För tillfället finns det ingen konsensus om hur definitionen av jojo-effekten bör dras, då detta fenomen i första hand är ett vardagligt begrepp, inte ett medicinskt sådant. Det kan i simpla termer beskrivas som viktminskning som är lyckad i början eller under en kort period, men som sedan inte håller i längden. Till exempel kan en persons vikt minska radikalt på grund av livsstilsförändringar och extrema dieter, men kommer sedan att gå upp allt igen på grund av att förändringarna har visat sig vara ohållbara.

Information på den här sidan:

När det kommer till den exakta vikten som man har gått upp eller ner, så finns det inga regler – viktcykler kan ske på på liten och stor skala. Dock har vissa studier indikerat att det är vanligt att gå upp och ner någonstans mellan 5-10 kilo.

Vad är jojobantning?

För tillfället finns det ingen konsensus om hur definitionen av jojo-effekten bör dras, då detta fenomen i första hand är ett vardagligt begrepp, inte ett medicinskt sådant. Det kan i simpla termer beskrivas som viktminskning som är lyckad i början eller under en kort period, men som sedan inte håller i längden. Till exempel kan en persons vikt minska radikalt på grund av livsstilsförändringar och extrema dieter, men kommer sedan att gå upp allt igen på grund av att förändringarna har visat sig vara ohållbara.

När det kommer till den exakta vikten som man har gått upp eller ner, så finns det inga regler – viktcykler kan ske på på liten och stor skala. Dock har vissa studier indikerat att det är vanligt att gå upp och ner någonstans mellan 5-10 kilo, och ofta går man upp 80% av det man bantat bort1.

Varför uppstår den här jojo-effekten?

Det finns många anledningar att varför jojo-effekten uppstår, och det finns ett antal faktorer som bidrar till det. Dock verkar det som att den största anledningen till detta är så kallade crash-dieter.

Detta är en skadlig form av diet som involverar att hoppa över måltider eller att man fastar över längre perioder och drar ner kaloriintaget drastiskt. Detta är populärt bland människor som vill se snabba resultat, men det är inte bara ohållbart men också farligt då det direkt påverkar kroppens metabolism.

Kalorier är en essentiell del av den metaboliska processen, då det är dem som i slutändan förvandlas till energi, och låter musklerna och organen fungera ordentligt. Olika individer kommer att processa fett på olika sätt, men oavsett skillnaderna så kommer metabolismen att svara genom att sakta ner för att försöka spara den energi som finns att tillgå. Resultatet av detta är att när kaloriintaget väl höjs igen (vanligtvis när den extrema dieten visar sig vara ohållbar), kommer kroppen inte att anpassa sig lika snabbt. Den kommer att omvandla kalorier saktare och lagra vad kroppen tror är extra energi, vilket leder till att du går upp i vikt.

Vad är effekterna av jojobantning?

Viktcyklerna har visat sig vara skadligt för individerna som utsätter sig för det. Dessa sämre effekter kan manifesteras på många sätt. Till exempel kan jojobantningen ha allvarliga effekter på ens självförtroende och på den motivation som krävs för att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt som är anpassad efter ens kroppstyp. Att gå ner i vikt kan därefter kännas avskräckande. Om cykeln fortsätter, har vissa studer visat att humörsvängningar och slöhet kan följa.

Är jojobantning farligt?

När det kommer till fysiska effekt av viktcyklerna verkar det finnas meningsskiljaktigheter mellan experterna. De flera läkare menar att viktcyklerna är kortsiktigt skadliga men huruvida långsiktiga effekter finns är de inte överens om2

Vissa studier menar att hormonerna som sköter aptiten och metabolismen kan komma i obalans, medan andra menar att det inte finns några långvarande effekter på ens hälsa och välmående, eller på framtida ansträngningar för viktminskning. Dock är data från studien endast baserad på respondenternas egna utvärderingar, vilket gör att dess metod har kritiserats av andra forskare.

Grundidén är att det medicinska samfundet fortfarande behöver bestämma sig om jojoeffekten, men trots detta finns det en konsensus om att de som är överviktiga och söker att gå ner i vikt bör göra det på ett begränsat men konsekvent sätt. Detta kommer att minska jojo-effekten, dess mentala effekter, samt motverka ett antal andra mentala hälsoproblem som kopplas till crash-dieter.

Slutligen, vad du är gör bör du alltid konsultera din läkare innan du gör några radikala förändringar i din diet, träningsrutin eller innan du introducerar några viktminskningspiller i ditt hälsoprogram. Gör aldrig några förändringar utan din läkares godkännande.

Källor:

  1. Mer om effekten – Hälsa
  2. Exempel på ståndpunkt – Läkartidningen