Det virksomme stof i Colrefuz samt Colchicin tabletter er colchicin. Colchicin har en antiinflammatorisk og beroligende effekt ved akutte angreb på urinveje. Lægemidlet virker ved at forhindre betændelsesceller og urinsyrekrystaller, som ophobes i leddene. Colchicin bruges til at lindre smerter i akutte angreb og forhindre vandladningsstop. En kombination af colchicin med andre anti-gigt-lægemidler kan vise sig at være hensigtsmæssig.

Information på denne side:

Colchicin dosis

Forebyggelse af vandladningsstop:
Hvis Colchicin (engelsk: Colchicine) anvendes profylaktisk, er dosen hos voksne normalt én tablet på 0,5 mg 1-3 gange dagligt. Behandlingen kan fortsætte efter 12 timer, med en dose på maksimalt 0,5 mg med 8 timers mellerum, indtil symptomerne lindres. Den akkumulerede dosering i løbet af behandlingsperioden bør ikke overskride mere end 6 mg. Efter behandlingens afslutning skal der ikke påbegyndes noget nyt behandlingsforløb i mindst 72 timer.

Behandlingsmuligheder for urinsyregigt

I tilfælde af akut urinsyregigt, også kaldet krystalgigt, er colichicin-koncentrationen ofte højere end i forebyggende behandling, og derefter nedsættes dosis. Den bedste virkning opnås ved tidlig behandling i løbet af anfaldet. Læger bestemmer i samråd med dig, hvilken præcis dosis du skal tage, og hvor længe din behandling skal vare.1

Colchicin tabletter skal sluges hele med et glas vand.

Interaktioner

Colchicin er et substrat for CYP3A4 og P-gp. Samtidig brug af CYP3A4- eller P-gp-hæmmere øger koncentrationen af calcium i blodet, hvilket kan forårsage toksicitet, og endda død som følge. Hvis behandling med P-gp-hæmmere eller moderate/stærke CYP3A4-hæmmere er nødvendigt ved normal nyre- og leverfunktion, anbefales en reduktion af cholchicin dosen, eller også ophøres behandlingen fuldkommen. Colchicin dosis bør reduceres til ¼ ved kombination med P-gb-hæmmere eller stærke CYP3A4-hæmmere, og halveres ved kombination med moderate CYP3A4 hæmmere. Forsigtighed anbefales, når du bruger medicin, som kan påvirke blodniveauet eller påvirke din lever- og/eller nyrefunktion negativt. Cimetidin og tolbutamid reducerer colchicinens metabolisme, hvilket resulterer i forhøjede plasmakoncentrationer. Grapefrugtjuice kan øge plasmakoncentrationen af colchicin, og skal derfor ikke indtages samtidigt. Reversibel malabsorption af cyanocobalamin (Vitamin B12) kan fremkaldes i tilfælde af nedsat tarmslimhindefunktion. Risikoen for myopati og rabdomyolyse øges i kombination med statiner, fibrater, ciclosporin eller digoxin.

Kontraindikationer

Brug ikke Colchicin i tilfælde af:

 • Hvis du er allergisk overfor colchicin eller andre virksomme stoffer, som medicinen indeholder
 • Hvis du har en alvorlig blodsygdom
 • Hvis du er gravid
 • Hvis du er ammende for tiden
 • Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, medmindre du bruger sikker prævention
 • Hvis du har alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • Hvis du gennemgår hæmodialyse
 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer og hvis du indtager bestemte former for anden medicin

Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan dette lægemiddel forårsage bivirkninger, men ikke alle får dem.

Ophør med at bruge Colchicin-tabletter og kontakt straks din læge, akutservice eller hospital, hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger:

 • Kvalme
 • Opkast
 • Mavepine og diarré
 • Symptomer som feber, mundbetændelse, ondt i halsen, langvarig blødning, blå mærker eller hudproblemer. Dette kan indikere, at du har alvorlige blodproblemer som følge af nedsat knoglemarvfunktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er ukendt

Andre bivirkninger, der er dokumenterede med ukendt hyppighed, er:

 • Nervebetændelse, som kan forårsage smerte, slaphed, snurren eller følelsesløshed
 • Nerveksader
 • Blødninger i marve-tarmkanalen
 • Alkoholiske leverskader
 • Hårtab
 • Udslæt
 • Smerter eller slaphed i musklerne
 • Abnorm muskelnedbrydning, som kan føre til nyreproblemer
 • Nyreskade
 • Udeblivende menstruation
 • Smertefulder menstruationsperioder
 • Reduceret evne til at producere sædceller
 • Hvis nogle af disse bivirkninger bliver alvorlige, eller hvis du bemærker nogle bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægsseddlen, bedes du fortælle det til din læge, apotek eller sygeplejerske

Forholdsregler

Den foreskrevne dosis må ikke overskrides. Udstedelse af medicinen bør afbrydes ved symptomer som kvalme, opkast, mavesmerter eller diarré. Kan forårsage alvorlig knoglemarvsuppression. Ændringer i blodprocent kan forekomme gradvist eller meget pludseligt. Især aplastisk anæmi har høj dødelighed. Regelmæssige blodprøver er påkrævede. I tilfælde af tegn eller symptomer på nedsat blodprocent som feber, mundbetændelse, ondt i halsen, langvarig blødning, blå mærker eller hudreaktioner, skal behandlingen afbrydes, og en fuld hermatologisk undersøgelse skal straks foretages. Brug medicinen med forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme, funktionelle gastro-intestinalle sygdomme, abnormiteter i blodværdier, hos ældre eller svækkede patienter.

Hjælpestoffer

Indeholder laktose og bør ikke anvendes i tilfælde af galaktosæmi, laktoseintolerans eller nedsat optagelse af glukose og galaktose.

Kørsel og bemanding af maskiner

Svag indvirkning. Risiko for døsighed og svimmelhed bør tages i betragtning.2

Hvis ikke Colchin viser sig at være en egnet behandling for dig, forekommer der også andre behandlingsformer som Adenuric (læs mere her).

Kilder:

 1. Information om urinsyregigt – Min medicin
 2. Information om Colchicin – Pro medicin