Colrefuz-tablettien vaikuttavana aineena toimii kolkisiini. Kolkisiinillä on anti-inflammatorinen ja rauhoittava vaikutus käytettäessä akuuttiin virtsatien vajaatoimintaan. Lääke toimii estämällä tulehdussolujen ja niveliin kertyviä virtsahappokiteiden muodostumisen. Kolkisonia käytetään lievittämään äkillistä kohtausta ja estämään virtsaamistarve. Kolkisiinia voidaan käyttää myös muiden kihtilääkkeiden rinnalla.

Sisältö:

Kolkisiini

Virtsaummen ennaltaehkäisy:

Mikäli kolkisiinia käytetään ennaltaehkäisevästi, annoskoko on yleensä yksi 0,5 mg:n tabletti 1-3 kertaa päivässä. Hoito voi jatkua jälleen 12 tunnin kuluttua, jolloin annoskoon tulee olla enintään 0,5 mg, ja sitä voidaan ottaa kahdeksan tunnin välein. Hoito tulee lopettaa kunnes oireet lievittyvät. Colrefuz-tabletteja ei tule ottaa päivässä yli 6 mg:n verran. Hoidon päätyttyä uutta kuuria ei tulisi aloittaa seuraavaan 72 tuntiin.

Akuutin kohtauksen hoitomenetelmät

Kolkisiinin annoskoko on yleensä suurempi akuutissa kihtikohtauksessa kuin ennaltaehkävässä lääkityksessä. Paras vaikutus saavutetaan, kun Colrefuz otetaan kihtikohtauksen varhaisessa vaiheessa. Lääkäri arvioi konsultaation aikana, mikä annoskoko sopii sinulle ja kuinka kauan hoidon tulisi kestää. Lue lisää kihdistä.

Colchicine-tabletit on otettava kokonaisina veden kanssa.

Kolkisiinin yhteisvaikutukset

Kolkisiini on CYP3A4:n ja P-gp:n substraatti. CYP3A4:n tai P-gp:n estäjien samanaikainen käyttö lisää kalkisiinipitoisuutta veressä, mikä saattaa aiheuttaa toksisuutta, mukaan lukien kuoleman. Jos hoito P-gp-inhibiittoreilla tai CYP3A4-estäjillä on välttämätöntä normaalin munuaisten ja maksan toiminnan kannalta, tulisi kolkisiinihoidon annoskokoa pienentää tai harkita sen lopettamista. Kolkisiinihoito tulisi pienentää neljäosaan alkuperäisestä määrästään  yhdessä P-gb-estäjien tai voimakkaiden CYP3A4-estäjien kanssa. Kohtalaisten CYP3A4-estäjien rinnalla käytettynä annoskoko tulisi pienentää puoleen. Sinun tulee noudattaa erityistä varovaisuutta käyttäessäsi kyseisiä lääkkeitä, sillä ne saattavat vaikuttaa vereen tai maksan sekä munuaisten toimintaan. Simetidiinii ja Tolbutamidi voivat nostaa veren kolkisiinipitoisuutta. Greippimehu voi puolestaan lisätä veren kolkisiinipitoisuutta. Syanokobalamiinin imeytymishäiriö (B12-vitamiini) voi aiheutua suolen limakalvon muuttuneesta toiminnasta. Myopatian ja rabdomyolyysin riski kasvaa yhdistelmänä statiinien, fibraattien, siklosporiinin tai digoksiinin kanssa.

Rajoitukset

Älä käytä Colrefuz kolkisiinivalmistetta:

 • Jos olet allerginen kolkisiinille tai lääkkeen jollekin muulle aineelle
 • Jos sinulla on vakava veritauti
 • Jos olet raskaana
 • Jos imetät
 • Jos olet hedelmällisessä iässä olevan nainen, etkä käytä turvallista ehkäisymenetelmää
 • Jos sinulla on vakavia munuais- tai maksavaivoja
 • Jos sinulla on hemodialyysi
 • Jos sinulla on munuais- tai maksaongelmia tai käytät tiettyjä muita lääkkeitä

Kolkisiinin haittavaikutukset

Kuten kaikki muut reseptilääkkeet, myös Colrefuz voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä koe minkäänlaisia haittavaikutuksia. 

Lopeta Colrefuz-tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset jotain seuraavista haittavaikutuksista:

 • Pahoinvointi
 • Oksentelu
 • Vatsakipu ja ripuli
 • Oireita kuten kuume, suun tulehdus, kurkkukipu, pitkittynyt verenvuoto, mustelmat tai iho-ongelmat. Tämä voi viitata siihen, että sinulla on vakavia verenkierto-ongelmia, jotka johtuvat luuytimen heikentyneestä toiminnasta. Näiden haittavaikutusten esiintymistiheys on kuitenkin tuntemattomia.

Muita haittavaikutuksia, joilla on tuntematon esiintymistiheys:

 • Hermotulehdus, joka voi aiheuttaa kipua, heikkoutta, pistelyä tai tunnottomuutta
 • Hermovauriot
 • Verenvuoto ruoansulatuskanavassa
 • Maksavauriot
 • Hiustenlähtö
 • Ihottuma
 • Lihaskivut tai -heikkoudet
 • Epänormaali lihasten luhstuminen, joka voi johtaa munuaisongelmiin
 • Munuaisvaurioita
 • Kuukautisvuodon puuttuminen
 • Kivuliaat kuukautiset
 • Vähentynyt siemensolujen tuottamiskyky

Jos havaitset sellaisia ​​haittavaikutuksia, joita ei mainittu tai koet haittavaikutuksen vakavaksi, ole välittömästi yhteydessä lääkäriisi. Muita tarjolla olevia lääkkeitä ovat esimerkiksi Adenuric ja Zyloric, mikäli koet, että kyseinen lääke ei sovi sinulle.

Colrefuzin käyttö-ohjeet

 • Lääkärin määräämää annosta ei tule ylittää
 • Lyhyt hoitoajanjakso
 • Colrefuz-lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi, mikäli koet pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua tai ripulia
 • Lääke voi aiheuttaa vakavan luuydintulehduksen
 • Muutokset veren pitoisuuksissa voivat tapahtua vähitellen tai hyvin äkillisesti.
 • Erityisesti aplastisella anemialla on korkea kuolleisuus
 • Säännöllisten verikokeiden tarve hoitojaksojen aikana
 • Jos verenkiertohäiriöitä, kuten kuumetta, suun tulehdusta, kurkkukipua, pitkittynyttä verenvuotoa, mustelmia tai ihoreaktioita esiintyy, sinun tulee lopettaa hoito välittömästi ja olla yhteydessä lääkäriisi. Nämä oireet voivat olla merkkejä siitä, että sinulla on vakava verisairaus
 • Käytä varoen, mikäli sinulla on sydän- tai verisuonitauti, ruoansulatuskavan tulehdus tai poikkeavuuksia veriarvoissa1

Lisätietoa

Colrefuz-lääkevalmistetta ei suositella käytettäväksi, mikäli sinulla on jokin sokeri-intoleranssi. Keskustele lääkärin kanssa ennen Colrefuz-lääkkeen ottamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Saatat kokea uneliaisuutta ja huimauksen tunnetta Colrefuzia käyttäessäsi. Jos koet tämäntapaisia haittavaikutuksia, älä aja autoa tai käytä koneita.

Lähteet:

 1. Pakkausseloste – SPC