Inkontinenssi eli tahaton virtsankarkailu on hyvin yleinen ongelma. 25-60 vuotiaista naisista virtsankarkailusta kärsiin noin 20% naisista, mutta yli 70-vuotiaista naisista tästä kärsii jopa 60%. Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä virtsankarkailu johtuu poikkeuksellisista rakenteellisista tai hermoston ongelmista, mutta vanhemmiten pidätys muuttuu usein hankalammaksi, ja virtsankarkailua alkaa esiintyä myös miehillä.1

Monet kokevat vaivan kiusalliseksi, eivätkä siksi hae apua. Tää on kuitenkin harmi, sillä tähän yksinkertaiseen vaivaan on olemassa sekä lääketieteellistä apua että muita hoitokeinoja.

Sisältö:

Mitä on virtsainkontinenssi eli virtsankarkailu?

Kuten mainittu, inkontinenssi on tahatonta virtsankarkailua. Virtsan määrä ja virtsankarkailun syyt ovat kuitenkin pitkälti henkilökohtaisia. Yleensä kyse ei ole kyvyttömyydestä pidättää virtsaa, vaan oire liittyy taustalla piilevään ongelmaan. On tunnistettu neljä pääasiallista tekijää, jotka aiheuttavat inkontinenssia:

 • Pakkoinkontinenssi, jolloin virtsan karkaamista edeltää pakonomainen virtsaamistarve ja taustalla on krooninen rakkoärsytys
 • Ponnistusinkontinenssi, jolloin virtsa karkaa ponnistuksessa ilman tunnetta tarvetta virtsata
 • Ylivuotoinkontinenssi, joka johtuu huonosta rakon supistumisesta tai jonkinlaisesta virtsaputken tukkeutumisesta
 • Toiminnallinen inkontinenssi, joka johtuu lääkkeistä tai terveysongelmista, jotka vaikeuttavat vessaan pääsyä

Ponnistusinkontinenssi

Erityisesti ponnistusinkontinenssi on yleinen vaiva. Sitä esiintyy fyysisen aktiivisuuden, kuten aivastaessa, yskiessä, nauraessa, nostaessa, hyppiessä tai juostessa. Tällöin lantionpohjan lihakset ja sidekudokset ”pettävät” ja vatsaontelon paineen nousu ylittää virtsaputken senhetkisen paineen, jolloin virtsa pääsee karkaamaan. Syynä on siis virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden tai virtsaputken sulkijamekanismin heikkous. Vaivalle altistavat esimerkiksi ylipaino, raskaus ja synnytykset sekä runsas tupakointi. Myös synnynnäinen sidekudosheikkous voi aiheuttaa ponnistusinkontinenssia.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssiin, toisin kuin ponnistusinkontinenssiin, sen sijaan liittyy pakonomainen virtsaamistarve. Tämä virtsankarkailutyyppi liittyy usein toistuviin virtsatietulehduksiin tai aiempiin gynekologisiin tai virtsateiden leikkauksiin. Rakkolihaksen tahaton supistelu voi myös johtua neurologisesta sairaudesta (kuten MS-tauti tai Parkinsonin tauti). Lisäksi estrogeenin puute vaihdevuosien jälkeen voi pahentaa virtsan karkaamista.2

Mikä aiheuttaa virtsankarkailua?

Kuten mainittu, virtsankarkailun syitä on useita. Yleisimpiä ovat esimerkiksi:

 • Erilaiset virtsarakon sairaudet
 • Munuaissairaudet
 • Raskaus
 • Vaihdevuodet
 • Ylipaino

Virtsarakkoon kohdistuva paine aiheuttaa usein virtsankarkailua. Siksi raskauden aikana inkontinenssi on yleistä. Lisäksi hormonaalinen epätasapaino synnytyksen jälkeen ja vaihdevuosien seurauksena voi aiheuttaa virtsankarkailua. Virtsankarkailu liittyy naisilla usein estrogeenin puuttumiseen ja emättimen limakalvojen muutoksiin.

