Tutkimusten mukaan nikotiinin aiheuttama hyvänolontunne on samankaltainen kuin hyvänolontunne, joka tulee kokaiinin tai heroiinin käyttämisestä. Akupunktion tavoitteena on auttaa tupakoinnin lopettamisessa, sillä sen on tarkoitus vähentää sekä vieroitusoireita että nikotiinin himoa. Monet tupakoitsijat tarvitsevat lopettamiseen enemmän kuin yhden yrityksen, tutkimusten mukaan keskimäärin kolme. Akupunktio on vaihtoehtoisen lääketieteen hoito ja se voi olla kiinnostava vaihtoehto, jos lopettamisen ensimmäinen yritys ei ole onnistunut. Siitä voi olla apua myös henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta voi käyttää perinteisiä nikotiinilaastareita tai -purukumia.

Sisältö:

Kuinka akupunktio toimii?

Tämä on ikivanha kiinalainen parannuskeino. Sen keskeisenä ajatuksena on energian virtaus ihmisen kehossa ja se miten nämä energiat vaikuttavat kehon toimintaan ja henkilön hyvinvointiin. Jos energiavirtaukseen tulee häiriöitä, se aiheuttaa ihmiselle sairauksia. Jotta tämä energiavirtaus saataisiin taas toimimaan normaalisti, pieniä neuloja asetetaan tiettyihin pisteisiin ihmisen kehossa. Näistä pisteistä käytetään nimeä akupunktiopiste, tai akupiste. Hoito kohdistetaan tiettyihin alueisiin, jotka ovat vastuussa tietyistä sairauksista.

Osa hermosoluista on suoraan ihon alapuolella ja ne ovat erityisen herkkiä paineelle. Neulat puhkaisevat ihon ja stimuloivat näitä hermosoluja. Tämä aiheuttaa sen, että solut lähettävät stimulaatiosta signaalin selkäydintä pitkin aivoihin. Akupunktiossa ajatuksena on, että signaaleja lähetetään vain sinne minne pitää, esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen tapauksessa stimuloidaan niitä hermosoluja, jotka ovat vastuussa riippuvuudesta.

Auttaako akupunktio todella?

Neulahoitojen tehokkuus tupakoinnin lopettamisen apuna on kiistanalainen. Ei ole olemassa luotettavia tutkimuksia siitä, että akupunktio todella parantaisi henkilön mahdollisuutta tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimukset eivät ole osoittaneet mitään mitattavaa hyötyä akupunktiosta. Kun kontrolliryhmän potilaita pisteltiin neuloilla paikkoihin, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä hoidon kanssa, tulokset eivät olleet sen huonompia, kuin todellista akupunktiohoitoa saaneilla potilailla. Puolen vuoden jälkeen molemmissa ryhmissä oli yhtä paljon tupakoinnin lopettamisessa onnistuneita. Jotkut potilaat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että akupunktiosta oli hyötyä tupakoinnin lopettamisessa, koska sillä oli heidän mukaansa positiivinen vaikutus tupakanhimoon, ruoansulatukseen, mielialaan ja uneen. Sen teho voikin mahdollisesti vaihdella ihmisten välillä.

Joka tapauksessa on selvää, että akupunktio ei yksin riitä tupakoinnin lopettamiseen. Se on korkeintaan tukeva elementti lopettamisen apuna. Yhdistettynä muihin metodeihin, se voi mahdollisesti auttaa joitakin potilaita.1 Tärkeää on se, että henkilö itse osallistuu hoitoon aktiivisesti siten, että hän on valmis analysoimaan omaa käytöstään ja on todella halukas muutokseen.

Miten akupunktiota käytetään tupakoinnista vieroitukseen?

