Rökning är inte bara skadligt för rökare själva utan kan också ge allvarliga konsekvenser för miljön samt för människor i rökarens omgivning. Passiv rökning är ett problem som måste tas på största allvar eftersom det ökar risken för flera allvarliga sjukdomar. Rökning kan vara extra skadligt för barn som andas in den förorenade luften från cigaretter. Att undvika att förorena luften omkring sig är ofta en viktig anledning till att många väljer att sluta röka helt.

Information på den här sidan:

Vad är passiv rökning?

Passiv rökning uppstår när icke-rökare andas luft som är förorenad av tobaksrök. Den förorenade luften förekommer både från röken från cigaretter själv och från röken personen andas ut. Det kan tyckas relativt ofarligt, men om du tittar på hur mycket rök runt en rökare ser du att det skapar ett stort föroreningsmoln. Det molnet är fyllt med skadliga ämnen som påverkar alla som andas in luften. Naturligtvis skadar ämnena dig som rökare, men det är viktigt att också uppmärksamma det farliga med passiv rökning.

Passiv rökning kan upplevas överallt. Det kan vara på allmänna utrymmen, på vandrarhem eller liknande som tillåter rökning eller i privata hem. På offentliga platser som kaféer och restauranger har det nyligen blivit rökförbud som säkerställer mindre förorening i allmänhet. De flesta jobb har regler för rökare, som exempelvis regler som gör att du inte får röka utanför arbetsplatsen.

Det är fortfarande tillåtet om du vill röka inomhus i ditt eget hem. Därför är det i de privata hemmen den största risken att utsättas för passiv rökning, både som barn och vuxen.

Hur mycket skadar passiv rökning?

Röken från en cigarett eller annan tobak kan få allvarliga konsekvenser, även om du inte röker själv. Att andas in rök från tobak, även om du inte röker dig själv kan få stor inverkan på din hälsa. Det är fortfarande värre att vara rökare än att vara passiv rökare, men det är fortfarande väldigt dåligt att vara omgiven av förorenad luft.

Om du utsätts för passiv rökning kan det på lång sikt öka risken för:

 • stroke
 • hjärtsjukdom
 • respiratoriska sjukdomar
 • lungcancer

En ökad risk för lungcancer eller någon av de andra sjukdomarna uppstår naturligtvis inte genom att utsättas för minimal passiv rökning under en kortare tid, men det kan vara riskfyllt vid långvarig exponering för tobaksrök.

På kort sikt kan tobaksrök också ge vissa obehagliga symptom. Detta kan innefatta:

 • röda och kliande ögon
 • nysningar
 • hosta
 • försämring av sjukdomar såsom astma
 • magproblem
 • illamående
 • huvudvärk

För vissa kan rök också utlösa migränattacker. Dessutom kan det orsaka irriterande lukt i ditt hår, dina kläder eller föremål såsom möbler och leksaker som kan vara svåra att tvätta rena.

Rökning och graviditet

Röker du medan du är gravid kan fostret få allvarliga skador på grund av röken. Detta är idag ett välkänt faktum. Men visste du att rökfria gravida kvinnor som utsätts för tobaksförorenad luft också kan överföra några av de skadliga ämnena till sina ofödda barn? Röken innehåller mer än 700 skadliga ämnen som kan överföras från mamman genom navelsträngen till moderkakan och därmed barnet inne i magen. Detta kan öka risken för för tidig förlossning och lägre födelsevikt vilket kan ge barnet ett komplicerat hälsoliv.

Rökning och barn

Röker du hemma, i bilen eller någon annanstans där dina barn bor, exponerar du dem för passiv rökning. Det är inte bara när dina barn är med dig när du röker utan även via föremål som röken fastnar på – till exempel kläder, möbler eller leksaker – och barnen kan därför få de många ämnena i kroppen långt efter att du faktiskt har rökt. Det hjälper inte bara att öppna fönstret eller att röka under fläkten – röken sprider sig och sitter fortfarande i möblerna och på andra håll i huset.

Om du utsätter dina barn för tobaksrök hemma exponerar du dem också för ökad risk för andningssjukdomar såsom bronkit, lunginflammation, astma, infektion i mellanörat och andningssvårigheter.

Barn är mer ömtåliga eftersom deras kroppar inte är fullt utvecklade än. Det betyder också att det kan vara svårare att de skadliga effekterna av rökning. Det kan finnas livslånga skador som kan förekomma hos barnen eftersom deras system i tidig ålder påverkas.1

Hur undviker jag passiv rökning?

Det absolut bästa sättet att undvika att förorena din miljö med din tobaksrökning är att sluta röka helt. Det kan självklart vara en svår sak att göra men du kan ta hjälp av allt från hypnos till olika nikotinmedel såsom nikotinplåster eller nikotintuggummi för att få hjälp (kolla in tips på läkemedel här). Om du inte är redo att ta steget finns det andra åtgärder du kan vidta för att undvika att skada din miljö med rök. Du kan göra följande:

 1. Undvik helt att röka inomhus – i ditt hem och bland folk.
 2. Om du röker utomhus stänger du alla dörrar och fönster så att röken inte kommer in.
 3. Tvätta händerna noggrant och borsta tänderna för att ta bort så mycket som möjligt av rökrester.
 4. Undvik att röka bredvid dina barn om du röker ute, även om de inte tycks stå i röken.
 5. Undvik att röka i bilen.
 6. Ta inte dina barn till platser eller hem där människor röker.
 7. Planera att sluta röka, vilket är det enklaste sättet att undvika att förorena luften runt dig.

Är du utsatt för passiv rökning?

Om du eller dina barn utsätts för passiv rökning, här är fler tips för hur du löser problemet:

 1. Förhindra rökning i ditt hem – även om det bara är vid festliga tillfällen
 2. Undvik barer och liknande där rökning är tillåtet
 3. Stå inte bredvid någon som röker
 4. Håll dina barn från rökiga miljöer.

Källor:

 1. Statistik 2012-2014 – Folkhälsomyndigheten