Ett av de största problemen med fetma är att det är en stor riskfaktor för många olika sjukdomar. Dessa tillhör kategorin livsstilssjukdomar. Ofta med dåliga kost- och motionsvanor som ligger bakom problemet. Nackdelarna med övervikt är att många överviktiga människor hotas av ett flertal sjukdomar. Fetma är en riskfaktor speciellt för olika kardiovaskulära problem, men även andra olikartade sjukdomar. Denna artikel visar några av de vanligaste hälsoproblemen som överviktiga människor har ökad risk för att utvecklas.

Information på den här sidan

Kardiovaskulära sjukdomar

Ett av de största problemen med övervikt är den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Med tanke på fetmans spridning ökar dessa sjukdomar i take med fetman. Övervikt ger ökad risk för fettavlagringar på blodkärlens väggar. Detta kan få dem att stanna så att blodet inte kan flöda fritt under åren. Det kan orsaka åderförkalkning, vilket kan orsaka blodproppar och stroke. Detta kan vara mycket allvarligt och det är därför du måste ta på allvar. Om du har svårt att gå ner i vikt genom motion eller matvanor och BMI är mycket hög, kan du få ett recept för bantningspiller Xenical eller sprutan Saxenda som kan hjälpa dig på mål och ett friskare liv utan hög risk för fetma sjukdomar. Dessa måste dock tas samtidigt som du genomgår livsstilsförändringar i kost och träning.

Typ 2-diabetes

Ett av de vanligaste fetma-relaterade hälsoproblemen är diabetes-typ-2. Blodglukosnivåer för en person som lider av denna sjukdom är för höga. Normalt omvandlar kroppen till glukos och bär den i cellerna. Celler använder insulin för att omvandla glukos till energi. Genom diabetes störs kroppens produktion av insulin, kan glukos inte komma in i celler som behöver dem. Därför blir ditt blodsocker för högt. I den första fasen producerar kroppen för mycket insulin. Diabetes kan leda till till exempel hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och för tidig död.

De flesta patienter med typ II-diabetes är överviktiga med högt BMI. Den goda nyheten är dock att sjukdomen kan kontrolleras genom att skapa förändringar i både kost och motion, om det inte har orsakats av genetik. Att börja motionera minskar behovet av diabetesmedicinering och rätt diet kan hjälpa till att helt eliminera sjukdomen.

Sexuella problem

Övervikt och sexuella störningar är inte en myt, men övervikt kan verkligen orsaka en rad sexuella problem både hos män och kvinnor. Som många säkert vet kan män uppleva problem med impotens om de är överviktiga. Viktminskning är ett mycket bra alternativ, men i dag finns det för närvarande tillgängliga läkemedel, såsom Viagra, Cialis och Levitra. Hos kvinnor kan övervikt orsaka menstruationsproblem, t.ex. menstruella oegentligheter och jämn infertilitet.

Cancer

Övervikt är också en riskfaktor för många cancerformer. Dessa cancerformer innefattar gallblåsa, njure, lever, prostata, tarm och livmodercancer. Dessutom ökar övervikt hos äldre kvinnor risken för bröstcancer.

Ledsjukdomar

Fetma utgör trycket på lederna, som ständigt arbetar för hårt, eftersom de utsätts för ett förhöjt tryck, eftersom de inte är avsedda för. Övervikt kan orsaka problem särskilt för knä, höft och botten av ryggraden som kanske inte hantera den höga vikt som du bär runt.1

Källor:

  1. Fetma och följdsjukdomar – 1177 Vårdguiden