Lihavuus on saavuttanut todellisen maailmanlaajuisen pandemian. Se vaikuttaa ihmisiin ympäri maapalloa riippumatta rodusta, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta tai kansallisuudesta, joten kuka tahansa voi kärsiä siitä. Tämä johti useisiin tiedusteluihin siitä, onko liikalihavuus perinnöllistä. Tutkimukset näyttävät vahvistavan kyseisen hypoteesin. Vaikka geneettinen perimä ei ole ainoa lihavuuden aiheuttaja, sillä on kuitenkin suuri rooli kehon muokkaamisessa vuosien mittaan.

Sisältö:

Liikalihavuus Suomessa

1970-luvulta lähtien suomalaisten lihavuus on ollut jatkuvassa nousussa. Nykypäivänä lihavuus on saavuttanut väestöstä noin 25 prosenttia, mikä tarkoittaa, että neljännes aikuisista voidaan luokitella ylipainoisiksi. Samalla nämä tilastot osoittavat, että geenit eivät voi olla ainoa syy painonnousuun. Geneettisen perimän muutokset vaativat vuosia tullakseen merkittäviksi, joten 60 vuotta ei ole läheskään tarpeeksi mahdollisten muutosten ilmenemiseksi.                                            

Tämä osoittaa selvästi, että liikalihavuuteen vaikuttavat muut tekijät, kuten fyysinen passiivisuus ja elintarvikkeiden lisääntynyt kalorimäärä. Nämä molemmat trendit ovat kasvaneet tasaista vauhtia samalla ajanjaksolla. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ole lihavia, vaikka he syövätkin epäterveellisesti. Mikä on syynä tähän?1

Miksi jotkut ovat lihavampia kuin toiset?

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että yksilön kokonaispaino määräytyy kolmen eri näkökohdan perusteella:

 • Syödyt kalorit
 • Varastoidut kalorit
 • Kulutetut kalorit

Sekä geenit että ympäristö voivat vaikuttaa kaikkiin edellämainittuihin näkökohtiin samanaikaisesti, mikä puolestaan johtaa useisiin mahdollisiin tuloksiin.

  Perinnölliset tekijät Ympäristötekijät
Syödyt kalorit Ruokahalu, kylläisyys   Ruoan saanti
Varastoidut kalorit Rasvan jakautuminen Pääsy korkean kalorimäärän elintarvikkeisiin
Kulutetut kalorit Aineenvaihdunta, liikunnallisuus Liikunnan mahdollisuus

Geenit ovat yksi tekijä, jotka voivat altistaa tietylle ruumiinrakenteelle. Geenit vaikuttavat kehon kykyyn muuttaa ruoka energiaksi sekä sen kykyyn jakaa ja varastoida rasvaa. Lisäksi ympäristötekijöillä voi olla vaikutusta lopputulokseen.2

Lihavuuden aiheuttamat geenimuutokset

Geenitekniikan kehittymisen myötä asiantuntijat ovat tunnistaneet tietyt spesifit geenivariantit, jotka voivat altistaa tietylle taudille. Useimmat taudit ovat kuitenkin melko monimutkaisia, eikä niiden geneettisiä syitä ole yhtä helppoa tunnistaa. Sama pätee liikalihavuuteen.

Geenimuutos on tieteellinen termi, jota käytetään kuvaamaan pieniä muutoksia DNA:n rakenteessa, joka on läheisesti sidoksissa yksittäiseen nukleotidin polymorfismiin. Useimmiten geenimuunnokset liittyvät suoraan erilaisiin tauteihin tai ainakin erilaisten olosuhteiden alttiuteen.

Lihavuuteen liittyen tutkijat ovat löytäneet merkityksellisiä geenimuutoksia kromosomeissa 16 ja 18. Ihmisillä, joilla on kyseiset geenit, on noin 20-30 prosentin mahdollisuus tulla lihavaksi. Täten tutkijoiden mukaan suurimmassa osassa tapauksista liikalihavuus ei ole sidoksissa vain yhteen geenityyppiin (monogeeninen), vaan sen sijaan lihavuus on monien eri geenien (polygeeninen) monimutkaisen vuorovaikutuksen ja ympäristötekijöiden tulos.