Virtsankarkailun hoito

Jos kärsit virtsainkontinenssista, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Vain näin voidaan selvittää, mikä syy on virtsankarkailun taustalla. Samalla saat myös asianmukaisen hoidon ongelman korjaamiseksi.

Lääkehoidon lisäksi on olemassa myös useita kotikonsteja, joilla voi yrittää saada ongelman hallintaan. On kuitenkin muistettava, että virtsankarkailulla on usein syystä, ja jos et hakeudu hoitoon, sivuutat kehosi viestimän ongelman, jolloin sitä ei voida ratkaista. Vaikka syy olisikin hyvänlaatuinen, on virtsainkontinenssi hyvin epämiellyttävä ja häiritsevä vaiva jokapäiväisessä elämässä.

Kun syy oireisiin löydetään, on hoito kuitenkin yleensä melko helppoa. Virtsatieinfektio eli pissatulehdus on yleisin syy virtsankarkailuun. Kun virtsatieinfektio hoidetaan, pääset eroon myös jatkuvasta virtsaaamistarpeesta ja kivusta. Jos kuitenkin kyse on muusta syystä, hoitokeinoja ovat esimerkiksi:

 • Lantionpohjan lihaksien vahvistaminen jumppaamalla
 • Lääkkeet
 • Elämäntapojen muuttaminen

Lantionpohjan lihasten treenaaminen

Tämä keino on usein aliarvioitu, mutta se on oikein tehtynä hyvinkin tehokas ratkaisu erityisesti jos kyse on ponnitusinkontinenssista. Kun lantionpohjan lihakset vahvistuvat, pidätyskyky paranee. Treenaaminen on hyvin helppoa, eikä se ole fyysisesti vaativaa kuten kuntosalitreeni. Harjoituksen kulmakivenä on lantionpohjalihasten supistaminen ja rentouttaminen vuorotellen. Näin treenaat lantionpohjan lihaksia:

 • Makaa selälläsi lattialla polvet koukussa ja jalkaterät lattiassa
 • Nosta lantiota ja jännitä samalla lantionpohjan lihaksia 6-8 sekuntia
 • Laskeudu takaisin lattialle ja toista
 • Teet tämä kymmenen kertaa peräkkäin
 • Toista tämä ainakin kolme kertaa päivässä

Virstankarkailulääkkeet

Jos lantionpohjalihasten treenaaminen ei auta, saattaa lääkkeistä olla apua vaivoihin. Yleinen inkontinenssin hoitoon määrättävä lääke on Detrusitol SR, joka vaikuttaa hermostoon ja rentouttaa virtsarakon lihaksia. Tätä hoitoa käytetään yleensä pakkoinkontinenssin hoitoon. Lääkkeen vaikuttava aine on tolterodiini.3

Toinen yleinen vaihtoehto on Vesicare, jonka vaikuttava aine on solifenasiinisuksinaatti. Sitä käytetään hillitsemään yliaktiivisen rakon toimintaa. Lääke vähentää virtsaamistarvetta ja pidättämiskyky paranee.4

Miten voin välttää virtsainkontinenssia?

Lääkehoidon lisäksi on useita tapoja, joilla voit välttyä tältä ongelmalta. Yleisin keino on lantionpohjan lihasten treenaaminen, kuten jo edellä mainittu. Lisäksi kahvin ja alkoholin käyttöä kannattaa vähentää. Pidä oireita silmällä, jolloin pystyt ehkä selvittämään, mikäli esimerkiksi tietyt juomat aiheuttavat sinulla virtsankarkailua. Voit myös käyttää virtsankarkailusuojia, joita on olemassa sekä miehille että naisille.

Lähteet:

 1. Tietoa virtsankarkailusta miehillä – Terveyskirjasto
 2. Tietoa inkontinenssissta naisilla – Terveyskirjasto
 3. Detrusitol pakkausseloste – Lääkeinfo
 4. Vesicare pakkausseloste – Lääkeinfo