågor dyka upp i ditt huvud, inklusive hur ditt tillstånd kommer att påverka den livsstil du är van vid, oavsett om du behöver genomföra några förändringar och hur tråkigt eller annorlunda det skulle vara.

Här kommer vi att försöka svara på dessa frågor för personer som nyligen upptäckt att de har astma. Vi har sammanställt en lista över de vanligaste frågorna i dessa situationer och gör vårt bästa för att ge lämpliga svar.

Information på den här sidan

Kan jag fortsätta med min vanliga träningsrutin?

Så, du är en sportperson? Det är alltid oroande när du känner att du har levt en hälsosam livsstil så länge att du blir överrumplad av ett tillstånd som astma. Men den goda nyheten är att du i allmänhet kan fortsätta med dina föredragna fysiska aktiviteter utan några extra problem!

Beroende på svårighetsgraden av dina tillstånd och de vanliga astmautlösare som du reagerar på, kan du dock behöva införa några försiktighetsåtgärder. Till exempel bör du alltid värma upp innan du utövar sport, speciellt om du planerar att träna i kallt väder – temperaturskillnaden kan ofta räcka för att utlösa en astmaattack. Du kan också behöva använda en förebyggande inhalator före träning för att säkerställa att du inte kommer att uppleva en attack. Slutligen, när du börjar vänja dig vid din astma, märker du att vissa övningar fungerar bättre för dig än vissa andra. Du bör hålla anteckningar om dessa observationer och hantera en astmahandlingsplan och träna i rutin enligt denna.

För astmatiker innefattar anaeroba övningar som tennis eller volleyboll korta utbrott av fysisk ansträngning, och dessa kan vara att föredra för sport som fotboll eller löpning, vilket kräver en längre aktivitetsperiod. Det finns emellertid inga strikta regler när det gäller detta eftersom varje enskild person kommer att reagera annorlunda mot vissa typer av fysisk förmåga. Den enda regel som gäller för alla är att du ska delta i den typen av sport som passar dig bäst och orsakar inga problem för dig.

Måste jag ändra mina matvanor? Astma och diet

Medan vissa astmatiker reagerar på olika typer av mat de konsumerar, är det vanligt att många personer diagnoserade med astma kan fortsätta sina dietvanor som vanligt. Men för dem vars symtom utlöses av allergener, kommer vissa förändringar att krävas – närmare bestämt undviker man uttryckligen kontakt med de livsmedel som orsakar en allergisk reaktion och därefter ett astmaanfall. De vanligaste matutlösarna är:

  • Skaldjur
  • Mjölk och mjölkprodukter
  • Jäst
  • Ägg
  • Mat som innehåller sulifater

Måste jag byta jobb eller miljö på grund av min astma?

Så länge du inte diagnostiseras med yrkesastma, kan du fortsätta med ditt arbete som vanligt. Arbetsastma är en subtyp av detta tillstånd där astmaattacker uppstår genom exponering för utlösare på arbetsplatsen, som damm, rök eller kemiska ångor. Så medan arbetsgivare inte kan diskriminera personer som diagnostiserats med astma, kan vissa jobb skada din hälsa och bör undvikas. Dessutom kan vissa högintensiva och högspända yrken som brandkår eller väpnade styrkor inte praktiseras av astmatiker. Men även dessa yrken anses vara säkra för astmatiker förutsatt att du inte hade upplevt astmaattack på över fyra år.

Men även om du kan behålla ditt vanliga jobb utan några ytterligare risker för din hälsa, kommer din astmadiagnos att leda till vissa förändringar i din arbetsmiljö och rutin. Kanske behövs förändringar i hur luftförhållandena är inställda för att undvika torkad luft, eller kanske måste du ta ledigt en tid för att hantera dina hälsoproblem. Under alla omständigheter är det bästa alternativet att diskutera dessa frågor öppet med din chef eller HR-avdelning för att lära dig om företagspolicy kring dessa potentiella förändringar.

Slutligen, om du känner dig bekväm nog, skulle det vara bra att informera dina arbetsgivare och medarbetare om ditt tillstånd så att de kommer att få veta hur man ska reagera om du upplever astmaattacker på jobbet.1

Hur kommer astma att påverka mig i framtiden när jag blir äldre?

Inte bara kortsiktiga förändringar och risker kan vara av intresse för personer som nyligen har diagnostiserats med astma. Många kommer att börja tänka på vad det kommer att innebära för deras liv i det långa loppet. Dessutom kan vissa personer utveckla astma i äldre åldrar, vilket kan vara mycket stressigt, särskilt om vissa andra hälsotillstånd redan finns.

Astma som tillkommer i senare delen av livet, är också svår att diagnostisera, eftersom den är mycket liknande i dess symtom med andra sjukdomar i andningssystemet, särskilt emfysem och kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL förkortat.

Dessutom, när du blir äldre kommer du att märka några förändringar i dina astmasymtom, men det finns inga regler när det gäller detta. För vissa kommer åldrande att ge förbättringar i förhållandena och minskning av svårighetsgrad och mängd astmaattack, medan för andra kan mer allvarliga symtom utvecklas, såsom förvärrad andfåddhet, lägre effektivitet av läkemedel och tillkommande av nya astma-triggers.

Om du märker några av dessa förändringar är det väldigt viktigt att du pratar med din läkare så snart som möjligt så att din behandling kan ändras i enlighet med detta.

Medicinering av astma

Du kan få hjälp med din astma genom medicinska läkemedel så som Ventoline för att underlätta andning och förhindra en astmaattack. Dessa är receptbelagda och du behöver därför få ett recept utskrivet av en läkare. Detta kan du smidigt göra på nätet med hjälp av en legitimerad onlineklinik där en läkare bedömer om du är lämplig för behandlingen. Därefter kommer din medicin skickas hem till din brevlåda.2

Källor:

  1. Miljö och rutin vid astma – Astma- & Allergilinjen
  2. Information om läkemedlet – FASS