Hur påverkar demens ens vardag? Emotionella och psykologiska effekter av demens

Demens effekt i dagligdagen

Börjar du närma dig ålderns höst? Börjar du glömma bort saker lite alltför ofta? För vissa av oss, när vi blir äldre, så kan vi börja frukta det oundvikliga. Saktare rörelsemönster, minnet försvinner, kroppen förtvinar och så vidare – dessa är alla symptom på vår naturliga process av att åldras. För vissa är minnesglappen ett resultat av stress eller ångest – vilket verkligen inte bör underskattas – men om du är över 65 år gammal bör du nog se till att en läkare undersöker dig för demens.

Allteftersom att vi åldras kommer våra reaktioner på stress, ångest, olika typer av mediciner, eller andra potentiella tillstånd som du kanske påverkar ditt minne. Trots dessa är tidiga kontroller viktiga, speciellt om man ser till de ständigt ökande bevisen för att tidig behandling framgångsrikt kan leda till att man kan backa och förebygga demensen.1

En av de vanligaste missuppfattningarna av demens är att det är en naturlig del av åldrande. Detta stämmer inte! Så är inte fallet. Demens är en kategori av neurodegenerativa sjukdomar som kan ha en extremt negativ effekt på ens vardagsliv. Det påverkar inte bara ens minne, uta kan också påverka tal, hur man tänker och ens beteende – till och med hur du agerar mot dina nära och kära.

Vad är demens?

Enligt WHO är demens “ett syndrom under vilket det sker försämring av minnet, tänkande, beteende och förmågan att utföra vardagliga aktiviteter”.2 Demens är inte en specifik sjukdom. Det kan beskrivas som en samling av symptom som kopplas till nedsatt kognitiv förmåga och minne.

De hjärnfunktioner som påverkas av demens är:

 • Minnesförlust
 • Hur snabbt man tänker
 • Mental skärpa och klarhet
 • Språk
 • Förståelse
 • Omdöme
 • Humör
 • Rörelsemönster
 • Svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter

Olika sorters demens

Demens kan delas in i två grupper, beroende på vilken del av hjärnan som påverkas:

 • Cortikal demens – detta sker på grund av problem i hjärnbarken. I den kategorin av demens lider patienter ofta av extrem glömskhet och problem med tal och språk.
 • Subkortisk demens – i dessa fall kommer patienten att lida av problem med den delen av hjärnan som ligger under hjärnbarken. Kognitionshastighet och oförmåga att påbörja aktiviteter är ofta de huvudsakliga karaktäriserande dragen.

Mer specifikt, de vanligaste formerna av demens är:

 1. Alzheimers sjukdom

Alzheimers används ofta felaktigt som en synonym till demens, men alzheimers är en av de mest framträdande och vanligaste formerna av demens. Det står för 60% av alla fall av demens.

 1. Vaskulär demens

Vaskulär demens är en kognitiv nedsättning som orsakats av skadade blodceller i hjärnan. Det kan orsakas av vaskulära sjukdomar eller allvarliga stroker under en längre period.

 1. Lewykroppsdemens

När man får lewykroppsdemens får man onormala klumpar av proteinet alfa-synuklein i nervcellerna. Detta kan resultera i minskad spatiell medvetenhet, svårigheter att koncentrera sig, att minnas samt att utföra vardagliga uppgifter.

 1. Frontotemporal demens

Den här formen av demens involverar skada på frontal och/eller temporalloberna i hjärnan. Frontallobernas skador manifesteras framförallt i beteendemässiga symptom medan skada på temporallober visar sig genom språkproblem.

Att leva med demens

Många människor frågar sig saker såsom: Hur kan man förhindra Alzheimers? Eller hur kan man förhindra demens? Finns det kosttillskott för att motverka demens? Kanske en dietförändring? I verkligheten så skulle inte ens de mest kvalificerade forskarna eller läkarna kunna ge ett definitivt svar på detta. Det som är viktigast är att fånga de tidiga tecknen på demens så snart som möjligt för att kunna hantera symptomen. Fastän det inte på något sätt bör ersätta ett besök hos din vårdcentral så kan ett demenstest online vara ett bra sätt att utvärdera ditt minne.

Det är viktigt att åtminstone kunna hantera symptomen. Det är troligt att bördan av demens vilar på den drabbades nära och kära som behöver hantera sorgen att se tillståndet hos någon de bryr sig om förvärras.

Det finns sätt som demens kan hanteras på (beroende på den exakta grunden till problemet) och terapi för att hantera dess symptom.

Tips för att hantera demens:

 • Försök att sätta ett positiv och konstruktivt humör
 • Kommunicera i enklare termer
 • Var direkt
 • Gör vardagliga aktiviteter hanterbara
 • Var tålmodig

Är det möjligt att förhindra demens?

En nyligen publicerad artikel gav ett positivt perspektiv på framtida behandling och potentiella botemedel.3 Kan det vara så att det är möjligt med ett botemedel för demens? Det kommer att ta lite tid innan den här drömmen går i uppfyllelse. Vi bör alla dock vara hoppfyllda.

För tillfället är vi bundna till att ta till livsstilsbehandlingar för att förhindra demens.

Tips på hur du kan förhindra demens inkluderar:

Källor:

 1. Early Dementia Screening – NCBI
 2. Mer om demens – WHO
 3. Dementia Breakthrough – Express

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *