En kopparspiral är en liten kopparspole som sätts in i livmodern. Den här anordningen är utformad för att sitta i livmodern mellan 5-10 år och fungerar genom att frisätta kopparjoner i skötet vilket förändrar slemhinnan i livmoderhalsen och gör det giftigt för spermierna samt svårt för dem att komma igen. Dessutom gör den det extra svårt för äggen att fastna.

Kopparspiralen ger dig ett skydd på över 99% och är en bra lösning för någon som inte kan eller inte vill ha hormonella preventivmedel eller inte vill behöva tänka på preventivmedel på ett tag. Det här är en av de preventivmedel som har ger högst tillfredsställelse för sina användare.1

Information på den här sidan:

Den första versionen av spiralerna skapades under det tidiga 1900-talet, med en design som ofta gav infektioner. Den här metoden har utvecklats mycket sedan dess, och den  kopparspiral som vi känner idag kom ut på marknaden på 60-talet. Idag använder ungefär 7% av de sexuellt aktiva kvinnorna den här formen av preventivmedel.2

Hur fungerar en kopparspiral?

Spiralen är en t-formad konstruktion som är gjord av koppar och plast. Kopparen är tvinnad runt plastformen som är ungefär en tändsticka till storleken, ungefär 3,6 cm lång och 3,2 cm vid. När det är på plats sitter den i den övre delen av livmodern och vingarna håller den på plats.

Spiralen fungerar genom ett antal olika sätt att undvika graviditeter:

 • När spiralen är insatt, kommer kopparen att agera genom att skada den sperma som kommer in i livmodern. Kopparen som frisätts är giftig för spermceller, vilker inte bara skadar deras rörelsemönster och gör det svårare att nå ägget utan förstör dem också gradvis när de passerar.
 • Utöver det kommer spiralen dessutom göra livmodern och äggledarna att producera en vätska som också är giftig för spermierna.
 • Forskning visar också att spiralen kommer att förändra slemhinnan i livmodern, vilket gör det svårt för ägg att fästa sig och fortsätta utvecklas. Om ett ägg dock skulle ha fastnat när spiralen sätts in kommer det inte att påverkas.

Spiralen kan användas som en form av akutpreventivmedel inom fem dagar efter oskyddat sex. Det anses vara den mest effektiva formen av akuta preventivmedel, men det kan vara praktiskt svårt att sätta in en spiral med så kort varsel.

Så snart anordningen är borttagen kommer det reproduktiva systemet att återställas till normal funktion.

Alternativa spiraler

Spiraler kommer också ibland med guld och silvertrådar tvinnade runt sig. De kommer också i alternativa former, varav en sort är u-formad och en annan antar en sfärisk form så snart den sätts in. Dessa är vanligare utanför Europa.

Intrauterina enheter som frisätter hormoner är också vanligt, men dessa har ett kortare livsspann och kommer att ge liknande biverkningar som p-piller eller p-plåster. En av dessa spiraler är Mirena.

Hur sätter man in en spiral?

Om du vill ha en kopparspiral insatt kan du boka en tid hos en läkare, sexualklinik, barnmorska eller ungdomsmottagning. Ingreppet tar normalt ungefär 5-10 minuter.

Du kommer att placeras i en gynekologisk stol där personalen kan komma att göra en förundersökning. De kommer att använda ett verktyg som kallas spekulum för att nå livmoderhalsen och sedan sätta in spiralen. Vingarna på kopparspiralen är flexibla så att den lätt kan glida in.

Upplevelsen av procedurer kan skifta starkt mellan olika personer. Statistik visar att kvinnor som tidigare har fött barn ofta känner mindre obehag under den här proceduren.3 Om man känner någon smärta under ingreppet kommer den från att anordningen glider genom livmoderhalsen. Prata med din läkare eller sjuksköterska om möjligheten att få lokalbedövande medel innan ni påbörjar proceduren.

Spiralen kan sättas in under alla delar av den menstruella cykeln och ger dig skydd mot graviditet direkt.