Kun akupunktiota käytetään tupakoinnin lopettamisen apuna, keskitytään esimerkiksi korvissa oleviin akupisteisiin, koska korvan ulko-osassa ja korvalehdessä olevien alueiden ajatellaan olevan erityisen tehokkaita addiktion hoidossa. Korvien kautta tulisi olla mahdollista aktivoida kallon hermoja, jotka puolestaan stimuloivat hermostoa siten, että tupakanhimo vähenee. Tällaisessa hoidossa käytetään noin 6-7 neulaa joka hoitokerralla. Neulat voidaan joko poistaa session lopussa, tai niitä voidaan pitää korvassa muutaman päivän ajan. Jos niitä pidetään korvassa pidempään, ne kiinnitetään laastarilla. Tarvittaessa neuloja voidaan pitää korvassa jopa pari viikkoa. Tämän hoitomuodon hyvä puoli on se, että potilaan ei tarvitse käydä koko ajan laitattamassa uusia neuloja.

Se vaikuttaa tupakan makuun

Toinen mahdollinen metodi on keskittyä akupisteisiin, jotka sijaitsevat käden sisäpuolella ranteen yläpuolella. Tähän alueeseen keskitytään, kun tavoitteena on lopettaa tupakointi ja muuttaa tupakan makua. Neuloja asettamalla stimuloidaan verenkiertoa nenään ja kurkkuun, mikä parantaa makuaistia, paitsi tupakan suhteen. Tavoitteena on, että henkilö lopettaa tupakoinnin, koska ei enää pysty maistamaan tupakkaa.

Se johtaa mielihyvän tunteeseen

Lisäksi akupunktion on tarkoitus lisätä endorfiinien vapautumista aivoissa, mikä johtaa mielihyvän tunteeseen. Tämä taas auttaa henkilöä kestämään vieroitusoireita paremmin, jolloin tupakoinnin lopettaja ei masennu. Sen avulla voidaan myös kontrolloida henkilön painoa. Koska tupakoinnin lopettajien paino yleensä nousee jonkin verran, voidaan akupunktiossa keskittyä myös pisteisiin, jotka vähentävät ruokahalua ja ovat vastuussa ruoansulatuksesta. Niin kutsuttu nälkäpiste on heti korvan takana.

Akupunktion hinta

Akupunktio toimii vain, jos henkilö todella haluaa lopettaa tupakoinnin. Hypnoosin tavoin se ei ole ihmelääke riippuvuuden hoitoon, eikä se itsessään muuta ihmisen käyttäytymistä. Hoidon alussa pitäisi olla useita sessioita viikossa. Jos vieroitusoireet helpottavat, yksi sessio viikossa on riittävä siihen asti, kunnes henkilö on päässyt tupakasta täysin eroon. Hyvä terapeutti selvittää etukäteen potilaansa sairaushistorian. Hän kertoo potilaalle metodista, ja selvittää onko potilas todella motivoitunut tupakoinnin lopettamiseen.

Jokainen tapaaminen kestää noin puoli tuntia ja maksaa noin 30-60 euroa. Jos oletetaan, että lopettaminen vaatii noin kuusi sessiota, kokonaiskustannukset ovat siis 180-360 euroa. Kela ei korvaa akupunktiohoitoja, vaan ne on kustannettava itse.

Tupakoinnin lopettaminen laserin avulla

Nykyään on myös mahdollista harjoittaa akupunktiota neulojen lisäksi laserilla. Tämäkin keino sopii ihmisille, jotka haluavat eroon tupakasta. Tässä hoitomuodossa käytetään neulojen sijaan punaista laseria stimuloimaan akupisteitä. Laser vaikuttaa aivojen hermopäihin, joihin myös nikotiini vaikuttaa. Jos laserterapia tehdään oikein, se laukaisee endorfiineja, eli kehon mielihyvähormoneja, jotka auttavat tupakoinnin lopettajaa kestämään paremmin tupakanhimoa ja vieroitusoireita. Lasermetodi on myös kivuton, koska siinä ihoon ei pistetä mitään, kuten neuloja perinteisessä akupunktiossa. Sen vaikutus on kuitenkin myös vähemmän intensiivinen kuin perinteisen akupunktion.

Laserterapian teho on kuitenkin kyseenalainen. Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtään tieteellistä tutkimusta, joka osoittaisi, että laserstimulaatio voi auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Metodin kriitikot ovat sitä mieltä, että hoidolla on korkeintaan placebo-efekti.

Lähteet:

  1. Tupakasta vieroitus – Potilaan Lääkärilehti