Champix ja Zyban ovat toistaiseksi ainoat reseptillä saatavat lääkkeet tupakoinnin lopettamisen avuksi. Kun näitä lääkkeitä verrataan muihin tupakoinnin lopetuskeinoihin, ne on todettu huomattavasti tehokkaammiksi. Kumpikin näistä lääkkeistä pyrkii auttamaan käyttäjää lopettamaan tupakoinnin, ja molempia lääkkeitä käytetään osana tupakoinninlopettamissuunnitelmaa.

Tästä huolimatta Champix ja Zyban ovat hyvin erilaisia lääkkeitä. Ne toimivat eri tavalla, ovat eri yritysten valmistamia ja perustuvat eri vaikuttaviin aineisiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme näiden lääkkeiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Sisältö:

Nikotiiniriippuvuuden biokemiallinen perusta

jotta voisimme ymmärtää lääkkeiden toimintaa paremmin, meidän on ensin selitettävä mitä tupakoitsijan aivoissa tapahtuu. Nikotiiniriippuvuus perustuu hermovälittäjäaineisiin, jotka säätävät mielialoja. Näistä tunnetuimpia ovat dopamiini ja noradrenaliini serotoniinin lisäksi. Dopamiini on neurotransmitteri, joka on yhteydessä aivojen ns. palkitsemiskeskuksiin. Nikotiini aiheuttaa dopamiinin aktiivisuutta, jolloin aiheutuu mielihyvää.

Noradrenaliini taas on stimulaattori joka auttaa aivoja keskittymään ja tekee niistä tarkkaavaisemmat. Tämä yhdiste liittyy paljolti ihmisen taistele tai pakene -vasteeseen, joka syntyy esimerkiksi vaarallisissa tilanteissa tai korkean paineen alla.

Näiden kahden aineen lisäksi nikotiini vaikuttaa myös serotoniiniin, asetyylikoliinilla ja beeta-endorfiiniin. Nikotiinin koukuttavuus perustuu kuitenkin dopamiinin ja noradrenaliinin, joihin se vaikuttaa enemmän. Nikotiini toimii siis sekä mielihyvän tuottajana että piristeenä, joten on ymmärrettävää, että tupakoinnin lopettaminen on hankalaa. Lopettaminen kuitenkin kannattaa, koska tupakointi on haitallista sekä sinulle että ympäristöllesi. Lue lisää tupakoinnin lopettamisen hyödyistä.

Mikä on Zyban

Zyban on tupakoinnin lopettamisen avuksi suunniteltu reseptilääke, joka on saatavilla tabletin muodossa. Se on GlaxoSmithKline -yrityksen kehittämä, ja se ntoiminta perustuu bupropionihydrokloridiin.

Zyban saapui markkinoille vuonna 1997, melkein vuosikymmenen ennen Champixia. Bupropionihydrokloridilla sen sijaan on vielä pidempi historia, sillä se kehitettiin jo 1980-luvulla. Sitä käytettiin tuolloin mielenterveysongelmien hoitoon suurempina annoksina, mutta se vedettiin sittemmin markkinoilta sen aiheuttamien haittavaikutusten takia. Nykyään lääkettä käytetään kuitenkin huomattavasti pienempinä annoksina, jolloin se on turvallinen. Vaikka bupropionihydrokloridia on käytetty masennuslääkkeenä, se ei ole tyypillinen selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä (SSRI).

Miten Zyban toimii?

Lääkkeen tarkkaa toimintamekanismia ei vielä täysin ymmärretä, mutta bupropionin tiedetään vähentävän dopamiinin ja noradrenaliinin imeytymistä, jolloin ne viipyvät aivoissa normaalia pidempään. Tällöin iloisuus ja valppaus säilyy normaalia pidempään, ja tarve tupakoida vähenee.1

Miten Zybania käytetään?

Kuuri aloitetaan pienellä annosmäärällä, joka kestää kuusi päivää. Seitsemäntenä päivänä annosmäärä nostetaan kahteen tablettiin päivässä ja käyttäjän tulisi päättää lopullinen lopetuspäivämäärä, jonka tulisi mielellään osua kuurin toiselle viikolle.

Kuuri kestää yleensä noin yhdeksän viikkoa, mutta tapauksesta riippuen pituus saattaa vaihdella.

Onko Zyban saatavilla ilman reseptiä?

