Om man reflekterar över alla olika historier av farliga, skadliga och olagliga bantningspiller som säljs online av olika tvivelaktiga företag är det lätt att komma ihåg några av de mest chockerande nyhetsberättelserna från de senaste åren. Tyvärr har dessa hemsidor liten till ingen effekt på olika hemsidor som fortsätter att sälja oregulerad viktminskningsmedicin. Det är viktigt att notera att det faktiskt inte finns särskilt många tillåtna viktminskningsmedel. Det främsta pillret som används är Xenical, tillsammans med andra preparat så som Mysimba och Saxenda. Det är av största vikt att du ser till att få tag på dina bantningspreparat laglig väg, annars riskerar du din hälsa.

Information på den här sidan:

I vilket fall, inte alla oregulerade mediciner av den här typen produceras i illegitima, gömda fabriker – en av dem har faktiskt funnits på marknaden tidigare, men har dragits tillbaks på grund de skadliga biverkningarna, Sibutramin, eller Reductil som den är mer känd som, och som påstår sig gjälpa dig att gå ner i vikt.

Vad är Sibutramin (Reductil)?

Sibutramin var använt som ett aptitdämpande bantningsmedel som har dragits bort från markanden, då det uppdagades ett antal hälsoproblem. De har visat sig förhöja risken för stroke och hjärtattack betydligt hos människor som annars är hälsosamma. På grund av detta har Reductil dragits tillbaks från marknaderna i Europeiska Unionen, USA och Kina.

Den här medicinen har skrivits ut endast för människor som har ett kroppsmasseindex (BMI) som ligger på 30 eller högre, alternativt för de som har ett BMI över 27 och lider risk av att utveckla fetma-relaterade tillstånd så som typ 2-diabetes eller högt blodtryck. Som men andra bantningspiller, är Reductil menade att användas parallelt tillsammans med ett större träningsprogram och utstuderad diet.

Hur är Sibutramin aptitdämpande?

Sibutamin är en subtans som släpptes år 1998 och hör till en kategori av läkemedel som klassas som aptitminskare.1 Den fungerar genom en mekanism som har direkt påverkan av diverse signalsubstanser, framförallt serotonin och noradrenalin. Dessa sammansättningar som klassas som hämmande signalsubstanser är direkt länkade till känslor av mättnad som kommer efter att man har ätit. Genom att ingripa med den här mekanismen tillåter Sibutramin användaren att känna sig mättare och mer belåten på mindre mat jämfört med vad de skulle behöva äta utan medicineringen.

Varför togs Sibutramin bort från marknaden?

Fastän användningen av den här medicineringen var vitt utspridd så följdes Sibutramin av en uppsjö kontoverser så snart det släpptes på marknaden. I början ifrågasattes dess effektivitet när en självständig studie visade att användare av pillerna gick ner lite mindre än tre kilo per år – avsevärt mindre än de flesta andra vitminskningspreparat som fanns tillgängliga då.

Reductil2var redan märkt som riskhöjare för människor som hade en medicinsk historia av strokes, hjärtproblem eller högt blodtryck, men bevisföringen för de höga riskerna ökade allt mer. Detta ledde tillslut till att EMA, European Medicines Agency, omvärderade läkemedlet under 1999 och ännu en gång under 2002. Både utredningarna visade att fördelarna med Sibutraminbehandling väger upp för de potentiella riskerna.

I vilket fall, efter utvärderingen 2002, instruerade EMA laboratoriet som tagit fram Sibutramin, Abbott Laboratories, att göra större ansträngingar i att utföra en undersökning på en stor mängd patienter. På grund av detta är följde företaget upp nästan 10.000 användare under ett lopp av sex år, och jämförde resultaten med en placebo-kontrollerad grupp.

Det slutgiltiga resultaten var nedslående – fastän Sibutramin lyckades hjälpa med viktnedgång så gav det som bäst resultat i mindre utsträckning och kortsiktiga sådana. Samtidigt verkade risken för hjärtproblem vara högre än vad man vanligtvis kan förvänta sig.

Licensen för Sibutramin tas tillbaks

Efter att ha resultaten av den här studien publicerades och redogjordes för, tog EMA i januari 2010 tillbaks licensieringen för substansen, framförallt på grund av de skadliga biverkningarna och ökade risken för strock och icke-dödliga hjärtattacker. EMA avgjorde att riskerna kopplade till vitkminskningspillret är större än vad resultaten är värda, och beordrade tillbakadragandet från marknaden.

Bortsett från dessa kan Sibutramin fortfarande erhållas lagligt, och är en relativt vanlig ingrediens i oregulerade dietpiller, vilka många gånger är maskerade som örtmediciner och kosttillskott. Så, trots att Sibutramin har dragits tillbaks från marknaden så kämpar auktoriteter fortfarande med att bekämpa det här skadliga och olagliga bantningspillret.

Bantningsmedel som alternativ till Reductil 2018

Om du letar efter lagliga, regulerade och säkra bantningsmedel så har du som sagt ett antal alternativ. Orlistat, eller Xenical, är en av de vanligaste tabletterna, med det finns också det relativt nya Mysimba samt Saxenda som kommer i form av en spruta. Alla dessa är menade att användas tillsammans med livssstilsförändringar, bland annat en planerad dietregim och träningsprogram. Utan dessa är preparaten inte effektiva, utan de måste användas tillsammans. Även dessa preparat kommer med biverkningar.

Det är också väl värt att nämna Alli, ett lågdospreparat som är ett alternativ till Sibutramin, går att få tag på receptfritt i vissa länder men som idag inte finns på den Svenska marknaden.

Källor:

  1. Mer om substansen – FASS
  2. Läkemedlets produktsida – FASS