Efter ingreppet

Under perioden under proceduren bör du hålla koll på din spiral för att se till att den är korrekt insatt samt vara uppmärksam på om du får av några sämre reaktioner. Vissa biverkningar är att förvänta men i sällsynta fall kan infektion eller bortstötning ske.

Kopparspiralen har två trådar fastbundna till sig, vilka du bör kunna känna. Du kan leta efter dem för att se att spiralen sitter som den ska. Gör detta regelbundet under din första månad, och därefter en gång varje månad efter din mens. Om du inte kan hitta trådarna kan det vara så att din spiral har flyttat på sig. Om så är fallet, kontakta din läkare. Detsamma gäller om du eller din partner kan känna av spiralen medan ni har sex.

Ungefär 3-6 sex veckor efter proceduren kommer din läkare eller gynekolog att stämma ett möte med dig för att se till att du mår bra och att spiralen sitter som den ska.

Biverkningar kopparspiral

Efter att man har satt in spiralen är det inte ovanligt att uppleva kramper som kan likna de man får under menstruationen. Att blöda under dagarna som följer ingreppet är också vanligt. Biverkningar som kommer med spiralen är längre och större blödningar och mer smärtsamma menssmärtor. Dessa symptom försvinner ofta några månader efter att man har satt in spiralen när kroppen har anpassat sig efter anordningen.

Infektioner och andra möjliga komplikationer

Det finns vissa andra komplikationer som kan uppstå efter att man har satt in spiralen. Dessa är:

 • Bäckeninflammation
 • Bortstötning
 • Skada på skötet
 • Ektopisk graviditet

Om du har några symptom på infektion eller skada (smärta i underlivet, hög temperatur, smärta när du urinerar eller förändringar i lukten av flytningar) under de följande 20 dagarna efter proceduren bör du söka vård.

Se till att du konsulterar din läkare om du tror att du kan ha fått en könssjukdom, så detta kan orsaka infektioner och skada tillsammans med spiralen.

Vem kan använda den här formen av preventivmedel?

De flesta kvinnor kan använda en kopparspiral. Jämfört med andra preventivmedel som använder hormoner finns det ingen förhöjd risk för någon som har lätt att få blodproppar, har högt blodtryck eller röker.

De gånger då en spiral kanske inte är idealiskt för dig är om du skulle vara allergisk mot koppar eller om du redan är gravid, har en könssjukdom eller annan infektion i skötet, har haft oförklarade blödningar mellan menstruationer eller efter sex, alternativt om du har haft andra problem i underlivet. Då dessa preventivmedel inte innehåller några hormoner går det bra att amma medan man har en kopparspiral insatt.

Ta ut spiralen

Att ta ut spiralen är mer bekvämt än att sätta in den. Det är starkt rekommenderat att du kontaktar en tid hos en klinik som tar hand om spiraler och bokar en tid för att ta bort din spiral. Vissa studier visar att det kan vara något lättare att ta ut spiralen om du samtidigt har din mens, men du kan göra detta under alla delar av din menstruella cykel.4 Läkaren eller sjuksköterskan kommer att använda trådarna som är fästa vid spiralen för att ta ut den. Du kan sätta in en ny spiral så snart du har tagit ut den gamla.5

Även om processen verkar vara enkel, försök inte att ta ut spiralen själv. Detta kan resultera i allvarliga skador.

Om du har haft sex en kort tid innan du tar bort din spiral och du kort därefter kommer att ha din ägglossning finns det en risk för dig att bli gravid då sperman kan överleva i vaginen i upp till fem dagar. Se till att använda kondom dagarna innan du tar bort spiralen eller boka din tid för borttagning under en del av menscykeln då du inte lider risk att bli gravid (om du nu inte planerar att bli gravid ändå!).

Källor:

 1. Report – Ovid
 2. More about the coil – NetDoctor
 3. Report on insertion of IUD – Gemzell-Danielsson et al
 4. More on the removal process – VeryWell Health
 5. Mer om preventivmedlet – 1177 Vårdguiden