Thrifty Gene -hypoteesi

Thrifty Gene -hypoteesin mukaan esi-isämme selviytyivät nälänhädästä kehittämällä erikoistunutta geeniä, joka mahdollisti rasvan tehokkaamman varastoimisen elimistöön. Tämä perustui elimistön kykyyn käyttää varastojaan siihen saakka, kunnes ruokaa oli jälleen saatavilla. Näiden aikojen jälkeen eloonjääneet siirsivät geeninsä seuraaville sukupolville aina tähän päivään asti. Koska tarve metsästää ja ruoan kerääminen katsoi, kyseinen geeni alkoi kehittyä odottamattomalla tavalla. Se varastoi yhä enemmän rasvaa huolimatta siitä, ettei sille ole tarvetta.

Kuinka paljon geenit vaikuttavat painoon?

Saattaa usein näyttää siltä, että vaihtoehtomme ovat melko rajalliset, sillä yli 400 geeniä vaikuttaa jollain tapaa painon määräytymiseen. Näin ei kuitenkaan aina ole. On kuitenkin totta, että eri alueiden genomit vaikuttavat kukin osaltaan painoindeksin (BMI) eri näkökohtiin, kuten:

 • Ruokahalu
 • Aineenvaihdunta
 • Kylläisyys
 • Rasvan jakautuminen
 • Psykologinen suhtautuminen ruokaan
 • Ruoan nälkä
 • Liikunnallisuus

Tämän lisäksi, yksilöiden välillä on suunnattomia eroja liittyen lihavuuden geneettiseen alttiuteen. Tarkka luku vaihtelee 25 ja 80 prosentin välillä.

Onko oma painoni tällä hetkellä geenien määräämä?

Mahdollisuudet ovat erittäin pienet, että pystyttäisiin sanomaan vaikuttavatko geenit painoosi. Tätä ei kyetä tekemään ilman kallista ja monimutkaista DNA-profilointia. On kuitenkin olemassa joitakin indikaattoreita, jotka voivat antaa tietoja:

 • Sinulla on joko yksi tai useampi sukulainen, joka on ylipainoinen
 • Yksi tai molemmat vanhemmistasi ovat ylipainoisia
 • Laihdutusmenetelmät toimivat heikommalla menestyksellä
 • Olet ollut ylipainoinen suurimman osan elämästäsi

Yksilöt, jotka kärsivät laihduttaessaan omasta perinnöllisestä alttiudestaan, voivat saada lääkinnällistä apua painonpudotukseen.  

On helppoa olettaa, että geenit ovat vastuussa painostasi. Todellisuudessa tämä on kuitenkin erittäin harvinaista, että yksi tietty geeni aiheuttaa kyseisiä ongelmia. On paljon yleisempää, että lihavuuteen vaikuttaa monien eri geenien yhdistelmät, ja niiden rinnalla rinnalla yksilön elämäntapavalinnat ja ympäristötekjät. Lue lisää terveellisestä ruokavaliosta.

Perinnöllisyys ja liikalihavuus: tulevaisuuden näkökulmat

Mitä enemmän ymmärryksemme kasvaa geenien yhteydestä liikalihavuuteen, sitä enemmän terapeuttiset näkökulmat lisääntyvät. On kuitenkin olemassa joitakin viitteitä terapeuttisten strategioiden kehittymisestä, jotka voitaisiin yksilöidä niin tarkasti, että ne kohdistuvat yksilön erityiseen geenimuunnokseen. Teoreettisesti ajatellen tämä tarjoaisi erittäin tehokkaan keinon liikalihavuuden välttämiseksi.3Lue lisää painonhallinnasta.

Lähteet:

 1. Tilastotietoa – THL
 2. Tilastotietoa – THL
 3. Vaikutukset – THL