Bäckeninflammation, även känt som PID, är ett hälsotillstånd som drabbar flera delar av det kvinnliga reproduktionssystemet, inkluderande äggstockar, äggledare, livmoder och livmodershals. Den främst orsaken till detta tillstånd är vanligtvis en bakteriell infektion och det är inte ovanligt att flera olika bakteriestammar finns samtidigt. PID klassas ej som en sexuellt överförd infektion men orsakas av en (vanligtvis klamydia eller gonorré) i de flesta fall.

Information på den här sidan

Detta tillstånd känns igen på ett flertal symtom inkluderande bäckensmärta, smärtsam urinering och förändringar i menscykeln som till exempel mellanblödningar eller mer intensiva menstruationer. Dessa symtom kan i en del fall vara ganska milda och gå obemärkta under lång tid. Om det lämnas obehandlat kan bäckeninflammation leda till ytterligare komplikationer som bland annat abscesser, kronisk bäckensmärta och i vissa fall även infertilitet.

För att kunna diagnosera detta tillstånd måste en medicinsk expert vanligtvis genomföra en examination och sedan en laboratorisk analys efteråt. I denna analys används prover som tas med en slags tops som förs in i slidan. En läkare kommer kanske även be om ytterligare material för diagnos som blod eller urinprov eller att göra ett ultraljud. Alla metoder är helt smärtfria och säkra.

När PID upptäcks tidigt kan det enkelt bli behandlat med antibiotika. I mer allvarliga fall eller de som upptäckts efter det att infektionen utvecklats kan kräva sjukhusvistelse för att kunna behandlas ordentligt.

Vad kan orsaka bäckeninflammation (PID)? 

Som vi redan nämnt snabbt är PID orsakad av en bakteriell infektion och det finns flera olika bakterier som är ansvariga för denna infektion. Detta kan bland annat vara bakterier som orsakar STIs som bland annat klamydia eller gonorré, men det behöver inte de nödvändigt vara. I en majoritet av de diagnostiserade fallen orsakas inflammation i bäcken av samtidig närvaro av flera bakteriearter inom det kvinnliga reproduktionssystemet.

Chlamydia trachomatis, den stam som är ansvarig för klamydia på könsorganen och Neisseria gonorrhoeae som orsakar gonorré finns dock närvarande i en betydande del av de drabbade, vilket medför en stark korrelation mellan STI och PID.

Enligt en statistisk underökning gjord i Storbritannien är omkring 25% av alla diagnoserade PID fall resultatet av obehandlad klamydia eller gonorré. I motsats till detta visar en annan undersökning att dessa STIs kan vara ansvariga för så mycket som 33% till 50% av alla PID fall. 1

Vare sig vilken bakterie som orsakat infektionen är detta tillstånd alltid orsakat av att bakterier färdats från slidan, förbi livmoderhalsen till de övre delarna av könsorganet. Dessa mikroorganismer kan vara helt ofarliga och finns naturligt i vagnen men de kan även bli problematiska om de hamnar i andra delar av det reproduktiva systemet. Så även fast STIs ofta är orsaken är det inte sant för alla fall.

Infektionen kan också uppkomma om livmoderhalsen är skadad på grund av till exempel födsel eller missfall. Det finns även vissa medicinska procedurer som kräver att man går in i livmoderhalsen (till exempel för att få in en spiral) vilket är en annan riskfaktor.

Vem riskerar att utveckla PID?

Kvinnor som är sexuellt aktiva har en markant högre risk att drabbas, och samma gäller för kvinnor som haft problem med PID tidigare i livet. Trots den tydliga riskgruppen kan vem som helst drabbas vare sig hon är sexuellt aktiv eller inte.

I en studie från år 2015 gjord i England kunde man se att tillståndet var som vanligast hos kvinnor i åldrarna 20-24 år hos de som gick till vårdcentralen medan på sjukhusen var de flesta i åldrarna 35 till 44 år.

Vilka är symtomen på bäckeninflammation?

Symtomen på bäckeninflammation är väl kända, men kan lätt mistas som en STI eller andra urinvägsproblem. Symtomen kan även vara väldigt milda och I dessa fall är det lätt att missa dem helt och hållet. De inkluderar:

 • Smärta i underlivet
 • Feber
 • Flytningar
 • Mer kraftigare menstruationer
 • Mellanblödningar eller efter sex
 • Smärta och brännande känsla vid urinering
 • Förändringar i färg och konsistens av flytningar
 • Illamående och kräkningar (i allvarliga fall eller mer allvarlig infektion)

Kan PID orsaka ytterligare komplikationer?

Det finns flera potentiellt seriösa hälsotillstånd och komplikationer som kan inträffa på grund av bäckeninflammation. Dessa inkluderar:

 • Återkommande PID orsakad av den initiala infektionen som skadar reproduktionsorganen, vilket gör dem mer utsatta för sekundära infektioner
 • Långvarig bäckensmärta
 • Abscesser i äggledarna eller äggstockarna
 • Infertilitet i fall då infektion orsakar varaktig skada på äggledarna (detta inträffar i ungefär 1 i 10 fall av PID)
 • Ektopisk graviditet (graviditet som utvecklas utanför livmodern, oftast i äggledarna)

As is the case with most health conditions, if PID is diagnosed and treated early on, the chances of complications are dramatically lower. Precis som med de flesta hälsotillstånd så är risken att drabbas av komplikationer avsevärt mindre om PID diagnoseras och behandlas tidigt.

Hur diagnoserar man bäckeninflammation?

Det finns flera test en läkare kan genomföra för att besluta om du har PID eller någon annan sjukdom. De vanligaste metoderna som används av medicinska experter inkluderar:

 • Gynekologisk provtagning (vanligtvis första steget i diagnostikprocessen)
 • Cervical swab (för att kontrollera om du har klamydia eller gonorré)
 • Urin och blodprov (bekräftar diagnosen och utesluter andra orsaker)
 • Ultraljud och graviditetstester (samma som ovan)
 • Laparoskopi – ett ingrepp när små snitt görs i buken och en liten kamera sätts in för att kontrollera området för tecken på inflammation (mycket sällan använd metod)

Hur behandlar man PID?

En kombinerad antibiotikabehandling är den vanligaste sättet att behandla denna typ av inflammation och både tabletter och injektioner kan användas. Faktorer som kan påverka vilket sätt en läkare väljer att bekämpa inflammationen inkluderar hur allvarlig den, vilken slags bakterie som orsakat den samt om patienten är gravid.

Detta är några alternativ på behandling:

 • Ofloxacin och Metronidazol som förstahandsbehandling
 • Ceftriaxon, Cefixime, Doxycyklin och metronidazol kombinationsbehandling
 • Ceftriaxon (eller Cefixime) och azitromycin

Om infektionen utvecklats eller blir allvarligt förvärrad kan det vara nödvändigt att läggas in på sjukhus.

How can I avoid getting PID? Hur kan jag undvika att få PID?

Det är omöjligt att helt vara säker på att man får 100% skydd från detta tillstånd, men det finns vissa försiktighetsåtgärder som drastiskt minskar riskerna:

 • Efter att du utsatts för något som ökat din risk att drabbas se till att kolla upp om du kan ha fått en infektion
 • Avoid douching and other practices which might disrupt the balance of vaginal fauna Undvik att överdrivet duscha eller tvätta underlivet för mycket då det kan störa dess naturliga bakterieflora
 • Ha skyddat sex med kondom eller liknande barriärskydd

Källor:

 1. PID Fact Sheet – CDC