Mirena är ett preventivmedel av sorten hormonspiral som produceras av läkemedelsföretaget Bayer. Spiralen är en liten plastanordning formad som ett T, vilket placeras inuti skötet. Väl insatt kan den sitta där så länge som fem år, medan den långsamt släpper upp doserade mängder av den aktiva ingrediensen – loveonorgestrel, ett syntetiskt hormon som härmar aktiviteten hos det naturligt förekommande könshormonet progesteron. Som sådan kommer Mirena-spiralen att fungera på nästan samma sätt som hormonella preventivmedel såsom p-piller, p-stavar eller p-plåster.

Information på den här sidan:

Trots att den endast behöver administreras en gång över lång tid så är Mirena spiral mycket effektiv och kommer inte bara att ge en mycket hög skyddsnivå från oönskade graviditeter utan kommer också att ge lättnad från kraftiga menstruationer.1

Vad är levonorgestrels roll?

Könshormoner progesteron och östrogen spelar en avgörande roll i den månatliga cykeln som kvinnokroppen går igenom då den förbereder sig för eventuell graviditet. Progesteron är kan man nästan säga är den viktigaste av de två hormonerna, då det frisätter äggcellerna till äggledarna där de kan bli befruktade. Det bidrar också till att slemhinnan längs livmoderväggen byggs upp vid en viss tidpunkt, vilket gör att den befruktade äggcellen kan fastna där och graviditet kan uppstå.

Läkemedelsföreningar som är efterliknar aktiviteten hos detta könshormon stör den hormonella processen och fördröja ägglossningen. Hormonet kan upprätthålla den här blockaden under en lång tid, så länge som önskas, förutsatt att man får en stabil tillförsel av det syntetiska hormonet.

Hur fungerar Mirena?

Verkningsmekanismen som beskrivs ovan är kärnan i hur Mirena effektivt förhindrar graviditet. När levonorgestrel frisätts kommer det syntetiska hormonet att komplettera de fallande nivåerna av progesteron, vilket bibehåller ”signalen” till äggstockarna att det ännu inte är dags för ägglossning. Äggcellerna kommer därför inte att släppas och graviditet kommer inte att vara möjligt.

Samtidigt kommer detta hormon att förhindra att livmoderväggens (känd bland de medicinska experterna som endometrium) miljö passar ägget, vilket gör det svårare för ägget att implanteras där. Slutligen kommer det också att bidra till förtjockningen av livmoderhalsslemhinnan, vilket gör det mycket svårare för spermierna att nå äggcellen. Med dessa multidimensionella mekanismer förhindrar Mirena effektivt graviditet under hela sin livslängd.

Hur säkert är Mirena?

Mirena är mycket effektivt så länge du undviker vissa läkemedel, livsmedel och mediciner som kan försämra dess effektivitet. Om det inte finns något alternativ till att använda läkemedel som inte går ihop med Mirena så bör du se till att använda ytterligare preventivmedel såsom kondom fram till att du är klar med behandlingen och skyddet av Mirena är återställt.

Ämnena i fråga är:

 • Antiepileptika
 • Tuberkulosläkemedel
 • HIV- eller AIDS-mediciner
 • Antibiotika
 • Johannesört
 • Cyklosporin

Hur får jag Mirena spiral insatt?

Du kan inte införa spiralen själv. Detta kan och får endast göras av en utbildad sjuksköterska eller läkare i klinisk miljö. Före proceduren kommer du att behöva genomgå vissa kontroller och test för att säkerställa att Mirena är ett säkert alternativ för dig och att det inte kommer att ge några efterföljande komplikationer. Du kan läsa mer i vår artikel om hur proceduren brukar se ut.

Precis som med andra läkemedel kommer även Mirena med en bipacksedel2 där du hittar all relevant information om hur proceduren går till samt åtgärder du bör vidta för att säkerställa maximal effektivitet för spiralen.

Ger Mirena biverkningar?

Mirena Spiral kommer med potential för vissa biverkningar, precis som hos mer konventionella preventivmedel. Och precis som med dem, bör eventuella tecken på en allergisk reaktion behandlas med varsamhet och du bör söka vård. Andra biverkningar som du bör vara uppmärksam på inkluderar:

 • Allvarlig smärta eller feber efter att spiralen har satts in
 • Längre blödning än vanligt
 • Smärta i underlivet
 • Oregelbundna blödningar
 • Smärta under samlag

Andra dokumenterade biverkningar som kan vara obekväma, men inte särskilt farliga är:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller fler) Vaginal blödning och spotting, sällsamma menstruationer, lättare menstruationer
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Starkare menssmärta, ovariecystor, viktfluktuationer, humörsvägningar, huvudvärk och migrän, bäckensmärta, smärta i ländryggen, illamående, akne, ökad hårväxd, minskat libido, vaginal inflammation, vaginala flytningar, bröstsmärta
Ovanliga (1 av 100 användare) Infektion i livmodern, svullnad mage, ben eller anklar, håravfall, eksen, kloasma
Sällsynta (1 av 1000 användare) Hudutslag

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt, se Mirenas officiella patientinformation eller kontakta din läkare.

Källor:

 1. Mer om spiraler – UMO
 2. Bipacksedel – FASS