Zyban on reseptilääke, joten sitä ei voi ostaa ilman lääkärin määräystä. Lääkkeen voi kuitenkin ostaa myös nettiklinikalta, jolloin resepti määrätään kyselylomakkeen perusteella.

Mikä on Champix

Champix on myös tupakoinnin lopettamiseen käytettävä reseptilääke, joka on myös saatavilla tabletin muodossa. Sen toiminta perustuu vaikuttavaan aineeseen, varenikliiniin. Champix on lääkeyhtiö Pfizerin kehittämä ja se on tullut markkinoille vuonna 2006. USA:n markkinoilla lääke tunnetaan nimellä Chantix.

Miten Champix toimii?

Varenikliini, joka on lääkkeen vaikuttava aine toimii nikotiinireseptorein osittaisagonistina. Tämä tarkoittaa, että se vaikuttaa aivjen nikotiinireseptoreihin, erityisesti asetyylikoliinireseptireihin. Nämä liittyvät kohonneeseen subjektiiviseen kokemukseen käistyksestä sekä palkitsemiseen. Nikotiiniriippuvuus perustuu näiden reseptorien stimuloitiniin.

Varenkiliini sitoutuu näihin reseptoreihin, jolloin se vähentää vieroitusoireita stimuloimalla nikotiinireseptoreita, joka johtaa vähentyneisiin himoihin. Samalla varenikliini vähentää hengitetyn nikotiinin vaikutusta. Tämä tarkoittaa, että Champixia käyttävä henkilö ei saa lainkaan yhtä suurta mielihyvää tupakoinnista kuin ennen lääkkeen käyttöä.

Champixin käyttö

Champixia on saatavilla eri kokoisina annoksina eri kokoisissa pakkauksissa. Ne, jotka aloittavat hoidon ensimmäistä kertaa aloittavat aloituspakkauksesta, joka sisältää sekä 0,5 mg että 1 mg tabletteja. Se kattaa kuurin ensimmäiset kaksi viikkoa, jonka jälkeen verenpaine tulee testata. Kolmen ensimmäisen päivän aikana otetaan yksi 0.5 mg tabletti päivässä. Neljäntenä päivänä otetaan yksi 0.5 mg tabletti kahdesti päivässä, ja kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin otetaan yksi 1 mg tabletti kahdesti päivässä.2

Lopetuspäivä tulisi päättää siten, että se osuu kuurin toiselle viikolle. Kahden viikon kuurin jälkeen lääkäri määrää lääkkeen käytöstä jatkossa, mutta yleensä kuurin kesto on yhteensä 12 viikkoa.

Voinko ostaa Champixia ilman reseptiä?

Champix on saatavilla ainoastaan reseptillä. Keskustele siis lääkärisi kanssa, mikäli haluat aloittaa lääkkeen käytön. Voit tilata lääkkeen myös nettiklinikalta, jolloin resepti määrätään kyselylomakkeen avulla.

Champix vs Zyban: kumpi on tehokkaampi?

Tätä kysymystä on käsitelty useissa tutkimuksissa. Vuonna 2006 kanadalaiet tutkijat päättelivät, että sekä bypropioni että korvaushoidot ovat tehokkaampia kuin lumelääkkeet, mutta varenikliini todettiin tehokkaimmaksi3. Toisaalta tämän tutkimuksen aikaan Champix oli täysin uusi lääke, ja sen tehokkuudesta ei ollut paljon näyttöä.

Myöhemmin, vuonna 2008, kuitenkin todistettiin, että varenikliinin menestysaste oli noin 44%, verrattuna bupropioniin (29,7%) ja plaseboon (17,7%)4. Champixin tehokkuus on lisäksi todistettu myös muissa tutkimuksissa.

Vaikka molemmat lääkkeet ovat tehokkaita, on Champixin todettu olevan menestyksekkäämpi tupakoinnin lopettamisessa.

Kumpi lääke minun kannattaa valita?

Tätä kysymystä kannattaa kysyä lääkäriltä. Vasta kun lääkärillä on tiedossa muut käyttämäsi lääkkeet sekä mahdolliset sairaudet, osaa hän suositella sinulle sopivinta vaihtoehtoa.

Lähteet:

  1. Zyban pakkausseloste – Lääkeinfo
  2. Champix pakkausseloste – Lääkeinfo
  3. Effectiveness of Smoking Cessation Therapies – NCBI
  4. Pharmacological Interventions for Smoking Cessation – Cochrane Database