När du diagnostiseras med astma är det säkerligen besvärligt och i vissa fall farligt, beroende på exakt subtyp och svårighetsgrad i just ditt tillstånd, den goda nyheten är att det idag är relativt enkelt att hantera astma med rätt medicinering. De två vanligaste kategorier av astmamedicin inkluderar förebyggande inhalatorer och förhindrande inhalatorer för när du känner av ett astmaanfall. Förutom dessa kan en långverkande kombination av icke-steroida inhalatorer rekomenderas om tillståndet kräver den typen av tillvägagångssätt.

Information på den här sidan

Vad är förhindrande inhalatorer?

Den vanligaste typen av astmamedicin är av den förhindrande sorten(på engelska kallat relievers) som är ordinerad för varje astmatiker för att användas för att snabbt lindra akuta symtom, särskilt vid en astmaattack. Konventionellt blå i färgen, slappnar de av musklerna relaterade till andning nästan omedelbart, så att normal andning kan återkomma ganska snabbt och därmed undviks potentiellt allvarliga konsekvenser av ett astmaanfall. Vanligtvis baseras dessa läkemedel antingen på salbutamol eller terbutalin. Dessa ämnen kallas kollektivt bronkodilatatorer.

Reliever inhalatorer säljs endast med recept från en auktoriserad läkare och kan köpas under många varumärken, med de vanligaste som är:

Denna typ av medicin ska alltid vara praktiseras vid en nödsituation. Det är dock inte rekommenderat att använda läkemedlet mer än tre gånger på en vecka eftersom det är ett tecken på att ditt tillstånd inte hanteras korrekt. Om så är fallet, kontakta omedelbart din läkare om eventuell förändring av behandlingen och eventuell introduktion av en annan typ.1

Vad är förebyggande inhalatorer?

I motsats till relievers är förebyggande inhalatorer vanligtvis bruna i färgen och ska användas regelbundet, inte bara i händelse av en nödsituation. Vanligtvis ska de tas två gånger om dagen för att förhindra att astmaanfall sker. Inte alla astmatiker kommer att behöva förebyggande astmabehandlingar, utan bara de med mer allvarliga typer av tillståndet.

Förebyggande inhalatorer frisläpper en dos av kortikosteroidmedicin som andas in direkt genom luftvägarna och in i lungorna, vilket minskar inflammatoriska processer där. De förebyggande egenskaperna hos denna typ av medicin kommer att byggas upp över tiden och det kan ta så länge som två veckor innan full nytta av läkemedlet är direkt märkt. I motsats till reliever-läkemedel som endast administreras vid behov, måste förebyggande medel tas regelbundet, precis enligt läkarens instruktioner, även om du känner dig helt frisk och utan symtom.

Läkarna rekommenderar vanligtvis patienter att använda förebyggande inhalatorer ungefär samma tid dagligen. Medan det inte finns några medicinska fördelar med denna övning kommer detta sätt att ta din medicinering bli en del av din dagliga rutin, vilket gör att du mindre sannolikt glömmer det.

Vilka är de långverkande förhindrande inhalatorer?

Långverkande inhiberingsinhalatorer, såsom Ventoline, ordineras vanligen som en komplementär behandling till en daglig förebyggande inhalator. De aktiva ingredienserna av denna typ av astmamedicin är långverkande betaagonister och långverkande muskarinreceptorantagonister. Dock är deras verkningsmekanism ganska lika andra läkemedel som nämns här, eftersom de arbetar genom att slappna av musklerna som omger luftvägarna och öppna dem för att tillåta mer luft att nå till lungorna. Läkemedel baserade på dessa aktiva ingredienser kan också vara fördelaktiga för att minska mängden slem i luftvägarna.

Samtidigt är det värt att nämna att man med hjälp av långtidsverkande inhalatorer utan steroidförhindrande kan vara något farligt, så det är viktigt att du följer läkarens instruktioner exakt och inte ändrar din behandlingsplan utan samråd.

Vad är kombinerade inhalatorer?

En annan något mindre vanligt förekommande inhalator, kallad kombinationsinhalator, innehåller en kombination av långverkande relievermedikament och en kortikosteroidförhindrande medicinering. De vanligast föreskrivna läkemedlen inkluderar varumärken som Seretide och Symbicort. Dessa inhalatorer lindrar både akuta symptom på astmaanfall, samtidigt som de har en långsiktig förebyggande funktion när det gäller inflammation i luftvägarna.

Något sällsyntare än andra typer, ordineras kombinationsinhalatorer vanligtvis till astmatiker som inte har astma under kontroll och reagerar fortfarande hårt på astma triggers. Förutom denna behandling föreskrivs vanligtvis en klassisk relieverinhalator för snabb lindring vid en nödsituation.

Vad är icke-steroida inhalatorer?

Medan många avviker från konventionella astarmedicin eftersom de ofta är beroende av steroider, löserde som inte innehåller steroider framgångsrikt detta problem genom att erbjuda en steroidfri lösning till astmatiker. För närvarande finns det bara två icke-steroida inhalatorer tillgängliga på marknaden – Intal, baserat på natriumkromoglicat och Tilade, baserat på natrium. Medan Intal vanligtvis ordineras för behandling av träningsinducerad astma, arbetar båda läkemedlen som nämns här genom att öppna luftvägarna och minska inflammationens symtom.

Denna typ av medicin är speciellt lämplig för personer som upplever en allergisk reaktion på steroider, men också till idrottsmän som kan bli diskvalificerade från tävlingar för att testa positivt på doptest på grund av steroidbaserade astarmediciner.

Vad finns det för olika typer av inhalatorer?

Astmainhalatorer kommer i en mängd olika typer. Dessa anordningar tillverkas alltid på ett sådant sätt att den korrekta dosen administreras under varje användning. Naturligtvis är inte alla lämpliga för alla typer av enheter, så det är viktigt att hålla regelbunden kontakt med din läkare så att hen kan bedöma om allt är okej eller om du kanske behöver byta läkemedlet som du för närvarande använde.2

Mätningsdosinhalator

Den vanligaste förskrivna typen av astmainhalator är så kallad doserad inhalator eller MDI förkortat, även känd som ”puffer” av användarna. MDI ger en enstaka dos av medicin i form av en spray eller aerosol som drivs in i luftvägarna med en säker gas.

Dessa är mycket lätta att använda – läkemedlet släpps ut från aerosolkammaren genom att trycka ned på toppen av inhalationsenheten. Allt du behöver tänka på är att samordna andningen och klicka på behållaren.

Respiratorisk inhalator

En alternativ typ av enhet som är tillgänglig för personer som har problem med att använda MDI: er kallas andningsaktiverad inhalator. Som namnet antyder använder denna typ av inhalator användarens andning för att automatiskt släppa ut aerosolen. Andningsinhalatorer finns också i doseringsformen av torrt pulver.

Spacer inhalator

Används parallellt med mätningsinhalatorer, detta hjälper användaren att få den rätta dosen. För personer som tycker att dessa är svåra att använda är denna ett bättre alternativ.

Källor:

  1. Behandling av astma – 1177 Vårdguiden
  2. Information om sjuktillståndet – 1177 Vårdguiden