Sexuellt överförbara infektioner, ibland även kallade sexuellt överförbara sjukdomar (STI eller STD) är hälsoförhållanden som ofta är mycket obekväma att prata om. Det är därför många av de drabbade väljer att inte söka råd och medicinsk hjälp. Detta är dock mycket farligt eftersom många könssjukdomar kan orsaka allvarliga komplikationer om de lämnas obehandlade. Även när de är vilande – det vill säga när de inte uppvisar några specifika symtom är det fortfarande viktigt att få korrekt behandling.

I den här artikeln kommer vi att diskutera de vanligaste komplikationerna och deras inverkan på den allmänna hälsan på lång sikt.

Information på den här sidan

Bäckeninfektion (PID)

Bäckeninfektion sjukdom, eller PID förkortat, är ett relativt vanligt tillstånd som drabbar kvinnor. Det uppstår när bakterier från slidan och livmodern lyckas hitta sig upp till det övre delen av könsorganet. Tillståndet orsakas av olika bakteriella sexuellt överförbara infektioner som klamydia och gonorré, men även bakteriell vaginos – ett tillstånd som inte överförs genom sexuell kontakt utan inträffar när vaginalfloran störs på något sätt, vilket leder till prevalens och överproduktion av en typ av bakterier som naturligt existerar i slidan, men vars spridning är begränsad av andra närvarande mikrober.

PID kan orsaka en rad obehagliga symtom:

 • Smärta i underlivet
 • Obehag vid sex och urinering
 • Rikliga menstruationsperioder
 • Blödning mellan mensen eller efter sex
 • Annorlunda flytningar
 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Illamående och kräkningar

Enligt många studier kommer omkring 10 till 15% av kvinnor som drabbas av klamydia att utveckla bäckeninfektion om de inte söker tidig behandling för deras tillstånd. Vissa forskare spekulerar också på att obehandlade könssjukdomar som leder till bäckeninfektion också kan orsaka olika fertilitetsproblem.

Infertilitet som resultat av obehandlad könssjukdom

En mycket allvarlig konsekvens av obehandlade könssjukdomar hos både män och kvinnor kan vara infertilitet. Dock är många av de sexuellt överförbara sjukdomar som är asymtomatiska under långa perioder och därför kan många gå runt obehandlade och få reda på att de har tillståndet när de söker hjälp för att få barn.

Kvinnlig infertilitet orsakas i de flesta fall av de könssjukdomar som har förmåga att påverka och permanent skada äggledarna, medan de hos män är den centrala riskfaktorn infektion i testiklarna (som oftast hänför sig till klamydiainfektion). Om det inträffar leder det till en minskning av antalet spermier som produceras, vilket gör det svårare för kvinnan att bli gravid.

Enligt många studier är den åldersgrupp som har störst risk för detta är faktiskt ungdomar i åldrarna 15-24 år som utgör cirka 50% av alla nya fall av sexuellt överförbara sjukdomar som registreras årligen. I denna åldersgrupp kanske inte fertilitet är något som man går runt och tänker på men skada på reproduktionssystemet och att diagnostiseras med infertilitet under unga år kan det leda till svårigheter med relationer och psykiska problem senare i livet.

Graviditetskomplikationer: missfall och utomhavandeskap

Inte alla skador på det kvinnliga reproduktionssystemet som orsakas av könssjukdomar kommer att leda till infertilitet. Bortsett från problemet att bli gravid, kan obehandlad sjukdom också orsaka ett antal problem under själva graviditeten, vissa av dem kan även vara mycket allvarliga och ibland till och med livshotande, särskilt när det gäller hälsan för den nyfödda bebisen.

Redan nämnd är bäckensinflammatorisk sjukdom som kan orsaka en signifikant ärrbildning på reproduktionssystemet, vilket gör det svårare för befruktade ägg att nå livmodern. Som en konsekvens kan ägg fastna i äggledaren, oförmögna att flytta sig, vilket orsakar en ektopisk graviditet – graviditet som sker utanför livmodern. Detta tillstånd kan orsaka omedelbara hälsokomplikationer och till och med vara en dödlig sådan.

En studie i ämnet som gjorts av National Center of Biotechnology Information (eller NCBI förkortat) hävdar att mer än 40% av alla dokumenterade utomhavandeskap kan hänföras till olika infektioner, inklusive sexuellt överförbara infektioner.

Förutom detta kan vissa bakteriella könssjukdomar som klamydia också orsaka att fostret dör i livmodern eller leda till missfall.

Bitestikelinflamation som resultat av obehandlad könssjukdomar som klamydia

En särskilt smärtsam komplikation som kan uppträda hos män om tillstånd som klamydia eller gonorré lämnas obehandlad är epididymo-orchitis, eller bitestikelinflamation, en inflammation och svullnad i den del av testiklarna som har till uppgift att producera spermier. De bakteriella könssjukdomarna är speciellt de som orsakar denna komplikation eftersom de tenderar att infektera urinrör från där de sedan enkelt kan spridas till testiklarna om de lämnas obehandlat.

Ytterligare komplikationer av detta tillstånd kan också minska spermieantalet och därmed minska fertiliteten.1

Kan könssjukdomar öka risken att utveckla HIV?

Många studier har bekräftat hypotesen att otillräcklig behandling av en könssjukdom signifikant ökar riskenför att bli påverkad av HIV om exponering uppträder. Faktum är att studier som utförs av Palo Alto Medical Foundation (PAMF) tycks indikera att kvinnor som drabbas av klamydia är upp till fem gånger större sannolikhet för att bli drabbad av hiv i motsats till annars friska individer.2 Med detta i åtanke kan vi säga att korrekt och snabb behandling av infektionerna är en viktig del i förebyggande minska HIV i världen. Detta tillstånd kan orsaka allvarlig skada på kroppens immunförsvar, så småningom kompromissa det helt och lämna kroppen försvarslös. Från och med nu finns det inget botemedel mot HIV och detta långsiktiga tillstånd som måste hanteras under resten av människans liv.

Syfilis

En av de farligaste könssjukdomarna, syfilis, fortskrider genom tre olika steg. Helst bör det behandlas tidigt, även om behandling är möjlig även i det senaste skedet, dock skulle det betyda behandling på sjukhus. Medan de första två etapperna är mer obehagliga än farliga, markeras den tredje etappen av allvarliga hälsokomplikationer, ibland även med ett dödligt utfall. Några av de dokumenterade syfilis komplikationerna innefattar kritiskt organsvikt, stroke, förlamning, blindhet, dövhet, hjärtsjukdom och demens.

Hur kan jag förebygga komplikationer?

Komplikationer från könssjukdomar uppträder oftast inte när tillståndet hanteras och behandlas ordentligt och relativt snabbt. Så det bästa sättet att förhindra ytterligare komplikationer är att testa dig regelbundet och börja ta rätt behandling så snart som möjligt. Det är också användbart att komma ihåg att många könssjukdomar kan ligga vilande i långa perioder, så bara för att du inte märker några symtom, bör du inte anta att du inte är smittad. Att testa dig är det enda sättet att säkert veta om du har drabbats av någon sexuellt överförbar sjukdom.3

Källor:

 1. Information om bitestikelinflamtion – 1177 Vårdguiden
 2. Klamydias påverkan på HIV – Palo Alto Medical Foundation
 3. Information om tillstånden – 1177 Vårdguiden