Har du svårt att gå ner i vikt? Du är inte ensam. Fetma har nått en skala som kan liknas vid en global epidemi. Det påverkar människor globen runt, oavsett socioekonomisk status, kön, ras eller nationalitet, – det verkar som att vem som helst kan påverkas. Detta leder till många frågor om huruvida fetma är direkt kopplat till våra gener eller inte, och studier bekräftas att det inte behöver vara det. Så fastän genetik inte är den enda bidragande faktorn till fetma så spelar det utan tvekan roll i hur vi formar våra kroppar lovet genom.

Information på den här sidan:

Fetma i Sverige

Fetma har varit ett konstant ökande problem i moderniserade länder, och Sverige är inget undantag. Över 50% av Sveriges befolkning uppger att de idag lider av fetma eller övervikt, vilket är en dramatisk ökning jämfört med för bara några decennier sedan. Fastän alla kan drabbas av kraftig övervikt så är det överrepresenterat i vissa åldrar och utbildningsnivåer. Fetma är till exempel vanligare bland yngre människor i Sverige1. De höga siffrorna visar att genetik eller kroppstyp inte kan vara den enda faktorn för att man ska utveckla fetma. Genetiska förändringar tar alltid många år för att manifesteras och förändringarna vi ser här sker för snabbt för att det skulle var fallet.

Detta visar på de bidragande faktorerna till den ökande förekomsten av fetma. Detta inkluderar fysisk aktivitet och ökat kaloriintag med dagens kost, vilket är två trendökningar som är på konstant tillväxt under samma period. Det betyder dock inte att alla som lever efter ohälsosamma vanor kommer att utveckla fetma. Så, vad är haken egentligen?

Orsaker till fetma: Varför är drabbas inte alla?

Om vi förenklar biofysiken av vikförändringar hos människor kan vi säga att en människas vikt avgörs av tre olika faktorer:

 • Antal kalorier som konsumerats
 • Antal kalorier som kroppen har lagrat
 • Antal kalorier som använts som bränsle i kroppen

Alla dessa faktorer kan påverkas av vår personliga genetik samt vår miljö, vilket kan ett antal olika utslag.

  Genetiska faktorer Miljömässiga faktorer
Kalorikonsumtion Aptit, mättnadskänsla Tillgång till mat
Lagrade kalorier Kroppsfettsfördelning Tillgång till mat med hög kaloridensitet
Kaloriförbränning Metabolism, tendens till stillasittande Möjlighet att träna

Är fetma en sjukdom? Genvariationer och fetma

Då genetikforskningen fortskrider lyckas forskarna att med större säkerhet identifiera specifika genvariationer som kan kopplas till specifika sjukdomar. Dock är de flesta tillstånd relativt komplexa och det är då inte lika lätt att identifiera deras genetiska orsaker. Detsamma gäller för fetma.

En genvariant är en medicinsk term som används för att beskriva små variationer i ens DNA, vilket är starkt kopplat till enkel nukleotidpolymorfism. Vanligtvis är genvariationer direkt kopplade till diverse hälsotillstånd eller en predisposition till att uveckla specifika tillstånd.

När det kommer till fetma har forskare upptäckt relevanta genmanipulationer i kromosom 16 och 18. Människor som har den här variationen har 20-30% ökad risk att utveckla fetma, fast de inte nödvändigtvis behöver göra det. Vetenskapen har därmed dragit slutsatsen att fetma inte är kopplat till en specifik sorts gen (en egenskap hos tillståndet som skulle kallas monogenisk), utan påverkas istället för av en komplex interaktion av ett antal gener (polygenisk) tillsammans med miljöfaktorer.

Hypotesen om den sparsamma genen

Hypotesen Thrifty Gene, eller sparsamma gener som man kanske kan översätta det, påstår att våra förfäder utvecklade en viss gen för att effektivt lagra kroppsfett, vilket gör att kroppen kan lagra energi fram till att man fick tag på mat igen. Dessa personer överlede bättre, och förde vidare den här ”sparsamma” genen vidare till nästa generation, hela vägen fram till idag. Vårt behov av att jaga och samla mat har försvunnit, vilket har får den här genen att fungera på ett oberäkneligt sätt, då den lagrar mer fett än vad vi egentligen behöver.

Hur stor kontroll har vi egentligen över vår kropp?

Med mer än 400 gener som är aktiva i vår lagring av kroppsfett kan det ofta verka som om våra möjligheter att förändra detta är ganska begränsade, men så är inte alltid fallet. Det är i vilket fall så att det finns många områden i människans gener som har identifierats som bidragande till kroppsmasseindexet (BMI), framförallt genom att påverka olika aspekter liksom:

 • Aptit
 • Metabolism
 • Mätthetskänsla
 • Kroppsfettsfördelning
 • Psykologisk reaktion på mat
 • Matbegär
 • Tendens till stillasittande

Utöver detta kan det verka som att det inte finns så stora individuella olikheter när det kommer till den exakta påverkan av genetiska predispositioner för hur man lagrar kroppsfett, men egentligen ligger den här siffran någonstans mellan 25-80%.

Bestämmer jag eller mina gener över min vikt?

Utan att behöva gå igenom dyr och komplicerad DNA-tester kan vi säga att chanserna är små för att du skulle kunna veta om det är dina gener som konrollerar din vikt eller ej. Det finns dock vissa indikationer som kan påvisa att så är fallet:

 • Du har en eller fler släktingar som också är överviktiga
 • En eller båda av dina föräldrar är överviktiga
 • Dina försök att gå ner i vikt är ineffektiva
 • Du har varit överviktig större delen av ditt liv

Individer vars viktminskningsförsök ”saboteras” av sina egna gener kan i vissa fall söka medicinsk hjälp att gå ner i vikt.

Det är dock lätt att tro att ens gener stor till svars för ens vikt, när det i verkligheten är ovanligt att specifika gener orsakar vissa problem. Vanligare är att en kombination av gener kommer att påverkas av livsstilsval och miljömässiga faktorer, vilket bestämmer din vikt.

Gener och fetma: En blick framåt

När vår förståelse för hur gener spelar in på fetman kommer också terapeutiska perspektiv att användas tillsammans med kunskapen. Det finns många indikationer att detta kan leda till utveckling av mer effektiva behandlingsstrategier som kan personaliseras till den grad att de kan sikta in sig på individens specifika genvariationer om det är dessa som ställer till problem. Detta skulle, åtminstone teoretisk, kunna ge oss den mest effektiva sättet att bli av med och att förebygga fetma.

Källor:

 1. Mer om statistiken – Folkhälsomyndigheten