När det kommer till viktminskning och träning är alla människor och alla kroppas olika. Vissa kan tycka att det är svårt att gå ner i vikt medan andra tvärt om kämpar med att försöka ansamla mer kroppsfett. På grund av att metabolismen varierar kraftigt mellan individer så är tränings- och dietplaner kommer inte att ge likadana resultat utan att man anstränger sig för att göra vissa individuella förändringar för anpassad viktnedgång. I vilket fall, bortsett från att metaboliska processer som ofta anses vara boven i dramat för problem som kommer från att uppnå och kvarhålla sin vikt, kan också takten och framgången för ens viktmål kopplas till ens så kallade ”kroppstyp”.

Information på den här sidan:

Systemet för kategorisering av de olika kroppstyperna utvecklades först av Doktor William Herbert Sheldon på 40-talet. Sheldon skilde mellan olika distinkta kategorier som han kallade somatotyper, vilka han menare var direkt relaterade till individens personlighetsdrag och kunde som sådana vara viktifa ledtrådar till att förutspå de framtida framgångarna och den sociala statusen hos en viss person.

Med dessa idéer kunde Sheldon kick-starta en nu övergivien idéskola i psykologin som ledde kallades konstitutionell psykologi. Den här approachen var varken erkänd eller använd av andra forskare och idéerna hölls kvar i ett dunkelt hörn av modern vetenskapshistoria. Även om den här falangeln av psykologi aldrig fick fart och idéerna i stort sett hamnat i en dunkel del av modern vetenskapshistoria så har systemet med somatyper kommit att användas av vetenskapsmän i diverse ämnen för att identifiera olika kategorier av kroppstyper.

Med det sagt är det viktigt att notera att forskare idag håller med om att somatyper inte på något sätt har någon koppling till individens karaktäriserande drag, så som personlighet eller socal status.

Vilken kroppstyp har jag?

Det finns tre typsika kroppstyper som fungerar som en slags teoretisk abstraktion snarare än rigida kategorier som kan appliceras rakt av. Experter menar att det är ovanligt att en viss person kan definieras av just en kategori och en stor majoritet av männsikor kommer att känna igen egenskaper i ett flertal kroppstyper. De tre klassiska kroppstyperna är som följer:

 • Ektomorf
 • Mesomorf
 • Endomorf

3 different body types

Fastän vetenskapen har visat att dessa typer inte har kunnat ge oss någon relevant information om personlighet eller social status så kan de fortfarande till viss del användas för att få grövre uppskattningar om hur en människas kropp kan reagera på olika dietregimer och träningsformer.

Ektomorf kroppstyp

En ektomorf kroppstyp karaktäriseras av de följande egenskaperna:

 • Smalt utseende
 • Platt bröstområde
 • Tunna axlar
 • Tunn midja
 • Snabb fettmetabolism
 • Långsam viktökning

Om vi försöker att visa en ”typisk” ektomorf person skulle vi kunna nämna långdistanslöpare med tunna kroppar, trådiga muskler och små leder. Ektomorfter har sällan problem med att gå ner i vikt då personer som tillhör den här kategorin snarare brukar ha problem att gå upp i vikt.

Allteftersom tiden går brukar ektomorfa personer inse att de lider större risk att lida av benskörhet och benskador på grund av deras tunna skelettstruktur. Dessa problem kan absolut underlättas med tyngdträning som hjälper att stärka benen och hindra dem från att bli ännu svagare.

Mesomorf

Mesomorfa kroppstyper anses ha en typisk byggnation flr atleter. De har:

 • Hårde och väldefinierade muskler
 • Bra kärnstyrka
 • Kroppsform som påminner om en trekant på sin spets
 • Tunn midja
 • Breda axlar

Mesomorfa kroppstyper anses vara ideala för att kunna uppnå stor muskelvolym och för viktträning, vilket gör dem anpassningsbara för diverse sporter. Viktökning är inte ett framträdande problem för mesomofer, så de ofta lagrar fett jämt över kroppen. I vilket fall kan en stillasittande livsstil och en diet med ett högt fett- eller kaloriintag väga över den här predispositionen och potentiellt ger en en snabb viktökning.

Om en mesomorph börjar gå upp i vikt kan den riskera att drabbas av en stroke och hjärtsjukdom vilket innebär att människor med den här typen av kroppstyp behöver se till att upprätthålla sin hälsa och sin naturliga predispostion genom en kombination av motions- och styrketräning tillsammans med en hälsosam diet.

Endomorf

Den ”typiskt” endomorfa personen kan kännas igen genom:

 • Mjuk, rund kroppstyp med breda höfter
 • Kurvig figur eller timglas-figur
 • Kortare och kraftigare byggnad
 • Kraftigare leder
 • Mindre definierade leder
 • Saktare metabolism
 • Tendens att gå upp i vikt lätt
 • Svårt att gå ner i vikt

Med dessa egenskaper kommer det nog inte som en förvåning att endomorfa krppar är de med störst risk att utveckla fetma och ett högt BMI. Manliga och kvinnliga endomorfer brukar lagra fett på olika sätt, med kvinnor som de som är mest sannolika att lägga på sig fett kring höfterna och låren, medan män gör det kring buken.

På grund av dessa specifika mönstren av viktfördelning kan överviktiga endomorfer vara mer  mottagliga för kardiovaskulära sjukdommar, men också för diabetes och vissa cancerformer.

För att uppehålla sin hälsa bör endomorfer se till att motionera regelbundet, allra helst via lågintensiva träningsformer så som att simma eller att cykla, samt att vidhålla en god diet.

Det finns också vissa experter som menar att endomorfa bör äta mindra men mer frekventa mål mat för att vidhålla sin vikt. Då det är viktigt att bibehålla en hälsosam balans mellan muskler och fett är det också viktigt att styketräna. En positiv sak med detta är att människor med den här kroppstypen sällan behöver hjälp med proteintillskott.

Kan jag ändra min kroppstyp?

En av de större bristerna hos kroppstypsteorin är att den med stor sannolikhet kommer att förändras med åldern. Det är förvånansvärt vanligt med människor som visar egenskaper av en ektomorf i tjugoårsålder, och sedan snarare liknar en endomofisk typ senare.

Individuella faktorer och variabler

Om att ändra kroppstyp är vad som gör den här teorin problematisk kan de individuella variablerna bevisa att användningsområdet för somatotyper är, som bäst, begränsade. Individer lutar alltid åt ett håll eller ett annat, men i de flesta fall kroppstyperna beskrivas som en mix av två eller till och med alla kroppstyper. Kroppstyperna kan ge oss en grov uppfattning om vilken typ av diet och träning som vi behöver, men vi behöver alltid anpassa våra program. Detta betyder att alla generaliseringer kan användas i ett tidigt stadium med fokus på kroppens reaktioner på matvanor och träningsformer.